Minister spreekt bij Evofenedex

14-02-2019

‘Ons logistieke systeem is van wereldklasse maar met het oog op het Mauritshuis: het is geen stilleven dat we passief kunnen koesteren.' Dat zegt minister Van Nieuwenhuizen op 14 februari bij de zogeheten Oesterborrel van Evofenedex.

Dank voor de uitnodiging in deze mooie omgeving. Rembrandt kijkt hier over onze schouders mee! Dat inspireert om ook zelf een meesterwerk te maken!

Het is maar een hele kleine stap van het Meisje met de Parel naar Evofenedex met de oesters….

Het Mauritshuis roept gevoelens van nationale trots op. En die gevoelens zijn ook terecht als we naar de prestaties kijken van onze bedrijven, nationaal en internationaal.

We weten allemaal hoe belangrijk een goed functionerend logistiek systeem hiervoor is. Van verladers, transportbedrijven, afzetkanalen, een goede infrastructuur over weg, water en spoor. 

Evofenedex is hierin een belangrijke spil. Veelzeggend dat Evofenedex-leden gezamenlijk 70% van alle goederen in Nederland maken of verhandelen!

Maar – met het oog op het Mauritshuis - dit logistieke systeem is geen stilleven dat we kunnen inlijsten om passief te koesteren. Integendeel.

Het is een springlevende creatie die we dagelijks actief moeten verbeteren – efficiënter, veiliger en duurzamer, met minder uitstoot en beter gebruik van de ruimte.

De urgentie is hoog. Denk aan de groei van de mobiliteit, de klimaatopgave, de verstedelijking, de kansen die digitalisering ons biedt en niet te vergeten Brexit.

Intensief contact is er nu over de Brexit. Brexit is dichtbij en raakt de meesten van jullie. Het VK is een van onze belangrijkste handelspartners. We hebben het over jaarlijks bijvoorbeeld meer dan 160.000 ritten. Erg jammer dat het VK deze keuze heeft gemaakt, maar daar hebben wij geen invloed op.

Wat we wel kunnen doen is ons heel goed voorbereiden. We gaan uit van het ergste scenario – een no-deal Brexit. Met scenario’s en simulaties willen we de doorstroming en besluitvorming in beeld krijgen. Hoe kunnen we onnodige opstoppingen voorkomen. RWS maakt bijvoorbeeld in de havens verkeerscirculatieplannen met alle partijen.

Veel inzet is ook nodig op andere punten. Het uitgangspunt van ons logistieke systeem is goed, maar het stoplicht springt hier en daar ook op oranje.

 • Ik denk dan aan de trend om toch weer meer te kiezen voor vervoer over de weg in plaats van over het water. Terwijl we andersom willen! De ruimte ligt op het water en niet op de weg!

 • Ik denk ook aan de prestaties van onze havens: Antwerpen had het afgelopen jaar betere cijfers dan Rotterdam. (Vorig jaar Antwerpen groei van 5,1%, Rotterdam een kleine terugloop).

Ik zie die oranje stoplichten zelf vooral als aansporingen. Verbeteren van de infrastructuur. Vergroten van de mogelijkheden om goederen over weg, water en spoor te vervoeren.   

In de praktijk kom ik voorbeelden tegen die laten zien dat het beter kan en dat verladers oog hebben voor vernieuwing.

 • Ik was begin deze week in Noord-Limburg bij ELC. Via een ICT vrachtplatform combineren tuinbouwbedrijven sinds kort lading zodat transporteurs hun ritten beter kunnen benutten. Klein voorbeeld, maar het werkt!
  Een grote verlader als Heineken wil de binnenvaart vergroenen en loopt voorop met elektrificeren van de binnenvaart. De vervoerder heeft een lange termijn contract gekregen zodat deze weet dat hun investeringen kunnen renderen. Dat helpt!

 • Ik zie ook voorbeelden waarbij eigen vervoerders samenwerken met transportbedrijven. Bv Rotterdam. Ik denk aan het transport van textiel voor ziekenhuizen; enorme vrachten met wasgoed. Twee grote spelers zijn gaan samenwerken – Lips en Breytner. Dat levert een slimmere, schonere oplossing op. De grote bakken met wasgoed worden buiten de spits aan de rand van de stad neergezet door vrachtwagens met euro 6 motor. Met elektrische bakwagens worden die grote bakken verder vervoerd, de stad in.
   

 • Data delen wordt gemakkelijker. Dankzij gezamenlijk inspanningen van bedrijfsleven en overheid – ook de douane – is er nu een nieuw programma beschikbaar: iSHARE.
  Vervoerders kunnen real-time bij een collega checken of hun lading meekan. Een binnenvaartschipper kan locatie-, lading- en reisgegevens delen met een andere schipper, rederij of binnenvaartterminal. Een luchtvaartmaatschappij kan aangeleverde data real-time laten goedkeuren door een verlader.

 • Verladers in China en India doen al mee om sneller te kunnen importeren via Schiphol. Maar andersom – voor de export – hebben we nog geen verladers. U bent dus van harte welkom!

 

Veelbelovende initiatieven die we echt nodig hebben. We kunnen nog veel meer uit onze verbindingen van weg, water en spoor halen.

Waar het kan geef ik een duw in de goede richting.

Bijvoorbeeld om de goederencorridors met het Europese achterland meer van de grond te krijgen. We zetten in op een beperkt aantal stevige knooppunten waar goederen van weg, spoor en water kunnen worden gecombineerd. Dat is beter dan iedere gemeente een eigen terminal. 

Ook zijn we nu bezig met een nieuwe agenda voor het goederenvervoer. Want in zo’n dynamische periode als nu is het goed om ook de lange termijn ambities helder te krijgen. Wat doe je wel en wat niet? Hoe kunnen we de digitalisering beter benutten? Welke stappen zetten we in het verbeteren van de stadsdistributie? We spreken daarover ook met Evofenedex. Ik wil die agenda in mei naar de Kamer sturen.

 

En we investeren volop. 

We hebben gisteren een grote stap vooruit gezet met de opening van de derde sluiskolk bij de Prinses Beatrixsluis. Cruciaal voor één van de drukst bevaren binnenvaartsnelwegen van Nederland, de hoofdweg tussen de zeehavens van Amsterdam, Rotterdam en Antwerpen. Hier ligt nog ruimte!

En natuurlijk investeren we ook fors in weguitbreidingen - de komende twaalf jaar zo’n 1000 km: we pakken een groot deel van de file top-20 aan die Evo en TLN eind vorig jaar publiceerden. 

 

Evofenedex is voor ons een hele belangrijke partner. Dagelijks hebben we contact. Van klimaatopgave tot bestelbussen en de vrachtwagenheffing!

 

Een actueel onderwerp. Met alle partijen waaronder EVOfenedex hebben we nu de spelregels bepaald. Ik verwacht dat we de heffing in 2023 kunnen invoeren.

Wat de opbrengst betreft: ik hou mij aan de afspraak dat die teruggaat naar de sector. Ze is bedoeld om verduurzaming en innovatie te stimuleren. Ook verlagen we de motorrijtuigenbelasting voor vrachtwagens.

Wel heb ik altijd gezegd dat we uiteraard de kosten er eerst van aftrekken; als goed ondernemer weet u ook dat er anders geen sprake is van een opbrengst! Binnenkort spreek ik erover met de Tweede Kamer.

 

Ik rond af.

We zetten op veel terreinen gezamenlijk stappen vooruit om Nederland zo aantrekkelijk, duurzaam en concurrerend mogelijk te houden. Het uitgangspunt is goed. Maar de urgentie om minder CO-2 uit te stoten, beter gebruik te maken van de ruimte in Nederland is groot.

Uw ondernemerschap is hard nodig om stappen vooruit te zetten!

Ik ben blij met de intensieve relatie met Evofenedex.

Om op de oesters terug te komen: u kent allemaal het spreekwoord ‘zo gesloten als een oester’.

Dat spreekwoord geldt niet voor onze relatie! Die is open en constructief!

Dat moet ook. Want parels kun je alleen vinden als de oesters ook open gaan!

Daarom kijk ik uit naar de verdere samenwerking en dank ik u voor de aandacht!

 

 

 

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen