Reactie minister Mark Harbers op SWOV-rapport over de verkeersveiligheid in Nederland

13-12-2023

Hieronder de volledige reactie van minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) op het SWOV-rapport 'De Staat van de Verkeersveiligheid 2023'.

"Vandaag publiceerde onderzoeksbureau SWOV hun analyse van de verkeersveiligheid in Nederland. In 2022 is het aantal slachtoffers toegenomen, na een jarenlange daling. Er vielen 745 dodelijke slachtoffers, dat is het hoogste aantal sinds 2008. Bovendien schatten ze het aantal ernstig verkeersgewonden op 8300, waar dat in 2021 nog ging om 6800 personen.

Dit gaat om veel te veel mensen. En SWOV’s voorspellingen zijn ook niet goed: ze verwachten dat het aantal verkeersslachtoffers de komende jaren stijgt.

Volgens onderzoek spelen vergrijzing en gestegen mobiliteit van fietsers een belangrijke rol in de toename van dit jaar, maar deze aspecten kunnen de stijging niet volledig verklaren. Die problemen zijn helaas niet zomaar opgelost.

Dit motiveert mij en het ministerie om keihard te blijven werken aan verkeersveiligheid. We nemen daarvoor allerlei maatregelen, die draaien om veilige wegen, veilige voertuigen en veilig gedrag. Zo pakken we gevaarlijke stukken weg aan. We laten nieuwe voertuigen alleen toe als ze veilig genoeg zijn. En we zetten in op handhaving, zoals camera’s die het kunnen zien als je je telefoon vasthoudt achter het stuur.

De overheid kan dit echter niet alleen. We hebben iedereen nodig om het aantal verkeersslachtoffers terug te dringen. Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen, maatschappelijke organisaties én alle mensen op de weg zullen hun steentje bij moeten dragen. Op basis van het SWOV-onderzoek, zie ik drie onderdelen waar we stappen zullen moeten zetten.

  1. Het aantal fietsslachtoffers moet naar beneden, want het aantal verkeersdoden onder fietsers was maar liefst 36% hoger dan gemiddeld in de drie voorgaande jaren. Dit kan worden aangepakt door fietspaden veiliger te maken of door ouderen te helpen in hoe ze hun fiets het meest veilig kunnen gebruiken. Fietsers kunnen ook zichzelf helpen: elektrische fietsen mogen geen ondersteuning bieden boven de 25 km/u, en zorg voor een goede fietsverlichting op je eigen fiets en op die van je kinderen.
  2. Het aantal ongelukken in de bebouwde kom moet omlaag. We zien vooral een toename op 30- en 50-wegen. Gemeenten kunnen met extra geld van het Rijk zorgen dat hun wegen veiliger worden, bijvoorbeeld door gevaarlijke kruispunten om te bouwen naar rotondes.
  3. Misschien wel de belangrijkste sleutel in het verkeer is veilig gedrag. Veel mensen kijken af en toe op hun telefoon als ze de auto of de fiets besturen. En cijfers laten ook zien dat mensen vaker met te veel drank op nog achter het stuur kruipen. Deelnemen aan het verkeer is een verantwoordelijkheid, het heeft grote gevolgen voor jezelf of voor de mensen om je heen.

We willen allemaal veilig aan het verkeer deelnemen. Iedereen heeft daarin z’n verantwoordelijkheid. Rijk, waterschappen, provincies en gemeenten zorgen dat hun wegen veilig zijn. Het ministerie blijft scherp op het toelaten van voertuigen. En elke bestuurder volgt de verkeersregels en houdt rekening met andere weggebruikers. Samen moeten we zorgen dat we veilig thuis komen."

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

 

Nieuws IenW

Welkom bij het nieuwsplatform van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Hier vind je persberichten, toespraken en optredens.

Volg ons via

        Logo Facebook

 
Cookie-instellingen