Van Veldhoven spreekt op bijeenkomst Afvalfonds Verpakkingen

21-01-2021

In een videobijdrage op 19 januari van de staatssecretaris sprak zij over de behaalde resultaten en agenda voor de toekomst wat betreft verpakkingen. De bewindspersoon noemde: minder verpakkingen, preventie en recyclingcapaciteit.

Dames en heren,
Graag had ik u live toegesproken.
Helaas verhindert mijn agenda u rechtstreeks toe te spreken.

Allereerst wens ik u uiteraard al het goede voor 2021.
Zeker nu -  na het verschrikkelijke 2020 met alle ellende door corona – hoop ik voor u en uw naasten op een gezond en beter 2021.
Helaas zitten we nog wel even vast aan corona, zeker nu allerlei varianten opduiken.
Ik blijf echter optimistisch en hoop dat met de vaccinaties 2021 het begin van het eind van corona blijkt te zijn.
 

Voordat ik inga op de circulaire economie en verpakkingen wil ik Hester feliciteren met haar benoeming tot directeur.
Hester, ik ken je als zeer ambitieus en kundig.
Ik wens je veel succes met deze uitdaging!
En ik kijk vanzelfsprekend uit naar een vruchtbare samenwerking.

Ook wil ik jou, Cees (de Mol van Otterloo), ontzettend bedanken voor je belangrijke bijdrage en samenwerking de afgelopen 10 jaar.

Dames en heren,

Nederland is wereldwijd koploper in de circulaire economie.
En in het circulair maken van verpakkingen.
Daar mogen we best on-Hollands trots op zijn.
U voelt echter vast al een ‘maar’ aankomen.
Want we zijn dan wel goed op weg, maar hebben tegelijk nog de nodige uitdagingen voor ons.
Kortom, willen we koploper blijven, dan moeten we ‘aan de bak’.

Gelukkig beginnen we zoals gezegd niet op nul.
De afgelopen jaren hebben we al veel mooie nieuwe stappen gezet.  
We hebben bijvoorbeeld de doelen voor verpakkingen naar boven bijgesteld.
Uitdaging daarbij is ook om de kwaliteit van de kunststof recycling te verbeteren.

Daarnaast is de manier van meten van recycling verbeterd.
Daarmee ontstaat er een beter en eerlijker beeld van hoever we zijn.
Ik ben er trots op dat wij als koploper hier transparant over durven zijn.
Ik ben het Afvalfonds zeer erkentelijk voor hun open houding bij deze aanpassing.

Voor alle andere verpakkingsmaterialen lopen we als Nederland ook ruim voor op de nieuwe Europese doelen.
Voor deze stromen hebben we dan ook doelen gesteld die hoger liggen dan Europa vraagt.
Ik ben blij met die gezamenlijke ambitie.
Ook vind ik het zeer belangrijk dat er naast recycling meer aandacht komt voor hergebruik.

Ook is er in 2020 er meer aandacht gekomen voor de noodzakelijke verbetering van de kwaliteit van inzameling.
Zo komen we uiteindelijk tot die gewenste circulaire verpakkingsketen.

En tot slot ben ik uiteraard blij en opgelucht dat we rond statiegeld voor plastic flessen tot een gezamenlijke inzet zijn gekomen.

Ook internationaal hebben we stappen gezet.
Denk aan de samenwerking binnen het Europese Plastic Pact.  

Daarmee kom ik op onze agenda voor de toekomst.
En die agenda is vol.
Ik zie een aantal nieuwe of doorlopende uitdagingen.
Ik noem er drie:

Ten eerste moeten overbodige verpakkingen worden tegengegaan.
Ook moeten verpakkingen zo worden ontworpen dat ze ook herbruikbaar en recyclebaar zijn.
Op dit punt is EU-regelgeving onontbeerlijk.
Een gelijk speelveld is de sleutel tot succes.
Ik wil daar samen met de Europese Commissie richting 2030 op inzetten.
De voorstellen daarvoor verwacht ik eind dit jaar.

Ten tweede moeten we gezamenlijk meer aan preventie doen.
Het voorkomen van gebruik – en waar we gebruiken, vaker hergebruiken.
Ik zie veel initiatieven en energie op dit vlak.  
En in het verlengde van de Single Use Plastics-richtlijn kijk ik naar verdere maatregelen om hergebruik te stimuleren.
De overheid heeft als ‘groot’ inkoper ook hierin een verantwoordelijkheid.
Maatschappelijk verantwoord inkopen moet het ‘nieuwe normaal’ worden. 

Ten derde: de recyclingcapaciteit.
Ik vind dat wij in Nederland en Europa zélf ons eigen afval moeten kunnen recyclen.
En – niet onbelangrijk - zélf onze grondstoffen moeten behouden.
Daarvoor is een forse uitbreiding van de sorteer en recycle-capaciteit in Nederland en de EU nodig. Evenals slimme innovaties,

Hiervoor zie ik ook een schone taak voor het Afvalfonds en de producenten om het initiatief te nemen.
Ik ben dan ook blij dat het Afvalfonds met de nieuwe directeur en de hernieuwde organisatie, klaar is voor die uitdaging.

Tot slot.
Samen met u en alle andere partijen in de keten, kijk ik vol vertrouwen naar de toekomst.
Een toekomst waarin de circulaire economie gemeengoed is.  
Voor die noodzakelijke een schone en leefbare wereld.

Dank u wel!

Afbeeldingen

Staatssecretaris spreekt bij Afvalfonds

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen