Spreektekst minister Van Nieuwenhuizen bij ondertekening Tracébesluit A2 Het Vonderen – Kerensheide

09-12-2019

‘Dit stuk A2 is te kwetsbaar. Alle mogelijkheden om te verruimen zijn al benut. Met deze verbreding zetten we dan ook de voordeur van Nederland wijder open.’ Dat zegt minister Van Nieuwenhuizen op 9 december in Midden-Limburg.

Beste mensen,

Geweldig hier te zijn met veel mensen uit Limburg die reikhalzend naar dit moment hebben uitgekeken. Vandaag het Tracébesluit: dat betekent niets minder dan dat we verder aan de slag gaan met het grootste wegenproject in Limburg van de komende jaren.

We gaan aan de slag met het grootste wegenproject in Limburg van de komende jaren

Ik ben blij dat we dit besluit kunnen nemen. Met het oog op de stikstofproblematiek is dat niet vanzelfsprekend. U weet, we zijn hard bezig met maatregelen om de hoeveelheid stikstof terug te dringen. Ook om zoveel mogelijk projecten weer vlot te trekken en bouwers weer te kunnen laten bouwen.

In een tijd dat er veel stilvalt is het mooi om een project te kunnen laten uitvoeren. Dat is natuurlijk goed nieuws voor alle potentiële bouwers van dit project. Maar vooral voor de mensen die zich dagelijks door dit smalste stukje van Nederland moeten persen. Daar gaat het natuurlijk om: verruiming van de belangrijkste verkeersader van Limburg.

Dat is hard nodig voor dit economisch gezien belangrijke gebied. Met een van de grootste chemische clusters en autofabrikant van Nederland. Waar duizenden mensen werken.

Op dit stuk A2 rijden dagelijks zo’n 110.000 auto’s en vrachtwagens. En dat neemt alleen maar toe.

Alle mogelijkheden om te verruimen zijn al benut. We hebben nu 2 x 2 rijstroken en de vluchtstrook is in gebruik als spitsstrook.

Natuurlijk is dat niet ideaal. Dat zien we met enige regelmaat in de praktijk.  

Als er een ongeval plaatsvindt, zijn de gevolgen enorm - je kunt geen kant op.

De verkeersapps geven in zo’n geval omleidingsroutes via België, de wegen door Echt en een advies route via Aken, Mönchengladbach en Venlo. Routes via wegen die daar niet geschikt voor zijn. 

Dit stuk A2 is te kwetsbaar en daar gaan we een eind aan maken.

We hebben het wel over een belangrijke schakel met de rest van Europa. Voordeur van Nederland! Wat we gaan doen komt er op neer dat we deze voordeur hier wat wijder open zetten.

Dit stuk A2 is te kwetsbaar en daar gaan we een eind aan maken.

Wat gaan we doen?

U heeft de animatie gezien. Heel kort:

  • Over een lengte van 18 kilometer gaan we 2 x 2 rijstroken verbreden naar 2 x 3 rijstroken, met vluchtstroken.
  • De weg wordt opnieuw ontworpen.
  • Aan beide kanten komt een brede groene baan, de Parkway.
  • Verder worden er 17 dwarsverbindingen vernieuwd – bruggen en tunnels.

We werken intensief samen met provincies en gemeenten – niet alleen inhoudelijk maar ook financieel.

Mooi dat er heel actief is meegedacht door de omwonenden. We hebben daarmee goede ervaringen opgedaan bij de A2 Maastricht. 

Ook hier is al in een vroeg stadium een buurtenplatform opgericht. Met een oud-gedeputeerde als onafhankelijke voorzitter [zelf weet ik natuurlijk als oud-gedeputeerde dat dit doorgaans fantastische bestuurders zijn …J]

Die actieve participatie heeft ook daadwerkelijk geleid tot aanpassingen. Heel concreet voorbeeld is dat er 3 extra dwarsverbindingen worden gerealiseerd. Dat kan dankzij financiële garantstelling van gemeenten en provincies. Daar mag u trots op zijn.

Ik heb zelfs begrepen dat er op de inspraakavonden niet alleen de vertegenwoordigers van RWS een toelichting gaven op de plannen, maar ook de vertegenwoordigers van het buurtenplatform! Een mooier voorbeeld dat het ook uw plan is geworden is er niet!

Uw inzet en betrokkenheid blijft belangrijk. Want we gaan nu beginnen met de voorbereidingen. Met het aankopen van de grond, het verleggen van kabels en leidingen en er is echt nog denkwerk nodig. We verwachten dat het project in 2025/2027 is gerealiseerd.

Het nieuws van vandaag is dat we aan de slag gaan!

We gaan verbreden in het smalste stukje van Nederland.

We zetten de voordeur wijder open. En ik wens u daar heel veel succes mee!

 

 


 

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen