Staatssecretaris geeft startsein kennisprogramma laadpleinen vrachtwagens

23-10-2023

‘We laten met de start van dit kennisprogramma zien dat elektrisch zware voertuigen dé toekomst is. Tegelijkertijd weten we dat er nog veel kennis nodig is en dat we nog heel veel moeten leren. En dát gaan we in de praktijk nu testen met dit programma', aldus de staatssecretaris.

Beste mensen,

Wij gaan voor een sterke, schone en toekomstbestendige transportsector.
Voor de volle 100%.

Jullie én mijn aanwezigheid hier vandaag bewijzen dat ten overvloede.

We staan aan het begin van een enorme en noodzakelijke transitie.
De recent gepubliceerde klimaatscenario’s van het KNMI drukken ons ten overvloede weer op de harde feiten.
We moeten stevig aan de slag om onze planeet voor ons en onze toekomstige generaties leefbaar en veilig te houden.
   
Net als vele andere sectoren zal ook de transportsector een bijdrage moeten leveren aan onze klimaatdoelstellingen.
Voor personenwagens hebben we al veel stappen gezet.
We hebben de dichtste laadinfrastructuur van Europa.
En het aantal elektrische auto’s op de weg is in rap tempo gestegen.


Voor de zwaardere voertuigen zien we ook dat er steeds meer ondernemers de overstap naar elektrisch maken.
Zero Emission transportbedrijf Breytner, hier aanwezig met een van hun elektrische vrachtwagens, is hierin één van de pioniers in Nederland.


Tegelijkertijd moeten voor de verdere elektrificatie van zwaardere voertuigen nog grote stappen gezet worden.
Ik heb daar échter alle vertrouwen in.

Natuurlijk, we moeten nog heel fors opschalen als het gaat om de aantallen voertuigen en om de laadinfrastructuur

En natuurlijk is het elektrisch laden van zware voertuigen een jonge tak van sport die vraagt om leren en experimenteren.

Maar daarom beginnen we ook vandaag met de feestelijke start van het Living Lab mét en tussen zes locaties.

Dit kennisprogramma biedt namelijk een uitgelezen mogelijkheid om meer kennis te vergaren over het in de praktijk laden van zware voertuigen.
Met als doel te komen tot een praktische, uit te breiden en betaalbare inrichting van publiek toegankelijke laadinfrastructuur.

Het kennisprogramma geeft een impuls aan het publiek laden van vrachtwagens en ander zwaar materieel.
En ondersteunt tegelijkertijd ook transporteurs om via opgedane data en kennis de stap naar elektrische voertuigen te zetten.

 

Wat ik ook mooi vind en mij vertrouwen geeft in dit project, is dat u in gezamenlijkheid gebouwd heeft aan het opzetten van dit Living Lab.
Er is dan ook breed draagvlak onder alle betrokken partijen voor dit initiatief. Van transporteurs, tot overheden tot laadinfrastructuur exploitanten.
Naast deze locatie in Rotterdam zijn er nóg 5 andere laadlocaties voor zware voertuigen onderdeel van het kennisprogramma.
Zo meteen zullen zij zich met een filmpje presenteren.
Wat ook positief is, is dat met de kennis die we met dit programma opdoen, ook andere publieke laadlocaties en transporteurs hun voordeel kunnen doen.

Het realiseren van voldoende publiek toegankelijke laadinfrastructuur voor bestel- en vrachtwagens is van groot belang voor de groei van zero emissie voertuigen.
Het doorbreekt ook de bekende kip-ei discussie over elektrische voertuigen versus de laadinfrastructuur: zonder voertuigen geen laadinfra en vice versa.

In de huidige prognoses wordt uitgegaan dat 80-90% van het laden gebeurt bij bedrijven zelf.
Publiek toegankelijke laadinfrastructuur vormt echter een onmisbare schakel in de transitie naar elektrisch zwaar vervoer.
Publiek laden beidt zekerheid, flexibiliteit en comfort en is zeker ook voor transport over langere afstand absoluut noodzakelijk.

Samen met mijn collega Jetten heb ik vanzelfsprekend aandacht van de problematiek rond netcapaciteit en netcongestie.
We zullen alles in het werk stellen om te voorkomen dat een tekort aan netcapaciteit een te hoge drempel opwerpt voor de stap naar elektrische vervoer.

Behalve met de start van dit kennisprogramma steun ik ook financieel de transportsector in de transitie naar een schone sector.
Bijvoorbeeld via de Aanschafsubsidie Zero Emissie Trucks en voor elektrische bestelwagens de zogeheten subsidieregeling SEBA.
Ook bereid ik twee regelingen voor die voorzien in de financiële stimulering van publieke en private logistieke laadinfrastructuur voor het zware transport.
Het is mijn ambitie deze regelingen in de eerste helft van 2024 open te stellen.

Ook is naast financiële steun normeren een belangrijk instrument. Denk aan de zero emissie zones die vanaf 2025 gelden in tal van steden. Of de inzet van Nederland op ambitieuzere CO2 normen voor nieuwe vrachtwagens in Europa.

Dames en heren,

Ik wil mijn grote waardering uitspreken voor de inzet en ambities die u laat zien. U steekt uw nek uit door in deze vroege fase te investeren in publiek toegankelijke logistieke laadinfrastructuur. Maar ook door onderzoek te doen naar de praktijk van het elektrisch laden van zware voertuigen. Ik roep dan ook andere partijen op ‘in het wiel te gaan zitten’ van koplopers zoals u. 

Tot slot.  We laten met de start van dit kennisprogramma zien dat elektrisch zware voertuigen dé toekomst is.
Tegelijkertijd weten we dat er nog veel kennis nodig is en dat we nog heel veel moeten leren.
En dát gaan we in de praktijk nu testen met dit programma.
Om van daaruit weer verdere stappen te zetten op onze route naar een toekomst waarin elektrisch vervoer de standaard is.
Het kán en het moet.
En met uw inzet gaat dat ons zeker lukken!

Dank u wel.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen