Toespraak minister Van Veldhoven op bijeenkomst viering 20.000 laadpunten

20-01-2020

“Ik hoop dat we elkaar binnenkort weer ontmoeten voor het ondertekenen van de bestuursovereenkomst tussen regio’s en Rijk waarmee we ons gezamenlijke inzet en afspraken vastleggen. Want het beste bewijs dat deze aanpak werkt, zien we vandaag", aldus de minister voor Milieu en Wonen.

Ik weet niet hoe u het is vergaan, maar van zo’n mooie introductie film krijg ik enorm veel positieve energie.

Dames en heren,

Allereerst wil ik de organisatoren MRA-Elektrisch van deze feestelijke bijeenkomst danken voor de uitnodiging hier te spreken over elektrisch vervoer en laadinfrastructuur.

Overigens, wat heeft u een mooie datum gekozen voor deze bijeenkomst.
Vandaag 20 januari 2020 vieren we de start van de realisatie van 20.000 laadpunten.
In februari, op 20-2-2020, was wellicht nog mooier geweest.
Maar u en ik weten we dat we geen tijd te verliezen hebben met de aanleg van een volwassen elektrische laadinfrastructuur.
Dus hoe eerder hoe beter.
We moeten accelereren.
Onze ambities voor schoon elektrisch vervoer zijn namelijk elektryfying.

Inmiddels weet ik zelf hoe heerlijk het is om elektrisch te rijden.
Al is het dan op achterbank in mijn dienstauto.
Ik reis nu niet alleen met de fiets, maar ook met de auto emissieloos voor mijn werk binnen Nederland.
En dat geeft een goed gevoel.
En ik ben niet de enige.
De elektrische auto van Tesla was de meest verkochte auto van 2019.

Voordat ik u de noodzaak voor en mijn ambities schets op terrein duurzame mobiliteit en het belang daarin van elektrisch rijden en bijbehorende infrastructuur en hoe we dat gaan aanpakken, wil ik de drie gedeputeerden Edward Stigter, Jan de Reus en Huib van Essen feliciteren met deze elektrische mijlpaal.

Bovendien wil ik óók u, monsieur Pierre Clasquin, vice president van Total Europe en president van G2Mobility van harte welkom heten.
Monsieur Clasquin, fijn dat u hier bent op deze heugelijke bijeenkomst.

Dames en heren,

Zoals ik al zei hebben we grote ambities op het terrein van mobiliteit.
Schoon vervoer, zonder uitstoot van CO2.
Doel is dat in 2030 alle nieuw verkochte auto’s emissieloos zijn.
In 2050 moeten alleen nog maar schone auto’s rondrijden in ons land.
Een enorme maar noodzakelijke opgave
Vervoer zorgt voor een kwart van onze totale CO2 uitstoot.
Willen we onze klimaatdoelen van 49% minder CO2 uitstoot in 2030, en minimaal 90% in 2050 halen, dan zal mobiliteit een belangrijke bijdrage moeten leveren.
Evenals alle andere sectoren

We kunnen het ons niet veroorloven op een paard te wedden.
Er is niet één silver bullet.
Een mix van maatregelen is nodig.
Daarom stimuleren we behalve emissieloos vervoer van auto’s, bussen en vrachtwagens onder andere ook het openbaar vervoer, de fiets en deelauto’s.
Daarom stimuleren we ook de ontwikkeling van andere schone brandstoffen zoals waterstof.

We maken nu onomkeerbare stappen naar elektrisch vervoer.
Elektrisch rijden wordt het nieuwe normaal.
Normaal betekent dat de elektrische auto straks voor iedereen aantrekkelijk en betaalbaar is.
Dat betekent onder andere dat we het stimuleren van de elektrische auto de komende jaren, in aangepaste vorm, doorzetten.
We kijken daarbij vooral naar de aanschaf van modellen die later ook interessant zijn voor de tweedehands markt.

Ik sprak over een enorme, noodzakelijke en brede opgave.
Dat betekent ook dat iedereen haar steentje moet bijdragen.
Mobiliteit is van iedereen en raakt iedereen.
Ik ben dan ook heel blij met het brede draagvlak en de actieve bijdragen van alle partijen in Nederland – van bedrijven tot medeoverheden en maatschappelijke organisaties. 

Gelukkig beginnen we niet bij nul. Er gebeurt al heel veel: we behoren inmiddels tot de mondiale top met elektrische auto’s en laadinfra.
Dát feit geeft mij ook het vertrouwen dat we onze ambities op een realistische en betaalbare manier echt gaan halen.
We hebben het een enorme boost van elektrisch vervoer de komende jaren: we willen naar 1.9 miljoen elektrische voertuigen in 2030.
Dat aantal resulteert in circa 1.7 miljoen laadpunten.
Vanaf 2025 moeten we 120 publieke laadpunten per werkdag installeren, in 2030 zelfs 435!
In de wetenschap dat we nu 23 van deze laadpunten per werkdag installeren, weten we dat we aan de slag moeten, zeg ik met gevoel van understatement.
Dat doen we samen en met daadkracht!

Overigens zijn deze cijfers geen doel op zich.
Technologische innovaties, aantallen elektrische voertuigen, de opkomst van deelauto’s, zelfrijdende auto’s en slimme laadpalen zijn vanzelfsprekend niet los te zien van hoe de laadinfrastructuur zich verder gaat ontwikkelen.

Mijn boodschap aan u is dat we alles uit de kast gaan trekken voor een landelijk dekkende infrastructuur,
met laadpalen die toekomstbestendig zijn,
en ook snél genoeg om ook een volle dag werkbezoeken probleemloos te kunnen afleggen zeg ik in mijn eigen belang en dat van vele gebruikers,

Bovendien is meer transparantie over locaties, beschikbaarheid en tarieven nodig.
 
Kern is dat onvoldoende laadinfrastructuur geen drempel mag zijn voor de huidige en toekomstige groei van elektrisch vervoer.

Dames en heren,
In het Klimaatakkoord van afgelopen zomer zijn onze ambities vertaald naar stimuleringsmaatregelen voor elektrisch vervoer tezamen met een Nationale Agenda Laadinfrastructuur.
Binnen deze agenda zijn acties verdeeld naar nationale en regionale maatregelen.

Laat ik voorop stellen dat het succes van onze ambities voor elektrische vervoer en laadinfra staat of valt met…samenwerking.
Dat is misschien geen enorm spannende boodschap, maar het is wél zo!

Daarom ben ik zo blij dat alle partijen - bedrijfsleven, decentrale overheden, netbeheerders, belangenorganisaties en de rijksoverheid deze nationale agenda gezamenlijk hebben opgesteld en gaan uitvoeren.

De nationale acties gaan over het stimuleren van standaardisatie, het delen van kennis en het wegnemen van knelpunten in bijvoorbeeld wetgeving.
Denk aan het vergemakkelijken van de besluitvorming binnen Verenigingen van Eigenaars om laadpunten te plaatsen.

Decentrale overheden, provincies en gemeenten en netbeheerders spelen vanuit hun verantwoordelijkheid uiteraard ook een belangrijke rol.
Inspirerend is om te zien dat de afgelopen jaren steeds meer samenwerkingsverbanden zijn ontstaan.
Zoals MRA-Elektrisch.
En dat alles onder het motto: alleen ga je sneller, samen kom je verder.

Het gaat dan onder meer over het samen aanbesteden van laadinfrastructuur,
het delen van kennis,
een gedeelde visie op elektrisch vervoer en infra,
structureel overleg met netbeheerders en
het in kaart brengen van netbelasting.

Met elkaar werken we aan het opzetten van vijf samenwerkingsregio’s waarbij alle provincies zijn aangesloten.
Deze regio’s gaan gemeenten ondersteunen bij de opgaven waarvoor zij staan op het vlak van laadinfrastructuur.


Inzet is ook dat de 4 grote gemeenten - met hun eigen projectorganisaties - hun acties gezamenlijk afstemmen met deze regio’s.
Op die manier kunnen zij elkaar versterken en voorkomen we dat niet overal het wiel opnieuw uitgevonden hoeft te worden.
Samen werken gebeurt ook op nationaal niveau zodat we het opzetten van een laadinfra gezamenlijk voortvarend, efficiënt en slim oppakken.

Ik hoop dan ook dat we elkaar binnenkort weer ontmoeten voor het ondertekenen van de bestuursovereenkomst tussen regio’s en Rijk waarmee we ons gezamenlijke inzet en afspraken vastleggen!

Dames en heren,

Het beste bewijs dat deze aanpak werkt, zien we vandaag.
De concessie voor 20.000 laadpunten die we hier in het zonnetje zetten is namelijk een prachtig voorbeeld van zo’n regionale samenwerking.

Ik ben dan ook blij en trots op dit initiatief en de partijen die dit mogelijk hebben gemaakt.

Natuurlijk, we staan pas aan het begin van een giga operatie die nog veel bloed zweet en tranen zal vragen.
Maar u en ik weten dat we het wel voor iets doen.
Voor een mooie toekomst met schone lucht en een gezond en veilig klimaat voor nu en de generaties na ons!

Met de installatie van 20.000 nieuwe laadpunten in uw drie provincies zetten we weer een kleine maar betekenisvolle en mooie stap mee

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen