Staatssecretaris Heijnen bij start energienetwerk Fountain Fuel

10-05-2023

‘Om onze ambities waar te maken moeten we voldoende laad- en waterstof tankinfrastructuur realiseren. Beide zijn nodig. Door de netcongestie is er in mijn visie naast vervoer met een stekker, óók een noodzaak sterk op waterstof in te zetten. Niet of-of, maar én-én, aldus de staatssecretaris

Dank Stephan voor je introductie, beste mensen,

Vandaag is een mooie dag voor Fountain Fuel: de lancering van een netwerk van energiestations in Nederland. Stations waar klanten zowel waterstof kunnen tanken als elektrisch kunnen laden in een state-of-the-art station. Het beste van twee werelden, zoals Fountain Fuel terecht zegt.

Het bedrijf schrijft op haar website helemaal klaar te zijn met de waarom-vraag. Waarom zero emissie nu belangrijk is, is inderdaad niet meer aan de orde. Het gaat nu om keuzes maken, aan de slag en handen uit de mouwen. Daar ben ik het 100% mee eens. Maar toch wil ik nog even aanstippen waarom ik het vandaag óók een mooie dag vindt en hier aanwezig ben.
De klimaatcrisis vraagt om een versnelling in de energietransitie. We moeten af van fossiel, duurzame energiebronnen zijn de toekomst. Behalve voor het klimaat is deze stap ook belangrijk omdat we nog te kwetsbaar zijn voor bijvoorbeeld gasleveringen van andere landen. Ik hoef u niks te vertellen over de energiecrisis en de oorlog in de Oekraïne. Bovendien wil ik nog stappen maken naar een betere luchtkwaliteit, vooral voor onze binnensteden.

Nederland staat de komende jaren voor een enorme opgave in mobiliteit. Dagelijks reizen we in ons land gemiddeld zo’n 13.000 keer rond de wereld. Nederland is een mobiel land. Dat blijft zo. Maar wel met één grote ambitie: schoon vervoer, vervoer zonder emissies. Deze transitie is absoluut noodzakelijk, ons verkeer zorgt voor ongeveer een kwart van de totale CO2-uitstoot van ons land.

Kortom, er zijn genoeg redenen waarom Nederland en ik ook blij zijn met de kickstart van Fountain Fuel vandaag!

Het is mijn ambitie dat er straks alleen nog maar schoon vervoer rondrijdt in Nederland met waterstof- en elektrische auto’s, bedrijfsbusjes, bussen en vrachtwagens.

En dit gaat ons lukken! Daar ben ik van overtuigd. Zeker als ik kijk naar zo’n inspirerende dag als vandaag. En ook in de wetenschap dat de fundamenten stevig zijn. We zijn wereldwijd koploper laadinfrastructuur, bedrijven in de stadslogistiek zijn actief en innovatief op het terrein van slimme en schone bevoorrading en tientallen gemeenten willen in 2025 zero emissie stadslogistiek

Om onze ambities waar te maken moeten we uiteraard voldoende laad- en waterstof tankinfrastructuur realiseren. Beide zijn nodig. Door de netcongestie is er in mijn visie naast vervoer met een stekker, óók een noodzaak sterk op waterstof in te zetten. Niet of-of, maar én-én. Zeker als het gaat om voertuigen die worden gebruikt in de logistiek- en transportsector. We moeten alles uit de kast trekken. Ook al omdat de transitie sneller moet en kan. Onze klimaatdoelen zijn niet vrijblijvend, maar bittere noodzaak!  

Een goede laad of waterstofinfrastructuur is essentieel in onze ambities. Anders staan we letterlijk stil. De zero-emissie laad- en tankstations van Fountain Fuel stations passen bij mijn ambitie om een breed en strategisch netwerk te realiseren binnen Nederland.

Dit station van Fountain Fuel in Amersfoort komt bijvoorbeeld op een slimme locatie te liggen, bij een stedelijk en logistiek knooppunt, een zogeheten Europese TEN-T transportcorridor. Voor niet ingewijden in het Haagse en Brusselse jargon: dat is een hoogwaardig Europees netwerk van transportverbindingen. Kortom, u krijgt genoeg potentiële klanten langs dit station.

Over Brussel gesproken. Vanuit Europa krijgen wij steun in de rug met richtlijnen die zero emissie vervoer bevorderen. Ik zeg er eerlijk bij dat ik graag wat ambitieuzer Europese doelstellingen had gezien dan de uiteindelijk gerealiseerde compromissen.

Ook nationaal timmer ik uiteraard verder aan de weg. Naast subsidie voor bijvoorbeeld zero emissie trucks, bedrijfsbusjes en bussen ben ik nu bezig met een nieuwe subsidieregeling voor waterstof in logistiek en zwaar transport. Wij hadden al een budget van 22 miljoen euro, waarbij wij wisten dat dat eigenlijk niet genoeg was.

U weet inmiddels dat wij uit het Klimaatfonds aanvullend 178 miljoen euro hebben gekregen voor de stimulering van waterstof in het zware wegtransport en de binnenvaart. Dit betekent dat breed wordt ingezien dat waterstof in mobiliteit nodig is in de transitie naar zero emissie. Bovendien geeft het ons concreet de mogelijkheid om een grotere hoeveelheid projecten te honoreren!

Tot slot. Ik weet dat de ambities van Fountain Fuel verder gaan dan dit ene laad- en tankstation. Dit jaar komen er al twee bij en in 2025 wilt u er 11 geopend hebben in Nederland. Daarmee levert dit bedrijf een belangrijke bijdrage aan onze nationale ambitie om in 2025 een nationaal dekkend netwerk te hebben van 50 waterstof tankstations.

Dames en heren,

Stations in de vorm van een fontein.
Van dat gegeven maak ik graag gebruik in mijn toespraak.

Kortom: ik hoop dat uw plannen een fontein van inspiratie zijn voor een toekomstig waterstof walhalla.
Zodat klanten en andere bedrijven zich hieruit kunnen ‘laven’, en daarmee nieuwe waterstof initiatieven laten ontspringen.

Want…we zijn klaar met fossiel, fossiel rijden wordt het oude normaal, zero emissie het nieuwe!

Dank u wel.

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen