Meer samenwerking voor een duurzamer binnenvaartsector

20-11-2019

'Mooie innovaties voor een duurzame binnenvaart, maar ook nog een wereld te winnen!' Aldus minister Van Nieuwenhuizen tijdens de eindejaarsbijeenkomst Multimodaal Coördinatie en Adviescentrum Brabant bij Jan de Rijk , Roosendaal, 20 november 2019

Beste ondernemers, beste bestuurders, dames en heren,

Dank voor de hartelijke ontvangst. Ik ben onder de indruk! Ik kreeg zojuist een rondleiding door het logistieke zenuwcentrum van Jan de Rijk en als je ziet wat daar allemaal gebeurt! De planning om verschillende goederenstromen op elkaar te laten aansluiten… Het digitale proces waarmee Jan de Rijk informatie uitwisselt en met verladers samenwerkt… Ik heb weer met eigen ogen gezien waarom ons land in de logistieke dienstverlening top of the bill is!

Binnenkort gaan ook nog de seinen op groen voor de spoorverbinding met Italië. Dat betekent jaarlijks 17 miljoen kilometers van weg naar spoor! Kun je nagaan wat dat scheelt voor de files en de luchtkwaliteit. Geweldig…

En dan is Jan de Rijk nog maar één van de multimodale spelers binnen MCA Brabant. Afgelopen mei bezocht ik Railport Brabant en bedrijventerrein Loven in Tilburg. En ik ken velen van u natuurlijk uit een verder verleden…

Dames en heren,

Nu ik hier een aantal jaren weg ben – althans, voor werk – valt het me des te meer op hoe bijzonder deze provincie is. Meneer Van Engelen refereerde er ook aan: het Brabantse ecosysteem is anders dan in andere provincies. Mensen zijn loyaal en weten elkaar te vinden. Niet alleen binnen families en vriendengroepen. Ook bedrijven, onderwijs en overheid weten elkaar in allerhande netwerken goed te vinden.

MCA Brabant is daar een voorbeeld van. Een kennis- en netwerkorganisatie. Bedrijven, kennisinstellingen en overheden die samenwerken – zo moet het!

Vorig jaar vierde u uw 20-jarig bestaan. Een paar van die jaren mocht ik – mede met een column in uw blad – van heel dichtbij meemaken. U heeft alle reden om met trots terug te kijken! Kort na de oprichting in 1998 sprak minister Tineke Netelenbos al lovende woorden: u had volgens haar een ‘voorbeeldfunctie voor geheel Nederland’. Ik wil die woorden vandaag graag herhalen: van uw aanpak kan heel Nederland leren!

Vorig jaar bewees u het opnieuw. Er was een probleem: de Rotterdamse haven liep vol en er waren forse wachttijden voor laden en lossen. U stak de koppen bij elkaar. U richtte de West Brabant Corridor op en u ging ladingstromen uit Tilburg, Oosterhout en Moerdijk bundelen op een kleiner aantal schepen.

Het gevolg? 30% minder schepen bij de zeeterminals, een 35% kortere verblijftijd in de haven en maar liefst 26% méér containers over het water. Een recordgroei en een felicitatie waard!

Het is voor mij hét bewijs dat de modal shift ook vooral een mental shift is. Het heeft met vertrouwen te maken, met samenwerken – waar u hier in Brabant zo goed in bent. Het heeft met digitalisering te maken en inzicht krijgen in elkaars data. In de ‘Regiodeal Midden- en West-Brabant Makes and Moves’ hebben we daar afspraken over gemaakt. Richten we het slim in, dan kan de overslag in hotspots zoals Tilburg nog meer dan verdubbelen. Een mooi vooruitzicht. Maar ook: werk aan de winkel!

Dames en heren, daarom wil ik u ook uitdagen. Want applaus en complimenten van een minister zijn leuk, maar ik wil u ook prikkelen alweer over de volgende stap na te denken. En ik weet natuurlijk dat u daar ook al druk mee bezig bent! Want ondernemen is vooruitzien, net als regeren.

Morgen komen uw bestuurders naar Den Haag om te praten over de aanpak van de mobiliteit in Zuid-Nederland en op de Goederencorridors. Ik zou u daarbij willen oproepen uw prestatie te herhalen! Want ook in het bulkvervoer en op de Noordoost-Brabant corridor kunnen we ladingstromen bundelen. U kunt het, u doet het al op de West Brabant Corridor en u kunt het op meer plaatsen doen! Het zou fantastisch zijn als we de modal shift op die manier een extra boost kunnen geven.

Dames en heren,

U weet wat mij, en een groot deel van het kabinet, de afgelopen weken en maanden van de straat houdt. Het stikstofprobleem raakt ook uw branche. Het stikstofprobleem raakt uw provinciebestuur, ondervond meneer Van der Maat vorige week. Zeker ook vanuit Brabant trokken de afgelopen weken boeren, bouwers en transportbedrijven naar Den Haag.

U weet, afgelopen woensdag hebben we een pakket maatregelen gepresenteerd. Eén daarvan is dat de maximumsnelheid overdag naar 100 km/uur gaat. Een rotmaatregel. Maar het is nodig om de bouw vlot te trekken. Woningbouw, maar ook wegenbouw en bouwprojecten aan vaarwegen. De verbreding van de A58 tussen Tilburg en Eindhoven bijvoorbeeld. Een project dat nu weer dóór kan!

Wat voor mij steeds het belangrijkste is, is dat we oplossingen vinden die recht doen aan de natuur en tegelijk het land in beweging houden. Ondernemers scheppen de banen in Nederland. Een ondernemend Nederland maakt dat we in alle internationale lijstjes bovenaan staan en dat het in ons land goed toeven is.

Daar wil ik ook bij zeggen: we zijn er nog niet. Het stikstofprobleem en ook de PFAS-problemen zijn omvangrijk en hebben meer oplossingen nodig. Ook voor de binnenvaart komt de commissie-Remkes volgend jaar met een advies…

En als we het dan hebben over duurzaamheid in de binnenvaart, dan zie ik mooie innovaties in uw branche – een aantal hier aanwezig. Maar ik zie óók dat er nog een wereld te winnen is! Ik wil ook daarbij de oproep doen: werk samen! Zorg voor één gezamenlijk concept. Alleen dan creëer je massa en wordt het levensvatbaar.

In de Green Deal die we samen afsloten, staan verschillende mogelijkheden voor steun van de Rijksoverheid. Voor de verduurzaming van schepen, maar ook voor de infrastructuur op de kant, zoals Clean Energy Hubs. We hebben samen nog een grote slag te slaan!

Dames en heren,

U en ik zijn het erover eens dat vervoer via water een fantastisch alternatief is. De afgelopen jaren heb ik daarom volop geïnvesteerd in het nieuwe Maximakanaal, de Zuid-Willemsvaart, het Wilhelminakanaal. In 2020 geef ik met 100 miljoen euro uit het Infrafonds nog eens een flinke impuls aan de vaarwegen.

We gaan de problemen aanpakken. Zoals de spoedreparaties bij de sluis Lith. We gaan beter bedienen: ook buiten de reguliere openingstijden kunnen schepen binnenkort bij de sluizen en bruggen op de Brabantse kanalen terecht.

Via het programma Goederencorridors wil ik daarnaast alle belemmeringen weghalen voor het vervoer van huisvuil over water. Afval uit Den Bosch, Oss en Veghel kan over water naar Attero in Moerdijk en Wijster. Afval uit de regio Eindhoven kan over water naar Attero in Moerdijk. In Den Haag gebeurt het al. Het scheelt een enorme berg vrachtwagenladingen en dito CO2-uitstoot.

Samen met u wil ik ook méér werk maken van het juiste bedrijf op de juiste locatie. De hotspots op de goederencorridors zijn dé plek om distributiecentra te concentreren en te clusteren. De business case is simpelweg beter. Je kunt samen de beveiliging organiseren, de energievoorziening, met zonnepanelen en windmolens, samen truckparkings aanleggen. ‘Parkmanagement’, zoals het zo mooi heet: efficiënter, duurzamer, goedkoper.

Andersom willen we op de kade géén bedrijven die geen gebruik maken van vervoer over water. Ze houden kostbare plekken bezet. Een ‘herverkaveling’ van bedrijven is dan een mooie oplossing. 

Dames en heren, ik rond af. Ik noemde al het 20-jarig bestaan van MCA Brabant, 21 jaar dit jaar. Opgericht als bruggenbouwer en katalysator van multimodaal vervoer in Brabant bewijst u jaar na jaar dat samenwerken de sleutel is. Uw doel is mijn doel. Multimodaal vervoer en alle innovaties op dat vlak zijn essentieel om Nederland in beweging te houden en een logistieke topspeler te blijven. Ga vooral zo door!

Dank u wel. 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen