Spreektekst minister Van Nieuwenhuizen bij dijkverlegging Paddenpol

07-07-2021

“Deze dijkverlegging bij Paddenpol is een prachtig voorbeeld van het combineren van verschillende doelen, zoals veiligheid, natuur, waterkwaliteit, klimaatadaptatie." Dat zegt de minister op 5 juli bij de dijkverlegging bij Paddenpol, bij de IJssel.

Beste mensen,

Allereerst dank voor de uitnodiging. Geweldig om dit soort momenten weer op locatie zélf te kunnen markeren. Ik heb er zelf ook zeer naar uitgekeken om weer ook zelf de dijken op te gaan, te zien waar het om gaat en vooral ook de mensen te spreken die het werk gaan doen.
En dat doen ze met veel enthousiasme en betrokkenheid bij het gebied; dat bleek net wel uit het filmpje.

Het is ook een prachtig gebied hier, tussen Herxen en Wijhe. Echt rivierengebied. Iedereen die hier woont, weet wat dat is.
De IJssel is een hele actieve buur.
Een levende rivier, waar je enorm van kunt genieten. Maar waar je ook voor moet oppassen, want het kan zo tot 3 meter stijgen. Jullie weten daar alles van.

Dat is dan ook de belangrijkste reden dat we hier staan. Uit onderzoek bleek dat vrijwel de gehele IJsseldijk tussen Zwolle en Olst niet klaar is voor de toekomst; dijkversterking is nodig.
Dat geldt overigens op veel meer plekken in Nederland. In totaal zo’n 1000 kilometer dijk – primaire kering – wordt versterkt. Doel is dat we alle Nederlanders in 2050 hetzelfde beschermingsniveau kunnen bieden.

Dat is een enorme klus. Wel een klus die past in een lange traditie. Dijken bouwen, versterken, doen we al sinds de middeleeuwen. Het heeft ons gemaakt wat we zijn: de veiligste delta ter wereld.

Wel vraagt dit steeds meer om maatwerk. Zo’n dijkversterking is ingrijpend voor de omwonenden, ingrijpend voor de bestaande inrichting van het landschap en natuur.

Daarom kijken we goed of we het kunnen combineren met andere vraagstukken, zoals natuurontwikkeling, een betere bereikbaarheid over weg of water, en recreatie. Het programma Integraal Rivier Management is daarvoor bedacht.

Deze dijkverlegging bij Paddenpol is daarvan een prachtig voorbeeld. Een van de eerste pilots van het programma dat wordt gerealiseerd.

Er is met veel verschillende betrokken partijen en omwonenden nagedacht over de vraag: wat willen we met dit gebied? Niet zozeer de technische normen, maar de achterliggende doelen werden voorop gesteld.

Véél doelen worden gecombineerd, zoals veiligheid, natuur, waterkwaliteit, klimaatadaptatie, recreatie en het kunnen genieten van het landschap.

Op die manier werd de puzzel gelegd. En zijn we tot de combinatie van oplossingen gekomen, zoals die er nu liggen:

  • Een nieuwe winterdijk, meer naar het oosten. De rivier die hier is ingesnoerd krijgt op die manier meer ruimte.
  • De bestaande dijk wordt afgegraven, zodat het water eroverheen kan en er nieuwe dynamische natuur kan ontstaan. 
  • Aanleg van een nevengeul waarmee we de waterkwaliteit verbeteren.
     

Bijzonder is dat de puzzel hier echt met z’n allen is gelegd. Er is zeer actief meegedacht door de omwonenden.

Volgens mij houden jullie allemaal enorm van de IJssel. Herxen noemt zich natuurlijk ook niet voor niets ‘Buren aan de IJssel’. Zeer betrokken bij de IJssel, en ook zeer betrokken bij dit project.
Dat komt het project alleen maar ten goede. Het levert ook concrete resultaten op, zoals een struinpad en een nieuw uitzichtpunt. Op die manier kunnen we nog beter genieten van de IJssel.

Heel mooi dat we hier nu aan de slag gaan. Het voorbereiden, het doorrekenen, het ontwerpen: dat gaat nu beginnen. De echte uitvoering begint in 2023. Maar vandaag zeggen we, met onze handtekening: we gaan het doen!

Veel dank aan alle partijen die hieraan meewerken: het Waterschap Drents Overijsselse Delta, de provincies Overijssel en Gelderland, het ministerie van LNV, Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer, en de gemeente Olst-Wijhe.

We gaan aan de slag, we gaan de puzzel leggen. Ik wens jullie allemaal veel succes!

-------------------------------------

Statement bij handeling (leggen van laatste puzzelstuk op dijk)
We willen allemaal blijven genieten van onze rivieren, en toch ook veilig zijn.
Dat is een puzzel, die we gezamenlijk leggen.
En Paddenpol is daarvan een prachtig voorbeeld! Veel succes!

 

 

 

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen