Toespraak startsein aanleg A16 Rotterdam

19-03-2019

Minister Cora van Nieuwenhuizen gaf maandag 18 maart het startsein voor de aanleg van de A16 Rotterdam.

Minister Cora van Nieuwenhuizen gaf maandag 18 maart het startsein voor de aanleg van de A16 Rotterdam.

Dames en heren,

We gaan een spiksplinternieuwe weg aanleggen: de A16 Rotterdam.

11 kilometer lang.
Eén van de best ingepaste rijkswegen in een stedelijke en groene omgeving.  
De naam van de bouwcombinatie die de weg gaat aanleggen en onderhouden, de Groene Boog, doet haar naam volledig eer aan.

Als je in deze drukke, dichtbevolkte en dynamische regio een nieuwe weg aanlegt, dan geldt: You never walk alone.
Het is dan ook geen toeval dat de enige echte Lee Towers later dit jaar bij de opening van het zogeheten A16 Belevenispad gaat optreden en deze klassieker gaat zingen.  

Dames en heren,

Deze nieuwe weg is het resultaat van eendrachtige samenwerking.
Een teamprestatie!  
Daarom is het mooi dat we hier vanmorgen samen met de partners van bouwcombinatie De Groene Boog, de regionale, bestuurlijke partijen en Rijkswaterstaat het officiële startsein geven.
Er is door jullie allemaal de afgelopen tijd keihard gewerkt voor het halen van deze mijlpaal.
Met dit wegproject realiseren we meer bereikbaarheid, meer ruimte en minder vertraging.
Maar ook: meer leefbaarheid door minder sluipverkeer in woonwijken.
En vooral ook: meer verkeersveiligheid.
Ik ben heel blij met de aanleg van deze nieuwe verbinding.
Nieuw én noodzakelijk!

Noodzakelijk want het wordt steeds drukker op de weg.
Het verkeer loopt steeds vaker vast.
En dat is slecht voor iedereen: weggebruikers en omwonenden.
Mensen komen te laat op werk of afspraken.
Omwonenden hebben last van de uitstoot van stilstaand verkeer of sluipverkeer door hun straat.
Het is ook slecht nieuws voor ons goederenvervoer.
Zeker in deze regio met belangrijke verbindingen naar ons achterland
Stilstaan kost geld.
En is dus slecht voor onze bedrijven, onze concurrentiekracht, onze werkgelegenheid.

Het is niet realistisch om te roepen dat ik de files allemaal kan oplossen.
Maar ik trek wel alles uit de kast om ze tot een minimum te beperken.
Ik wil ervoor zorgen dat iedereen makkelijk en comfortabel van A naar B kan reizen.
Dat onze economie ruim baan krijgt
Daarom leggen we de komende 12 jaar 1000 kilometer nieuwe wegen aan, zoals de Blankenburgverbinding en de Rijnlandroute en dus ook deze weg.

Een weg aanleggen neemt langere tijd in beslag.
Dus neem ik ook maatregelen die we op korte termijn snel en makkelijk kunnen realiseren.
Zoals spitsstroken bij drukte langer open stellen.
Of investeren we in het OV of de fiets zodat mensen sneller de trein of fiets pakken.
Of stimuleren we samen met werkgevers mensen om buiten de spits te reizen.

 

Tegelijkertijd houden we bij de aanleg van nieuwe wegen oog voor de leefbaarheid van ons land, van onze bewoners.
We kiezen voor een maximale inpassing in het landschap van onze wegen.
Dat betekent dat je zorgvuldig verschillende belangen moet wikken en wegen.


De A16 Rotterdam kent een lange en bewogen voorgeschiedenis.
De eerste plannen stammen zelfs uit de jaren vijftig.
Toen was zelfs ik nog niet geboren.
Bij de aanleg van het Terbregseplein is al rekening gehouden met een verlenging van de A16.
De zandwal hier 100 meter vandaan getuigt daarvan. 
Tal van varianten zijn in al die jaren voorbijgekomen.  
Zoals: de nieuwe A16 om het Lage Bergse Bos heen aanleggen.
Of toch middendoor.
Of geheel op maaiveld,
of in een open tunnelbak of…
toch maar overkapt in een landtunnel op maaiveld.

Al die varianten geven goed de complexiteit aan van het inpassen van een nieuwe weg door een stedelijk en groene omgeving.
We hebben het hier tenslotte over een gebied dicht langs grote woonwijken, door een zeer geliefd en mooi recreatiegebied.

Maar nu is er licht aan het eind van de tunnel.
Letterlijk.
De jarenlange zoektocht resulteert in een ruim 2 kilometer lange, half verdiepte tunnel in ’t Lage Bergse Bos, met de naam Rotte-meren-tunnel.

Die ook nog energieneutraal is door de toepassing van innovatieve technieken die veel energiebesparing opleveren en het plaatsen van zonnepanelen.

Voordeel van deze variant is ook dat de kenmerkende meanderende Rotte blijft behouden.
Ook krijgen aangrenzende gebieden een impuls, bijvoorbeeld door de aanleg van fiets- en wandelpaden voor recreatie.
Uiteraard komen er ook geluidsschermen en grondwallen tegen geluidsoverlast, evenals stil asfalt.

Als inwoner van Rotterdam ken ik dit gebied uiteraard goed.

De belangen zijn groot.
Net als de betrokkenheid van de bewoners.
In deze regio zijn bijvoorbeeld mooie bijzondere boerderijen met veel groen.

Daarom willen we deze nieuwe weg maximaal in het bestaande landschap inpassen.

Kent u bijvoorbeeld het best bewaarde geheim van Bergschenhoek?
Dat is het in het loof verscholen oude treinstel waar de heer Van Dijk woont omringd door zijn dieren en planten.
Buurtbewoners weten dat ze daar hun eieren en groenten kunnen kopen.
Ik vind zo’n aparte plek mooi en belangrijk.
Net als de prachtige molenstomp in het Lage Bergse Bos waar mevrouw Overes woont, al ruim 40 jaar. 
Ik vind het ontzettend leuk dat beiden vandaag aanwezig zijn.
Mevrouw Overes, meneer Van Dijk van harte welkom!
U bent twee bijzondere bewoners waar we extra voorzichtig mee omgaan bij de aanleg.
Door te blijven wonen waar u nu woont, spreekt u uw vertrouwen uit in het project. Dat waardeer ik zeer.

 

Dames en heren,

Deze nieuwe rijksweg is een prachtvoorbeeld voor andere wegprojecten:
maximaal ingepast in het landschap,
duurzaam maar ook:
een mooi voorbeeld van een intensieve en goede samenwerking tussen alle partijen.

Natuurlijk, dit alles heeft een prijs, bijna 1 miljard euro!
Maar dan heb je ook wat, en let wel, elke euro is verantwoord en noodzakelijk, want ik besef heel goed dat een nieuwe weg aanleggen in deze regio met veel woonwijken, sportterreinen en waardevol groen geen sinecure is.

Ook voor de bewoners die een aantal jaren overlast gaan ondervinden van de aanleg.
Ik juich het toe dat zowel de bouwcombinatie en Rijkswaterstaat maximaal inzetten op minimale overlast.

Dit project vereist kortom een grote inzet van bouwcombinatie en de mensen van RWS.
Alles moet binnen termijn, binnen budget en minimale hinder voor bewoners en weggebruikers.
Ik heb er alle vertrouwen in dat dit gaat lukken.

Tot slot.
We mogen ‘groos’ zijn op de aanleg van deze weg.
Dat is te danken aan iedereen die de afgelopen jaren nauw betrokken is geweest bij de ontwikkeling van de A16: de projectorganisatie A16 Rotterdam, regionale partners, betrokken ingenieursbureaus en niet te vergeten bewoners en belangenorganisaties.
Er is door velen een topprestatie geleverd!
We gaan het samen doen!
You never walk alone!

Ik wens u allen veel succes met de aanleg van de A16 Rotterdam. 

Dank u wel.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen