Spreekpunten minister Van Veldhoven aanpak asbestdaken

02-03-2020

‘Asbestdaken zijn de laatste resterende grote bron van verspreiding van asbestvezels in Nederland. Sinds 2014 is 56 miljoen vierkante meter asbestdak verwijderd. Daarom teken ik met vertrouwen deze nieuwe aanpak.’ Aldus minister Van Veldhoven op 2 maart bij het tekenen van de aanpak asbestdaken.

Beste mensen,

 • Allereerst dank voor uw komst! Dat onderstreept het belang dat u en ik hechten aan een verdere aanpak van de asbestdaken.

 • Want dáárom zijn we hier. Vandaag geven we die aanpak een nieuwe impuls met de ondertekening van een nieuwe samenwerkingsverklaring.
   

 • Het is een direct gevolg van het positieve bestuurlijk overleg dat we op 26 september voerden. Er bleek groot draagvlak voor een gezamenlijke aanpak om vrijwillige sanering van asbestdaken te stimuleren.
  Daar was en ben ik blij om. 
  Er is hard gewerkt aan een nieuwe set afspraken die we vandaag officieel beklinken.

 • Er is een groot draagvlak voor stimulering vrijwillige sanering

 • Dat doen we ieder geval met de 21 partijen die er vandaag zijn.

 • Met 5 provincies, 6 gemeenten en partijen als Bouwend Nederland, Milieu Centraal en een aantal expertise centra zetten we er de schouders onder.

 • Wat mij betreft doen we dit nadrukkelijk met de oproep aan alle andere betrokken partijen om zich aan te sluiten. Ook na vandaag kan dat!

 • Ook goed dat directeur generaal Gert-Jan Buitendijk van SZW hier ook aanwezig is. Dat onderstreept dat wij gezamenlijk optrekken.  

   

 • Het belang is helder. Asbest is schadelijk voor mens en milieu. En er komt nog te veel asbest voor in Nederland. Nog tientallen miljoenen vierkante meters.

  En deze asbestdaken zijn de laatste resterende grote bron van de verspreiding van asbestvezels naar de leefomgeving in Nederland.

 • De complexiteit in de aanpak is ook helder. Zeker vanuit het perspectief van de eigenaren van de asbestdaken.

 • Aan de ene kant is sanering een complexe en kostbare zaak. Aan de andere kant ontstaan er financiële risico’s door een grotere kans op schade. Daarom worden daken soms uitgesloten van verzekeringen of kunnen banken niet financieren

 • Met deze set afspraken houden we rekening met deze complexiteit.
   

 • We beginnen niet op nul. We hebben al veel samen opgetrokken, kennis gedeeld en daadwerkelijk gesaneerd.  
  Sinds 2014 is 56 miljoen vierkante meter asbestdak verwijderd.

 • Daarom schakel ik met vertrouwen door naar een nieuwe aanpak.
  Uitgangspunt is vrijwillige sanering. Er ligt kortgezegd veel accent op bewustwording, vereenvoudiging van de uitvoering en duwtjes in de goede richting om eigenaren te stimuleren om in beweging te komen.

 • Belangrijk onderdeel van de afspraken is dat we een fonds oprichten. Met zo’n fonds kunnen eigenaren van asbestdaken leningen afsluiten voor de sanering.

 • In eerste instantie een fonds voor particuliere eigenaren.Het Rijk maakt hier 12 miljoen euro voor vrij. Vanuit de gemeenten en provincies wordt dit fonds verder aangevuld.

 • Met een fonds kunnen eigenaren leningen afsluiten

 • Verder spreken we af een verkenning te starten naar een fonds voor zakelijke eigenaren. In de praktijk zijn dit vooral boerenbedrijven. Wat mij betreft gaan we hier zo snel mogelijk mee aan de slag zodat we voor de zomer deze verkenning hebben afgerond.

 • Een andere belangrijke afspraak is dat we nadrukkelijk op zoek gaan naar combinaties met andere lopende trajecten. Laten we werk maken met werk.

 • Ik denk bijvoorbeeld aan de energietransitie. Als we toch ergens aan de slag gaan om bijvoorbeeld een wijk te verduurzamen, waarom zouden we dan niet direct de aanpak van asbest daarin meenemen?

  We kunnen partijen ook helpen met ‘ontzorgen’. Bijvoorbeeld zoals ze in gemeente Lelystad al doen.

 • Hier heeft de gemeente expertise beschikbaar gesteld in de vorm van procesbegeleiders voor bewoners. Deze begeleiders helpen mensen bij het vinden van een geschikte oplossing voor het verwijderen van hun asbestdak en voorzien hen van informatie rondom bijvoorbeeld aannemers en offertes.

 • De burgers worden zo gemotiveerd, en drempels worden weggenomen. In Lelystad is inmiddels meer dan de helft van de asbestdaken van particuliere woningen verwijderd. Een hele mooie aanpak!

 • Er zijn vast meer gemeenten waar dergelijke trajecten lopen. Laten we die kansen in kaart brengen en benutten!

 • Uiteindelijk gaat het erom dat we streven naar een asbestveilig Nederland.

 • Ik ben heel blij dat we dit gezamenlijk blijven doen en dat u vandaag onderstreept dat u uw verantwoordelijkheid neemt.  
  Ik nodig alle andere partijen uit om zich aan te sluiten bij de aanpak van dit maatschappelijk probleem.

 • De afspraken liggen er, de samenwerking is er, en de uitnodiging blijft staan!

 • We hebben al veel bereikt. Ik heb veel vertrouwen in uw deskundigheid en in de kracht van dit nieuwe samenwerkingsverband. Laten we er de schouders onder zetten.

 

 

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen