Spreekpunten minister Van Nieuwenhuizen perspresentatie Noordzeeakkoord, 7 februari

10-02-2020

“De Noordzee is één van de drukst gebruikte zeeën ter wereld. En het wordt steeds drukker. Er is een extra inspanning nodig om de Noordzee gezond en veilig te houden en alle activiteiten in te passen. Met dit akkoord nemen we een flinke stap in de goede richting naar een duurzaam gebruik van onze Noordzee.” Dat zegt de minister op 10 februari bij de presentatie van het Noordzeeakkoord.

 

 • Het is 7000 jaar oud, 575.000 vierkante km groot, het bevat 90.000 miljard kub liter water, en we noemen het de Noordzee. Onze Noordzee. Maar van wie eigenlijk? De Noordzee is van iedereen en dus van niemand.

  Daarom des te belangrijker om gezamenlijke afspraken over het gebruik te maken. Want we hebben allemaal belang bij een gezonde en veilige Noordzee. Met dit Noordzeeakkoord nemen we een flinke stap in de goede richting naar een duurzaam gebruik van onze Noordzee.

 • Allereerst veel dank aan de heer Wallage. Hij heeft als voorzitter van het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving een cruciale rol gespeeld bij de totstandkoming van het Noordzeeakkoord.

 • Veel dank ook aan alle partijen die verder hebben gekeken dan het eigen belang alleen. Het vraagt moed en visie om hier en daar water bij de wijn te doen en je achterban daarin mee te krijgen. Veel waardering daarvoor!

De Noordzee is één van de drukst gebruikte zeeën ter wereld.

 • Waar gaat het om? Je zou het niet zeggen bij een strandwandeling – maar het is druk op de Noordzee. Het is nu al één van de drukst gebruikte zeeën ter wereld. En het wordt steeds drukker.

 • Denk aan de vaarroutes, het groeiend aantal windparken, de visserij, de olie-, gas- en zandwinning, de recreatie en de activiteit van Defensie. Bovendien is het een belangrijk natuurgebied met een kwetsbaar marien ecosysteem.

 • Al deze verschillende belangen botsen met elkaar. Er is een extra inspanning nodig om de Noordzee gezond te maken en te houden en alle belangen in te passen. Dit zijn de extra mijlen die we te gaan hebben op weg naar een gezonde Noordzee.

 • Daarom heb ik een jaar geleden dhr Wallage gevraagd om met alle betrokken partijen tot gezamenlijke afspraken te komen. Doel was: een duurzame gebruiksaanwijzing van de Noordzee tot en met 2030 en daarna. Waar we samen voor een lange periode de schouders onder gaan zetten. Ik ben blij met het bereikte onderhandelingsresultaat.

   

 • Wat houdt het akkoord in? Kortgezegd: we hebben een aantal grote opgaven met elkaar in balans gebracht. Het gaat om afspraken over windenergie, volgend uit het Parijsakkoord. Een gezond toekomstperspectief voor de visserij. En inzet op natuurherstel. Daarbij houden we nadrukkelijk rekening met gebruik voor zeevaart, zandwinning en Defensie.

  Meer specifiek:

 • we hebben afspraken gemaakt over verdere groei van windenergie op zee, ook na 2030. Dwz: tot 2030 groeien we naar 10 Gigawatt. We hebben nu afgesproken hoe we daarna verder kunnen doorgroeien tot 20 en 40 Gigawatt.

 • Tegelijkertijd hebben we afspraken gemaakt over doorvaart van schepen – kotters en recreatievaart. We gaan het mogelijk maken dat doorvaren ook ’s nachts op een veilige manier kan.  

 • Afspraken over medegebruik van windparken: door innovaties mogelijk te maken, zoals energie uit water, natuurontwikkeling met kunstmatige riffen, het kweken van zeewier etc.

 • Er ligt ook een nieuw perspectief voor visserij én natuur. Het Akkoord bevat afspraken en geld voor investeringen in een kleinere duurzame kottervisserij. En dat doen we in samenhang met meer natuurgebieden.

 • De Rijksbijdrage aan het Noordzeeakkoord is 200 miljoen euro tot en met 2030 voor sanering en verduurzaming visserij, doorvaart ’s nachts door windparken, extra handhaving door NVWA en extra monitoring, onderzoek en natuurversterking.

  Het bereiken van dit akkoord is één ding, het laten werken en het bewaken van de voortgang is het andere. Ik vind het dan ook belangrijk dat de partijen ook na dit akkoord met elkaar in overleg blijven in een structureel Noordzeeoverleg. Ik kijk uit naar de specifieke voorstellen hierover van dhr Wallage, later dit voorjaar.

 • Tot slot dank ik alle partijen voor hun inzet. Er ligt een evenwichtig resultaat dat alle partijen nu met vertrouwen aan de achterban kunnen voorleggen. Het kabinet legt het ieder geval met vertrouwen voor aan de Tweede Kamer.  

   

 • Met deze afspraken is een grote stap vooruit gezet naar een duurzaam perspectief voor een gezonde en veilige Noordzee, met ruimte voor alle activiteiten. Laten we nu zien dat we dit samen kunnen oppakken!
   

 • Dat is in het belang van ons allemaal. De Noordzee is belangrijk voor Nederland. Dat was zo, dat is zo en dat blijft zo.

   

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen