Speech minister Van Nieuwenhuizen 4de jaarcongres Topsector Logistiek

16-04-2019

Op 16 april vond in De Kuip in Rotterdam het vierde jaarcongres van de Topsector Logistiek (thema: geen woorden maar daden) plaats. Minister Van Nieuwenhuizen sprak de deelnemers toe. Digitale innovaties, verduurzaming en nog meer samenwerking, dat is waar het de komende jaren over gaat.

Toespraak minister Van Nieuwenhuizen
4de jaarcongres Topsector Logistiek – De Kuip Rotterdam – 16 april 2019


Dames en heren, beste heer Veenman, beste Aad,

Een jaarcongres organiseren in De Kuip met als titel Geen woorden maar daden. Twee voltreffers! En dan moet deze thuiswedstrijd nog beginnen.

Wat prachtig om hier te staan, op deze gewijde grond.

Voetbalstadions zijn op zichzelf natuurlijk al logistieke juweeltjes. Als Feyenoord hier weer eens een lesje voetballen uitdeelt, zitten er al gauw 51 duizend mensen in het stadion. Die moeten hier naartoe, het stadion in, willen hier wat eten en drinken, een overwinning vieren en daarna weer naar huis. Dat stelt hoge eisen aan de bevoorrading, de faciliteiten, de routes naar en door het stadion en de planning.

De Kuip: een logische locatie voor deze bijeenkomst dus. Maar goed, genoeg over voetbal.

Dames en heren,

Dank voor uw uitnodiging om hier vandaag aanwezig te zijn bij uw vierde jaarcongres. Geen woorden maar daden, daar gaat het over vandaag. En dat moet ook wel, want er liggen stevige opgaven voor ons. Verstedelijking, bevolkingsgroei, klimaatverandering, internationale betrekkingen, Brexit. Onderwerpen die ons dagelijkse leven raken, en die visie en daadkracht vragen van de Topsector Logistiek.

Verstedelijking, bevolkingsgroei, klimaatverandering, internationale betrekkingen, Brexit. Onderwerpen die ons dagelijkse leven raken, en die visie en daadkracht vragen van de Topsector Logistiek.

Tot 2030 komen er in de Randstad alleen al nog 700.000 mensen bij. Dan wonen er 9 miljoen mensen in totaal. Veruit de meeste van die mensen zullen in de grote steden wonen. 9 miljoen mensen die dagelijks de deur uitgaan, die dagelijks boodschappen doen, werken, recreëren, leven.

In steden waarin we steeds harder werken aan schone lucht, aan een groene, klimaatadaptieve omgeving. Want klimaatverandering eist veel maatregelen van ons. Voor nu en ook voor later. De CO2 uitstoot moet daarvoor dus drastisch omlaag.

Grote ontwikkelingen, complexe vraagstukken. En de logistieke sector speelt een sleutelrol. Want logistiek is overal. Het dringt door tot in de haarvaten van ons dagelijks leven. Logistiek gaat over ons eten, ons drinken, de kleren die we dragen, het dak boven ons hoofd. Bovendien zorgt de sector voor heel veel banen.

Het is internationaal werk. We werken veel samen en drijven handel met de landen om ons heen en de rest van de wereld. Brexit is uitgesteld tot 31 oktober. De uitkomst is nog steeds onzeker. We moeten rekening houden met verschillende scenario’s. Vervoer en transport naar het Verenigd Koninkrijk blijft natuurlijk. Maar de voorwaarden zullen veranderen. Daar bereiden we ons samen op voor.

Die actualiteit, urgentie en innovatiedrift zie ik heel duidelijk terug in uw sector. Het klinkt ook door in de 11 break-out sessies die vandaag op het programma staan. U gaat in op de digitale innovaties, op duurzaamheidsambities, op nieuwe manieren van samenwerking. En die drie hoofdthema’s hangen ook weer sterk met elkaar samen.

Digitale innovaties, duurzaamheidsambities, samenwerking

Hoe ziet de toekomst van transport en vervoer eruit? Alles connected, automated, luidt de subtitel van de deelsessie straks. Connected, automated, het klinkt simpel. Het is de technologie van de nieuwe generatie voertuigen. Van het logistieke bedrijfsleven.

Maar achter die ogenschijnlijke eenvoud schuilt een wereld van 21ste eeuwse technologie, en samenwerking over grenzen heen. Letterlijk en figuurlijk.

De Joint Corridor Transportroute Tilburg-Rzepin in Polen is zo’n voorbeeld. Met Off-Modal krijgen vervoerders meer ruimte voor de invulling van een transportopdracht: over de weg of per trein. Door vrachten van verschillende opdrachtgevers te combineren wordt een grote efficiëntieslag gemaakt. Meer treinen en 24.000 minder vrachtwagenritten per jaar.

Het scheelt verkeersdrukte op de weg. Het scheelt CO2 uitstoot.

Het scheelt verkeersdrukte op de weg. Het scheelt CO2 uitstoot.

Ander voorbeeld: met de gezamenlijke campagne Bewust Bezorgd slaan webwinkels en vervoerders de handen ineen om de bezorgdiensten te verduurzamen en efficiënter te organiseren.  

Het scheelt verkeersdrukte op de weg. Het scheelt CO2 uitstoot.

De bevolkingstoename in de Randstad, en met name in de steden, betekent veel vraag naar nieuwe huizen. Over een paar jaar zal 80% van alle bouwactiviteit in Nederland plaatsvinden in de steden. Eén derde van alle vervoer van en naar steden zal daarmee te maken hebben.

De Kansenkaart duurzame bouwlogistiek is een praktisch instrument voor gemeenten om de bouwlogistiek zo efficiënt mogelijk in te richten. Met gebundelde vervoersstromen, centrale bouwhubs voor opslag en werkzaamheden, en een strategisch vergunningenbeleid dat aansluit bij andere logistieke behoeften in de stad.

Het scheelt overbodige kilometers. Het scheelt CO2-uitstoot.

Dames en heren,

We staan aan de vooravond van een paradigmashift in ons vervoer en transport. Hoe zal de toekomst er uitzien met data als ‘vijfde vervoersmodaliteit’? Wie zet de eerste stappen? De sector? De overheid? Een disruptieve marktpartij? De vraag komt in een van de deelsessies straks aan de orde.

Bij alle voorbeelden die ik net noemde, en ook bij de laatste vraag, is het duidelijk: innovaties en verduurzaming van de logistieke sector gaan hand in hand.

Met de invoering van de vrachtwagenheffing hebben we die twee elementen tegelijk voor ogen. De opbrengst gaat naar nieuwe innovaties en verduurzaming van de Nederlandse vervoerssector.

Maar er is nog een derde component, die misschien wel het meest ingrijpend is: het vergt een diepere vorm van samenwerking tussen alle partijen.

Data van voertuigen, data over vrachten, over toegankelijke wegen, sporen, beschikbare laadruimten en opslag. Waardevolle big data die noodzakelijk is voor het optimale logistieke systeem. Het systeem van morgen.

Ik begrijp dat het niet vanzelfsprekend is om gegevens te delen met een concurrent. En ik vind ook dat cybersecurity en de bescherming van uw onderneming prioriteit verdienen. Maar toch: de samenwerking is één van de sleutels tot de Topsector Logistiek van de toekomst.

Samenwerking is de sleutel

Want – als ik nog heel even mag – u herinnert zich ongetwijfeld het kampioenschap van Feyenoord van 2017. Een hecht team onder leiding van Giovanni van Brinckhorst met een enorme drive en wil om te winnen, met Dirk Kuyt in een absolute heldenrol. Zéker in de kampioenswedstrijd tegen Heracles met zijn hattrick. Een elftal als geheel. De gezamenlijke werklust en het spelplezier maakte van dit Feyenoord een onoverwinnelijk team.

Wij zijn ook een team. Transporteurs, vervoersbedrijven, verladers, expediteurs, ICT-bedrijven, bouwbedrijven, kennisinstellingen, bestuurders, overheden. We hebben allemaal een eigen rol, een eigen verantwoordelijkheid. Maar een gezamenlijk doel: De ijzersterke positie van de Nederlandse economie vasthouden met een duurzame en state of the art logistieke sector.

De Nederlandse triple helix staat voor mij symbool voor die samenwerking. Maar ik zie ook veel dwarsverbanden, bij ondernemers onderling.

Doe dus mee.

Doe mee aan de nieuwe systemen, aan experimenten met synchromodaal vervoer, smart mobility, aan pilots, aan testen, aan kennisopbouw. Alleen door samen te werken met lef en gemeenschapszin maken we de slag naar een 21ste -eeuwse logistieke sector. En houden we onze steden bereikbaar en de lucht schoon.

Van woorden daden maken, zei Aad Veenman zojuist. Dat is waar het om gaat. U heeft een stevig programma voor de boeg.

Ik wens u een heel inspirerende dag.

Veel succes!

Dank u wel.

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen