Ondertekening Plastic Pact NL

21-02-2019

Spreektekst staatssecretaris Van Veldhoven bij ondertekening Plastic Pact NL, 21 februari 2019

Beste mensen,
Wat een mooi moment is dit!
Het Plastic Pact ligt er.
Een forse groep grote en kleine bedrijven hebben hun handtekening gezet en spreken af om meer met minder plastic te gaan doen.
Vrijwillig! Niet vanwege een verplichting maar vanwege betrokkenheid én een visie op de toekomst!
En die is kort en simpel gezegd: meer hergebruik, minder plastic.
Plastic meer zien als grondstof.
En minder als eenmalig te gebruiken materiaal dat je achteloos kunt wegwerpen of verbranden.
Plastic heeft ons veel gebracht: het is sterk, licht en flexibel en makkelijk toepasbaar. Niet voor niets is het verbruik de afgelopen vijftig jaar vertwintigvoudigd.
Maar we kennen inmiddels ook de nadelen: teveel plastic verdwijnt op straat, in de rivieren en in de oceaan. We verbruiken veel kostbare fossiele grondstoffen, en met het verbranden van plastic stoten we CO2 uit.
Het is tijd om een trend te keren. Dat kúnnen we en dat gaan we nu gezamenlijk doen.
Daarom sta ik hier trots vóór jullie, met veel waardering voor jullie lef en ambitie!

Ik kan me nog herinneren hoe het vorig jaar begon.
Ik had het voornemen van een Plastic Pact nog maar net gemeld of de eerste bedrijven hingen al aan de lijn.
De urgentie werd gevoeld en de roep van de consumenten gehoord.
Maar na inspiratie en commitment komt de koude realiteit. En hoe gaan we dat dan aanpakken? Want het blijkt niet eenvoudig om minder plastic te gebruiken of goede alternatieven te vinden voor eenmalige plastic producten en verpakkingen. Er zijn nog veel hobbels te nemen. En dat kan alleen door betere samenwerking. Daar zijn wij in Nederland goed in.
En dát is de kern van dit Plastic Pact. Slimme samenwerking tussen individuele bedrijven onderling, in de keten, en met kennisinstellingen, NGO’s en overheid. Gericht op concrete oplossingen. En ik ben graag bereid hier de regie in te nemen.

De ambitie is groot en onze afspraken zijn scherp, stevig en ook internationaal niet eerder vertoond.
-    In 2025 zijn al hun eenmalige plastic producten en verpakkingen 100% recyclebaar.
-    U gaat naar 20% minder plastic gebruik.
-    70% van alle plastics wordt dan gesorteerd en gerecycled en niet meer verbrand: een verdubbeling in zes jaar tijd! En minimaal 35% van de inhoud van uw plastic producten en verpakking is gerecycled plastic. Door uw vraag naar meer gerecyclede plastics, geeft u een boost aan de plastic recycling Met dit vliegwiel  zetten we echt de circulaire economie in beweging!
De afspraken zijn vrijwillig maar niet vrijblijvend. Ik zet u graag in het zonnetje maar weet u ook te vinden als u achterblijft ?. En zo mag u mij ook aan de afspraken houden.
We maken de ministeries steeds meer papierloos, maar we moeten ook met minder plastic gaan werken en in ieder geval met meer gerecycled plastic.
Op mijn eigen ministerie IenW wordt op dit moment een plastic scan gehouden om te bepalen waar de winst te halen valt. Ook de cateraar werkt mee.  
Verder heb ik geld vrijgemaakt uit de klimaatenveloppe. Bedoeld om circulair ontwerpen te stimuleren en de recyclingcapaciteit te vergroten.
Ook wil ik met regelgeving storten en verbranden van plastic afval ontmoedigen en hergebruik stimuleren. Daarom ben ik blij met de tariefdifferentiatie die per 1 januari is ingegaan. Bedrijven krijgen 40% korting op de bijdrage aan het Afvalfonds als het afval recyclebaar is. Dat lijkt me een goede prikkel!

Ook heb ik vorige week het Versnellingshuis gelanceerd, samen met VNO-NCW en andere private en publieke partijen. Hét loket voor ondernemers die net een extra duw nodig hebben om nieuwe initiatieven van de grond te krijgen. Ook op het gebied van plastic!
En kennisontwikkeling hoort daarbij. Nederland loopt daarmee internationaal voorop, met onder meer het Polymer Science Park in Zwolle en het Nationaal Testcentrum Kunststoffen in Heerenveen waarvoor ik onlangs 1 miljoen euro heb uitgetrokken.
En internationaal gaan we onze aanpak hoger op de agenda zetten en de samenwerking met andere landen zoeken.
In april organiseren we samen met Frankrijk een Europese Plastic Summit om onze ervaringen te delen met de Europese partners, en om andere lidstaten te inspireren. Door de bijdrage van Europa zichtbaar te maken willen we ook andere landen steunen en oproepen om aan de slag te gaan met het sluiten van de plastic kringloop.
We hebben het probleem sámen veroorzaakt. We kunnen het alleen sámen oplossen!
Terug naar Nederland, naar vandaag, naar dit bijzondere moment waarop we het Plastic Pact vaststellen.
We keren een trend.
We kijken met nieuwe ogen naar het plastic. We gaan minder gebruiken, slimmer ontwerpen, anders samenstellen, en meer recyclen.
Meer doen met minder plastic. Laten we aan de slag gaan!
Ik wens iedereen veel succes!

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen