Toespraak minister Van Nieuwenhuizen bij uitreiking Koninklijke Onderscheiding Kees van Ojik

10-07-2019

"U heeft niet alleen de bewoners een stem gegeven maar die stem ook effectief weten om te zetten in breed gedragen akkoorden die door kabinet en Kamer zijn overgenomen."

Ter afsluiting heb ik nog een verrassing. Dit mini-symposium is één groot complot om nóg iemand te danken voor zijn inzet!

Het gaat om iemand die na 12,5 jaar óók stopt met zijn werkzaamheden voor de Omgevingsraad Schiphol. Zijn inzet begon al in 1967 – het jaar van de hippies, van de eerste vlucht van de Concorde, het geboortejaar van onze huidige Koning.
In dat jaar maakt een jonge huisarts in Zwanenburg zich grote zorgen over de gezondheidseffecten van Schiphol op de mensen in zijn regio.
Hij kwam in beweging en richtte het actiecomité Zwanenburg-Halfweg op, en gaf 52 jaar lang omwonenden een stem.

Graag wil ik de heer Van Ojik naar voren roepen…

Het begon in uw eigen woorden ‘heel soft’ met het oplaten van ballonnen die de radar stoorden. Maar het werd ook steviger met het blokkeren van de aanvoerwegen.

Maar een bekende uitspraak van u is: ‘Alleen maar tegen zijn heeft geen zin’. Dat is typerend voor uw inzet al die jaren.  

U gaf 52 jaar lang omwonenden een stem

Waarom deze inzet? Omdat de gezondheid van veel mensen op het spel stond. Dat was uw belangrijkste drijfveer. 

Uw naam is nauw verbonden aan actie- en inspraakgroepen om de bewoners in de omgeving van Schiphol te vertegenwoordigen. U vertegenwoordigde ze aan de Tafel van Alders en later de Omgevingsraad Schiphol.

Dat is een grote verantwoordelijkheid, want we hebben het over een enorme achterban, die het overigens ook niet altijd met u eens was. Dat hoort erbij maar is niet altijd makkelijk.

U verdiepte zich op een onvermoeibare manier in alle aspecten van de luchtvaart en kon daardoor argumenten begrijpen maar vooral ook tegenspreken. 

Dat alles op een markante manier: pakken papier onder de arm, uniek stemgeluid, en gewapend met treffende typeringen, zoals:  

 • ‘kip met de gouden eieren’. Oftewel: KLM als hubcarrier die het intercontinentale verbindingennetwerk in stand houdt.

 • ‘hoeksteen van het akkoord’ – dit gebruikte u voor de selectiviteitsstrategie.

 • ‘spookgehinderden’ - staat bij u voor: nieuwbouw in de omgeving.

   

  Met al uw kennis en vaardigheden nam u verantwoordelijkheid. Verantwoordelijkheid om samen bruggen te slaan.

  U heeft niet alleen de bewoners een stem gegeven maar die stem ook effectief weten om te zetten in breed gedragen akkoorden die door kabinet en Kamer zijn overgenomen.

  Daar heb ik enorm veel respect voor. Ik niet alleen maar heel veel mensen die met u hebben gewerkt.

  Ik ben daarom heel verheugd dat ik mag besluiten met de volgende woorden:

  Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd u bij bevordering te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau’ .

   

   

   

   

   

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen