Rijk helpt gemeenten met bereikbaarheid van nieuwe woningen

10-10-2023

De ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Binnenlandse Zaken helpen gemeenten met 1,5 miljard euro om nieuwbouwwijken goed bereikbaar te maken.

De ministeries dragen financieel bij aan de aanleg van infrastructuur zoals wegen, bruggen rotondes en fietsroutes. Hiermee kunnen nieuwbouwwoningen en bestaande woningen goed bereikbaar gemaakt worden. Bestuurlijke afspraken over deze maatregelen werden al eerder gemaakt met meer dan 80 gemeenten in 2022. Vanaf vandaag kunnen deze gemeenten de aanvraag indienen die ervoor zorgt dat zij het geld voor deze mobiliteitsmaatregelen ontvangen.

Minister Harbers, staatssecretaris Heijnen en minister De Jonge geven in totaal 1,5 miljard euro uit om te zorgen dat 135.000 nieuwbouwwoningen goed bereikbaar worden én omliggende bestaande woningen goed bereikbaar blijven. Hiermee maken we het voor deze gemeenten mogelijk om op korte termijn woningbouwprojecten te realiseren die eerder niet van de grond kwamen of pas later gebouwd zouden worden. Er wordt gezamenlijk geïnvesteerd in mobiliteitsmaatregelen die grenzen aan, of buiten de nieuwe wijken liggen en hard nodig zijn voor de bereikbaarheid van nieuwe en bestaande woningen in het gebied. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om een nieuwe rotonde, een fietspad, een busstation of een tunnel. Hiervan profiteren niet alleen de nieuwe bewoners, maar ook de bestaande bewoners van deze steden en dorpen. Voorwaarde voor de investeringen is dat de bouw van de woningen binnen 3 tot 5 jaar gestart is en minimaal de helft van de woningen in het betaalbare segment valt.  

Zo wordt er onder andere in Maastricht een snelle doorfietsroute gerealiseerd tussen Trega/Zinkwit en Station Maastricht, worden twee Mobiliteitshubs in Deventer gerealiseerd op de huidige P+R van station Deventer en in het Rotokwartier en wordt in Terneuzen een nieuwe ontsluitingsweg gemaakt door verlenging van de Laan van Othene.

Minister Harbers: “Bereikbaarheid is een voorwaarde om fijn te kunnen wonen. Nieuwe woningen moeten goed bereikbaar zijn met de auto, het OV en de fiets. We investeren daarom in rotondes, bruggen, fietsroutes en busstations zodat iedereen vanuit zijn nieuwe- of bestaande woning naar werk, school, de sportclub en familie kan. Én de pakketbezorger en de loodgieter de wijk ook goed kunnen bereiken.”

Staatsecretaris Heijnen: “Met deze regeling helpen we gemeenten met hele concrete knelpunten. Dat komt de leefbaarheid van dorpen en steden ten goede. Als we nieuwe huizen bouwen willen we natuurlijk dat ze goed bereikbaar zijn en dat kinderen bijvoorbeeld zelf veilig met de fiets naar school kunnen. Een extra fietspad of een nieuwe rotonde kan een wereld van verschil maken.”

Minister De Jonge: “Met deze investeringen zorgen we ervoor dat nieuwbouwijken bereikbaar worden. Zo stellen we gemeenten door heel Nederland in staat om op korte termijn grootschalige woningbouwlocaties te verwezenlijken. Dit is belangrijk omdat we er alles aan moeten doen om de dip in de woningbouw te beperken. Dat betekent snel bouwen wat al vergund is en snel vergunnen wat snel gebouwd kan worden.”

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

 

Nieuws IenW

Welkom bij het nieuwsplatform van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Hier vind je persberichten, toespraken en optredens.

Volg ons via

        Logo Facebook

 
Cookie-instellingen