Korte toespraak minister Cora van Nieuwenhuizen bij installatie duurzaam geluidsscherm

18-02-2019

‘Hier krijg ik nou energie van! Wat een mooi innovatief, uniek en duurzaam demonstratieproject.’ Dat zei minister Cora van Nieuwenhuizen vandaag, maandag 18 februari, bij de ingebruikname van Solar Highways.

Solar Highways is een demonstratieproject van Rijkswaterstaat bij de A50 (Uden) waarbij een 400 meter lang en 5 meter hoog zonnegeluidscherm zowel geluid tegenhoudt als groene energie opwekt.

Dames en heren,

Hier krijg ik nou energie van! Wat een mooi innovatief, uniek en duurzaam demonstratieproject.
Heel mooi dat RWS dit in samenwerking met partners mogelijk maakt.
Mede met een financieel duwtje in de rug van Brussel.

Later kunnen we hopelijk op basis van positieve ervaringen deze schermen op meerdere plekken in Nederland plaatsen.
En is de gratis zon voldoende om dit zonder financiële steun te realiseren.
Bovendien kunnen dan ook andere landen binnen de EU van deze proef profiteren en deze schermen plaatsen.

Zoals gezegd, het is een demonstratieproject.
Na 18 maanden weten we meer.
Maar toch.
Elke reis begint met een eerste stap.

Een 400 meter lang en 5 meter hoog zonnegeluidscherm dat zowel geluid tegenhoudt als groene energie opwekt.
Met tweezijdige zonnepanelen.
Want daarmee pak je meteen de ochtend- en middagzon.
Tel uit je winst!
En dat zullen de 40 tot 60 huishoudens in deze omgeving die hopelijk binnenkort gaan profiteren van deze groene stroom ook denken, vermoed ik zo.

Voorlopig levert RWS de groene stroom aan het energienet.
Ik heb echter goede hoop dat we binnenkort een constructie kunnen bedenken zodat omwonenden in Uden direct kunnen profiteren van deze groene zonnestroom.

Maar eerst gaan we nu meten en monitoren, want meten is weten.
Na de proefperiode gebruiken we alle data over het onderhoud, de energieprestaties en financiële opbrengst.
Want zoals we in Brabant zeggen: er moet wel garen op de klossen komen.
Kortom, na de proefperiode weten we of bouw van meerdere zonneschermen interessant is, vanuit oogpunt duurzaamheid en exploitatie.
Ik ben van nature optimistisch.
Garanties op een goed resultaat zijn er echter niet, maar je moet wel je nek durven uitsteken.
Anders kom je nooit verder.

Dit project is niet los te zien van de missie van Rijkswaterstaat om duurzaam te werken onder het motto: breng in de praktijk wat je predikt.
Want als je als Rijk tegen bedrijven en burgers zegt duurzamer te leven, dan moet jezelf vanzelfsprekend ook duurzaam doen!
In 2030 wil Rijkswaterstaat energieneutraal, circulair werken en 50% minder grondstoffen verbruiken.
Dat betekent evenveel energie opwekken als verbruiken, en werken zonder afval te produceren.
Het gaat dan bijvoorbeeld om minder bouwverkeer, hergebruik van asfalt, ledverlichting bij sluizen en toepassen van zonne-energie.
Bovendien bedenkt RWS met haar partners vernieuwende oplossingen zoals duurzaam beton en energiewinning uit gemalen en stuwen.

Mooie praktijkvoorbeelden zijn de Ramspolbrug, de brug die volledig in zijn eigen energie voorziet door zonnepanelen en het opwekken van elektriciteit als het brugdek weer naar beneden gaat.
Of denk aan de energie neutrale snelweg bij Almere (A6) en LED-verlichting langs snel- en vaarwegen.
Of een volledig circulair viaduct bij Kampen en proefprojecten met zonnepanelen in wegen.
Stuk voor stuk innovatieve projecten die een bijdrage leveren aan een duurzaam Nederland. En dat geldt uiteraard ook voor het project Solar Highways!

Mooi is dat behalve het opwekken van schone energie binnen dit project ook is nagedacht over hergebruik.
Zo bedacht aannemer Heijmans dat de panelen van het oude geluidscherm weer hergebruikt konden worden voor andere schermen langs de A50.
Dat scheelt kosten, energie en grondstoffen.
Circulair denken ten voeten uit.

Tot slot wil ik alle partijen feliciteren met de realisatie van dit project: ECN part of TNO, SEAC, Heijmans en uiteraard ‘mijn’ Rijkswaterstaat’.

Ik had u graag nog een mooie anekdote willen vertellen over de bouw.
Maar wat dat betreft is dit maar een saai project zeg ik met een knipoog.
Want het project is binnen de planning en binnen het budget, zonder enige tegenslag of zonder hobbels afgerond. Ik zou eigenlijk willen dat elk infrastructuurproject zo saai tot stand komt ;)  

Ik wens jullie verder succes en hoop uiteraard dat goed voorbeeld doet volgen.
En dat dit project snel niet meer uniek is, maar het nieuwe normaal.

Kortom, let the sun shine voor Solar Highways!

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen