Spreektekst minister Visser, Bestuursovereenkomst Arcen dijkversterking, 27 september

27-09-2021

“Ik realiseer me zeer dat heel veel mensen in heel Limburg nog kampen met de naweeën van de overstroming in juli. Het motiveert mij enorm om volop door te gaan met maatregelen. Zoals hier bij Arcen, één van de gebieden die we met dijkversterking en dijkverlegging gaan beschermen.”

 • Dank voor de uitnodiging op deze bijzondere plek die nu heel rustig is. Jullie weten allemaal heel goed hoe heftig het hier ruim twee maanden geleden was.
 • Er stond hier een lang lint van mensen zandzakken aan elkaar door te geven om het stijgende water tegen te houden. Iedereen deed mee: bewoners, hulpverleners en ook Defensie.
 • Het was spannend. Maar gelukkig ging het net goed: het water bleef enkele centimeters onder de dijk.
   
 • Die gezamenlijke inzet was indrukwekkend. Ieder deed wat hij of zij kon. Dat geldt ook voor de Brouwerij waar we nu te gast zijn. U leende zo’n 8.000 kratten uit aan de bewoners zodat ze hun meubels hoger konden zetten. Een mooi voorbeeld van die gemeenschapszin!
 • Het is vreemd om hier nu te staan in dit NU zo rustige gebied. Maar ik realiseer me zeer dat heel veel mensen in heel Limburg nog kampen met de naweeën van de overstroming in juli.
 • Het motiveert mij enorm om volop door te gaan met de maatregelen.
 • Wat afgelopen zomer betreft: we gaan samen met het waterschap en de provincie [beleidstafel] onderzoeken of we extra maatregelen moeten nemen of maatregelen moeten versnellen.   
 • Daarnaast gaan we in volle vaart door met de maatregelen die we al in gang hadden gezet, zoals hier bij Arcen, één van de gebieden die we met dijkversterking en dijkverlegging gaan beschermen.
   
 • Heel mooi dat we hier vandaag een nieuwe stap kunnen markeren: de start van de planuitwerking.
  Er volgt nu een fase van onderzoeken, ontwerpsessies en planprocedures. De verwachting is dat we in 2025 kunnen beginnen met de uitvoering.   
 • Vandaag: vier bestuurlijke partijen slaan vandaag de handen inéén: provincie, gemeente, waterschap en rijk.
   
 • Maar we doen het MET bewoners en ondernemers. Zeker ook dankzij jullie inzet ligt er nu een plan voor dit gebied. Jullie hebben bijvoorbeeld nadrukkelijk mee-bepaald WAAR de dijk precies komt te liggen.
   
 • We weten met andere woorden WAT we gaan doen en ook WAAR. In de volgende fase gaan we bepalen HOE we het gaan doen. Het gaat om een combinatie van maatregelen.
 • Over een lengte van zo’n 5 kilometer gaan we de dijken versterken – er is een verhoging van zo’n anderhalf tot twee meter nodig.
 • In Arcen Noord gaan we de dijk verleggen, ook hier bij de Brouwerij die bij hoog water op een schiereiland komt te liggen.
  Door de dijk te verleggen geven we de Maas de ruimte. Zo voorkomen we dat de mensen stroomafwaarts in de problemen komen bij hoog water.
 • Dat doen we op meer plekken bij de Maas. De Maas heeft die ruimte nodig. We hebben de afgelopen zomer gezien dat het werkt!
 • Mooi voorbeeld is het gebied Ooijen-Wanssum dat net was opgeleverd dit voorjaar. Het laat zien dat we op de goede weg zijn. Zonder Ooijen-Wanssum was Arcen overstroomd.
 • Heel mooi dat we nu ook bij Arcen deze stap gaan zetten. Ik dank iedereen voor de bijdrage en inzet. Zeker ook de bewoners zelf, verenigd in Dorpsraad en de Stichting Belangenbehartiging Bewoners Aan de Maas Arcen.
 • We mogen nooit vergeten dat we soms rechtstreeks ingrijpen in de woonomgeving van mensen. Jullie betrokkenheid blijft belangrijk. Het gebied is van ons allemaal.
   
 • We hebben alle ideeën nodig om het hier veiliger te maken mét behoud van de unieke eigenschappen van dit landschap. Daar gaan we samen de schouders onder zetten!  

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen