Verbreding A20 Nieuwerkerk-Gouda

11-03-2019

"Ik kan de files niet oplossen, maar ik kan er wel alles aan doen om ze te beperken." Dat zei minister Cora van Nieuwenhuizen vandaag, maandag 11 maart, bij de ondertekening van de bestuursovereenkomst voor de verbreding van de A20 Nieuwerkerk aan de IJssel-Gouda.

Spreektekst minister Van Nieuwenhuizen bij de ondertekening van de bestuursovereenkomst voor de verbreding van de A20 Nieuwerkerk aan de IJssel-Gouda. 11 maart 2019. Hotel Van der Valk Nieuwerkerk.

Dames en heren,

Dank voor de hartelijke ontvangst! Een jaar geleden was ik hier ook. Althans, aan de andere zijde van de A20 in Gouda. Ook toen bleef het vriendelijk, maar de sfeer was toch heel wat minder uitgelaten dan nu.

Een aantal van u weet het vast nog: ik kreeg een levensgrote sleutel overhandigd met daarop het wapen van Gouda. Volgens meneer Voogt, voorzitter van de Goudse ondernemers, zette ik Gouda op slot als we zouden kiezen voor alternatief 2 van deze MIRT-verkenning. We zouden straks weer stilstaan voor dezelfde stadspoort als eeuwen geleden. Een mooie beeldspraak…

Dames en heren,

Het mooie van een MIRT-verkenning en de berekeningen die daar bij horen, is dat we nu voor die beoordeling een stevig fundament hebben. Alternatief 2 viel afgelopen zomer al af. We zijn hier vandaag bij elkaar om bekend te maken dat we kiezen voor alternatief 3+: we gaan de A20 tussen Nieuwerkerk aan de IJssel en Gouda verbreden naar 2x3 rijstroken.

Dit alternatief scoort zowel op verkeersveiligheid als op doorstroming – minder files –verreweg het beste. In de eerste plaats omdat de plekken waar nu files ontstaan – de zogenaamde ‘filekiemen’ – in dit alternatief verdwijnen. Dat is positief voor de verkeersveiligheid en dat gebeurt alléén bij dit alternatief.

Met de vijfde rijstrook in het Gouwe-aquaduct verdwijnt de flessenhals bij Nieuwerkerk – waar we nu zijn – en schuift die niet door naar Moordrecht. Dat betekent wel dat de vluchtstrook in het Gouwe-aquaduct komt te vervallen. We bekijken daarom in het vervolgonderzoek diverse maatregelen om de verkeersveiligheid in het Gouwe-aquaduct nog verder verbeteren.

Dames en heren,

De sleutel kan weer in de kast: met de keuze voor dit alternatief zetten we de poorten van Gouda de komende jaren verder open dan ooit!

Dat deze wegverbreding nodig is, behoeft geen betoog. De Telegraaf riep de verbinding tussen de A12 en de A20 twee jaar geleden uit tot het gevaarlijkste stuk snelweg van Nederland. Deze plek staat op plaats 4 in de file top-10. Dat zijn geen cijfers om trots op te zijn, dat zijn cijfers om heel hard aan te gaan werken…

En dat gaan we doen! Sneller dan gepland bovendien! Met het extra geld uit het Regeerakkoord lukt het de plannen 2 jaar naar voren te halen en de bezuinigingsronde van 2013 terug te draaien. Het feit dat de provincie wilde voorfinancieren zegt genoeg: vrijwel iedereen wil dit en de verbreding kan beter vandaag dan morgen klaar zijn.

Ook gaan we een slag maken in het verkeersmanagement. We gaan weggebruikers beter informeren en stimuleren meer gebruik te maken van de nieuwe parallelstructuur bij Gouda.

We hebben het over één van de belangrijkste knooppunten van Nederland en het moet hier zo min mogelijk stilstaan! De A20: één van de hoofdwegen die Rotterdam ontsluit. De A12: een cruciale oost-westverbinding, een van de belangrijkste routes voor onze handel met Duitsland.

Deze regio is één van de slagaders van de Nederlandse economie. We timmeren in Zuid-Holland daarom op veel meer plekken aan de weg: de Rijnlandroute, de A16 Rotterdam, de Blankenburgverbinding, de A4 passage Den Haag. Allemaal projecten in het stadium van planuitwerking of realisatie. Allemaal projecten die bijdragen in de strijd tegen de files en de economie ten goede komen. Ik kan de files niet oplossen, maar ik kan er wel zoveel mogelijk aan doen om ze te beperken.

En daarom gaan we ons uiterste best doen hier in 2021 de eerste kabels en leidingen te verleggen. Maar, zeg ik er meteen bij: dan moet alles meezitten. Het is een zeer strakke planning. Als we onvoorziene risico’s tegenkomen, halen we het niet. Maar ook dan hebben we het nog steeds over een versnelling, van 1 of 1,5 jaar.

Beste mensen,

We bouwen hier op het laagste punt van Nederland. Sterker, op het laagste punt van Europa: bijna zeven meter onder NAP. We wonen hier, we werken hier en we bouwen hier alsof er niets aan de hand is. Dat is iets om trots op te zijn. Niet voor niets komen hier bussen met buitenlanders kijken bij het monument voor het laagste punt van Nederland. Het monument moet voor de verbreding zelfs een stukje worden verplaatst!

Maar… bouwen op het laagste punt is ook spannend, een technische uitdaging. We hebben hier heel slappe veengrond. Ik heb een aannemer wel eens horen zeggen dat het zoiets is als ‘boren in een puddingbroodje’…

Het vraagt om technisch vernuft en creativiteit. Het is essentieel dat het hoogheemraadschap zo nauw is betrokken.

En ja, als we dan toch bezig zijn, als we dan toch de weg openbreken, dan verzilveren we samen met de regionale partners ook meteen die ándere kansen. Dan combineren we het met geluidsmaatregelen. En dan maken we het ook meteen klimaatbestendig.

Want ons weer wordt extremer, we hebben steeds vaker te maken met zware plensbuien. En we willen niet dat de A20 en de A12 daarbij onbegaanbaar worden. We vergroten daarom de duikers onder de weg en zoeken naar nieuwe manieren om de capaciteit van de waterafvoer te vergroten.

Dames en heren, ik rond af.

We markeren hier vandaag het moment dat we stoppen met verkennen en doorgaan naar de volgende fase: het plan uitwerken. We ondertekenen een Bestuursovereenkomst met al die andere kansen die we verzilveren. Ik wens iedereen heel veel succes met het vervolg. En als het even kan, kom ik hier in 2021 graag terug om het startsein te geven voor eerste werkzaamheden!

Dank u wel.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen