Spreektekst staatssecretaris Van Veldhoven bij Schone Lucht Akkoord NO Brabant

17-03-2021

“De lucht schoner, de mensen gezonder: daar gaat het om bij het Schone Lucht Akkoord. Mooi dat regio Noordoost Brabant aansluit. Op dit moment vertegenwoordigen alle deelnemers 6,5 miljoen inwoners. Nu de rest nog!” Dat zegt de staatssecretaris op 15 maart.

Beste mensen,

 • Allereerst dank aan de mensen in Oss voor de organisatie. Het moment nadert dat er weer wat meer fysiek mogelijk is. Helaas kan dat nu nog niet en dat spijt me zeer. Want het gaat om een belangrijk moment. Zodra het weer mogelijk is kom ik heel graag langs voor een werkbezoek.
   
 • We zagen elkaar al in januari bij het eerste Nationale Schone Lucht Jaarcongres. Toen maakten we bekend dat 16 gemeenten in Noord-Oost Brabant aan de slag gaan met schone lucht. Prachtig om dit vandaag officieel te markeren.
   
 • Ik ben heel blij met deze stap. Goed dat een groot aantal kleinere gemeenten in deze regio de krachten hebben gebundeld om zich op deze manier beter in te kunnen zetten voor de gezondheid van hun inwoners. Mooi dat de gemeente Oss hierin het initiatief heeft genomen.
   
 • Het belang is helder. Niet alleen hier maar in heel Nederland. Schone lucht is letterlijk van levensbelang voor iedereen.
  Mét roken en overgewicht is luchtverontreiniging de belangrijkste risicofactor voor gezondheid. Roken en overgewicht: hoe helder staan deze risico’s op ons netvlies! In tegenstelling tot luchtverontreiniging. Je ziet het niet, je hoort het niet, maar je ademt het letterlijk dag en nacht in.
 • De actualiteit: vorige week bij grote brand in Den Bosch gezien hoe ingrijpend dit is en hoe scherp we moeten zijn om dit soort incidenten te voorkomen. 

Goed dat een aantal kleinere gemeenten de krachten bundelen.

 • We zijn bezig met een omslag in de aanpak van luchtverontreiniging. Met het Schone Lucht Akkoord gaan we verder dan het halen van de Europese normen alleen.
 • In onze aanpak gaat het om permanente, merkbare gezondheidswinst van mensen [een gezondheidswinst van 50% in 2030 ten opzichte van 2016]. Dat staat centraal. De lucht schoner, de mensen gezonder: daar gaat het om.
 • En ik ben heel blij dat het aantal deelnemers aan het schone lucht akkoord inmiddels is verdubbeld sinds de start, nu ruim een jaar geleden. Alle provincies doen mee en 86 gemeenten.
   
 • We nemen een heel breed scala aan maatregelen. In alle sectoren komen initiatieven voor schone lucht:

Van het wegverkeer tot scheepvaart, en van mobiele werktuigen op de bouwplaatsen tot industrie en huishoudens.
 

 • In deze regio ligt het accent op landbouw, industrie en de havens.
  Er zijn ook zorgen bij bewoners over een eventuele relatie tussen COVID 19, luchtverontreiniging en veehouderij. Goed dat het RIVM aan de slag is gegaan met een onderzoek om zo de feiten boven tafel te krijgen.
 • Ook wordt er in de regio een pilot opgezet om boeren, burgers en andere betrokkenen beter te betrekken. Onder andere door mensen zelf de luchtkwaliteit te laten meten. Een mooie vorm van actieve participatie.
   
 • Ik ben blij dat ik dergelijke maatregelen financieel kan ondersteunen. Zo hebben we begin deze maand een nieuwe schone lucht subsidie bekend gemaakt van 12,6 miljoen euro voor dit jaar. Aanvragen kunnen vanaf begin april worden ingediend.
 • Wellicht geeft dit nog een prikkel om extra maatregelen te nemen om de lucht sneller schoner te maken. En wellicht trekt het gemeenten over de streep die nu nog niet zijn aangesloten.
   
 • Ik zeg tegen al die gemeenten: doe mee, sluit je aan! Op dit moment vertegenwoordigen alle deelnemende gemeenten zo’n 6,5 miljoen inwoners. Nu de rest nog. Leg maar eens uit aan je inwoners dat je niet deelneemt aan het Schone Lucht Akkoord, iets dat zo wezenlijk is voor iedereen: dat is een lastig verhaal!
 • Mooi dat de regio Noord-Oost Brabant het goede voorbeeld geeft en gezamenlijk de schouders zet onder gezondere schonere lucht.
  Wellicht kunnen we straks niet alleen weer zingen: de Brabantse nachten zijn lang. Maar ook: de Brabantse luchten zijn schoon.
 • Veel succes!

 

 

 

 

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen