Staatssecretaris Heijnen neemt Trendanalyse Biotechnologie in ontvangst

22-03-2023

'Nederland staat voor enorme vraagstukken, van de klimaatcrisis, voedselproductie tot circulair produceren en de energietransitie. Biotechnologie kan een enorme bijdrage leveren in het vinden van antwoorden op deze vraagstukken. Daarom ben ik ook blij met deze nieuwe Trendanalyse', aldus Heijnen.

Eenvoudiger, sneller, goedkoper en preciezer. Dat zijn de woorden die mij gelijk op de eerste pagina van de Trendanalyse opvallen. Dit klinkt misschien als een reclametekst voor een nieuwe mobiel of auto, maar dat is het verre van. Deze 4 woorden geven namelijk exact de ‘winst’ aan voor onze samenleving van biotechnologie. Innovaties op het terrein van biotechnologie vinden steeds op grotere schaal plaats. De ontwikkelingen gaan onverminderd snel.

Die razendsnelle ontwikkeling was ook de aanleiding om vanuit het Rijk een nieuwe trendanalyse aan te vragen;

Beste mensen,

Ik ben behoorlijk onder de indruk van al het werk dat de Commissie Genetische Modificatie en de Gezondheidsraad hebben verzet;

Kortom, heel veel dank voor de aanbieding van alweer de vijfde Trendanalyse Biotechnologie; ook namens mijn collega’s van LNV, VWS, OCenW en EZK.

De analyse laat wederom glashelder de veelbelovende kansen zien van biotechnologie. Elke dag verleggen we weer wetenschappelijke grenzen;

En creëren kansen voor bijvoorbeeld onze gezondheid, voedselproductie, klimaatcrisis en last but not least: de transitie naar een circulaire economie.

Dat snelle wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen en kansen tot nieuwe vraagstukken leiden, dat laat de Trendanalyse óók duidelijk zien. Vraagstukken en dilemma’s over wenselijkheid, veiligheid en eigendomsrechten.  

Kortom: er blijft werk aan de winkel! Voor ons als samenleving, en vanzelfsprekend ook voor mij en mijn collega’s in het kabinet.

Deze analyse toont wederom aan dat biotechnologie niet meer weg te denken is uit ons dagelijkse bestaan. Alles is biotechnologie;

Niet voor niets wordt biotechnologie een enabling technology genoemd. Een technologie die kan bijdragen aan onze ambities.

  • Biotechnologie biedt grote kansen, vandaag, morgen en in de toekomst. Ik noem een aantal voorbeelden:
    • Meer en beter voedsel, door met behulp van zaad- en gewasveredeling te zorgen voor een betere weerstand tegen ziekten of droogte of te zorgen voor een langere houdbaarheid van voedsel;
    • Betere gezondheid door de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen, gentherapieën en vaccins als ook betaalbare en toegankelijke medische zorg;
    • En de bijdrage aan een circulaire en biobased economy, bijvoorbeeld door met de hulp van micro-organismen of CO2 biologische bouwstenen te maken van eiwitten voor voeding en afbreekbare plastics.

De vele nieuwe ontwikkelingen en zelfs Nobelprijs winnende technieken zoals CRISPR CAS onderstrepen nadrukkelijk het belang van een toekomstbestendig beleid rond biotechnologie;

De opstellers benadrukken dat beleid, wet- en regelgeving nog beter kan en moet aansluiten bij deze snelle ontwikkelingen. Het gaat om het vinden van de juiste balans tussen ruimte geven, kansen bieden en risico’s beperken;

Dat is ook onze Nederlandse inzet, nationaal en internationaal. Streng zijn waar het moet en soepel waar het kan;

Het benutten van kansen mag nooit en te nimmer ten koste gaan van de veiligheid voor en gezondheid van mens en milieu;

Óók maatschappelijke en ethische discussies moeten worden gevoerd. Willen we alles wat mogelijk is? Kunnen we de effecten overzien? En hoe betrekken we de samenleving hierbij?;

De Trendanalyse geeft in een robuust rapport de ontwikkelingen op dit moment duidelijk weer. De opstellers van de Trendanalyse geven aan dat het ‘biotechnologische ecosysteem’ op orde dient te zijn. Zij vinden ook dat ons land onvoldoende voorbereid is op nieuwe ontwikkelingen. En ook kansen laat liggen om het economische en maatschappelijke potentieel volledig te benutten;

Een ander belangrijk signaal uit de analyse is dat we dienen te voorkomen dat we op drift raken. Het is nu van groot belang een juiste koers uit te stippelen en te varen. Dat verklaart meteen de titel van deze publicatie: Tijd voor een integrale visie’

We weten dat de verdere ontwikkeling van biotechnologie een samenspel vraagt van wetgeving, politiek, beleid én de samenleving. Daarom kan ik het belang van publicaties als deze niet genoeg benadrukken.  

Ik zal mij samen met mijn betrokken collega’s in het kabinet verder aan de slag gaan met de aanbevelingen en aandachtpunten uit de Trendanalyse. Daarna zullen wij als kabinet met een reactie komen en deze aan de Tweede Kamer aanbieden;

Dames en heren,

Tot slot. We staan voor enorme vraagstukken, van de klimaatcrisis, voedselproductie tot circulair produceren en de energietransitie. Biotechnologie kan een enorme bijdrage leveren in het vinden van antwoorden op deze vraagstukken.

Daarom ben ik ook blij met deze nieuwe Trendanalyse: het benadrukt het belang van biotechnologie en geeft ons handvatten om de juiste koers te bepalen.

Dank u wel.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen