Van Veldhoven opent twee laadpleinen

08-03-2021

Staatssecretaris Van Veldhoven opende nieuwe slimme laadpleinen in de gemeenten Haarlemmermeer en Zeist. ‘Slim laden maakt elektrisch rijden nog aantrekkelijker. Deze laadpleinen ontlasten het stroomnet, zorgen dat we groene stroom beter benutten en maken laden voordeliger’, aldus de bewindspersoon.

Beste mensen,

 • Vandaag tonen we maar weer eens aan dat we in Nederland door goede samenwerking tussen overheid en marktpartijen, tot heel veel in staat is. Vandaag koppelen we technologie, transitie en draagvlak aan elkaar. Met een prachtig resultaat tot gevolg: de opening van twee super innovatieve laadpleinen. In de gemeenten Haarlemmermeer en Zeist.
   
 • Hiermee zetten we weer een nieuwe stap in ons ambitieuze en tegelijk realistische plan: elektrisch rijden betaalbaar en bereikbaar voor iedereen. Felicitaties aan alle partijen die hieraan hebben bijgedragen.
   
 • U weet dat onze uitgangspositie voor elektrisch rijden goed is. Nederland is wereldwijd koploper met elektrisch vervoer en publieke laadinfra. Het aantal stekkerauto’s is in 4 jaar enorm gestegen: van 21.000 in 2017 naar 150.000 in 2020. Kortom, meer dan verzevenvoudigd. Het aantal publieke laadpalen steeg van 15.000 in 2017 naar bijna 40.000 vorig jaar.
   
 • Tijd om op onze lauweren te rusten is er echter niet. We staan voor een enorme opgave. In 2019 is zoals u weet het Klimaatakkoord gesloten door onder andere de rijksoverheid, decentrale overheden, marktpartijen en netbeheerders. Doel is om de CO2-uitstoot te verminderen en de energietransitie te versnellen. Hoe mooi zou het zijn als de economie weer volledig draait, iedereen weer onderweg kan zijn, en dat we toch de lucht schoonhouden en de uitstoot laten dalen! Dat is waar we naartoe werken.
   
 • Het streven is dat uiterlijk in 2030 alle nieuwe auto’s geen uitlaatgassen meer uitstoten. Voor deze doelstelling schatten we dat er in 2030 bijna 2 miljoen emissie-loze voertuigen rondrijden. Om straks overal, makkelijk en slim te kunnen laden is uiteraard een goede laadinfrastructuur nodig. Dat wil zeggen circa 1.7 miljoen laadpunten.
   
 • Daarnaast stellen we als doel dat 70% van onze elektriciteitsbehoefte in 2030 duurzaam opgewekt wordt.

 

 • De ontwikkeling van nieuwe technologieën in de laadpaal en het gebruik van een batterij leveren een belangrijke bijdrage aan die noodzakelijke energietransitie. We willen kortom niet alleen meer laadpalen, maar óók slimmere.
   
 • Ze ontlasten het stroomnet, benutten groene stroom beter en maken het laden van je auto nog voordeliger. Daarom wil ik de aanleg ervan versnellen. Bij de lancering van de subsidieregeling zei ik: ‘Het laden van je elektrische auto moet net zo makkelijk worden als het laden van je mobiele telefoon.’ En de gemeenten Haarlemmermeer en Zeist gaan bewijzen dat het kan!
   
 • We zetten de toon met slim laden! Slim laden is de sleutel naar een schone toekomst. Inmiddels werken 19 gemeenten aan 46 laadpleinen, mede geholpen door financiële steun van het Rijk.
   
 • Daarom is het mooi om te zien dat er een nieuwe generatie slimme laadpleinen verrijst. Vorig jaar onder andere in Culemborg, en vandaag in Haarlemmer en Zeist.
   
 • Met slimme laadzuilen en batterijen verstopt in straatmeubilair is het laadplein in Hoofddorp, gemeente Haarlemmermeer, echt een uniek en innovatief project! Want slimladen betekent namelijk ook: goed omspringen met publieke ruimte. En dat helpt weer mee aan meer draagvlak in de samenleving.
   
 • Van dit project krijg ik écht positieve energie. Met het eerste Laadplein-2-Grid in Nederland biedt het een mooie tussenoplossing voor de energietransitie. Niet de individuele auto, maar een centrale batterij zorgt voor de goede balans op het energienet. Op deze manier kan er ook terug geleverd worden aan het net.
   
 • Het laadplein in Zeist biedt ook veel innovaties. Zo beschikt het laadplein bij Slot Zeist over 40 laadplekken en slimme technieken die bijdragen aan een stabiel elektriciteitsnet. Met dit laadplein neemt het aantal openbare laadpunten in Zeist in één keer toe tot meer dan 250 stuks.
   
 • Kortom, met deze twee parels van laadpleinen zetten we weer mooie stappen naar een slimme en toekomstbestendige laadinfrastructuur. En daarmee de groei van elektrisch rijden en onze doelen binnen het Klimaatakkoord.
   
 • Ik roep tot slot zowel marktpartijen als overheden op gemeenten als Haarlemmermeer en Zeist te volgen. Want met deze laadpleinen combineren we vele vormen van 'slim': een schoner klimaat, de overstap van ‘gewone’ rijder naar de EV-rijder, het inrichten van de publieke ruimte voor elektrische infra en de belasting van het lokale elektriciteitsnet.
   
 • Nederland zet met de huidige generatie slimme laadpleinen belangrijke stappen op het internationale podium.
   
 • Ik wil dan ook mijn grote waardering uitspreken naar alle partijen die deze beide bijzondere laadpleinen mogelijk hebben gemaakt. Deze proeftuinen, of beter proefpleinen, gaan zorgen voor het verder opschalen van slimme en toekomstbestendige laadinfra door heel Nederland. En daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan de doelen van het klimaatakkoord.
   
 • Kortom, beste mensen, deze nieuwe laadpleinen betekenen super goed nieuws voor iedereen die schoon, stil en comfortabel elektrisch rijdt. En daarmee een bijdrage levert aan een beter en gezond klimaat. Voor nu en voor toekomstige generaties!
   
 • Dank u wel.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen