Schoner milieu door nieuwe internationale afspraken over beheer chemicaliën

02-10-2023

Afgelopen weekend zijn er in Bonn nieuwe internationale afspraken gemaakt om chemicaliën veiliger te gebruiken en te beheren en om afval beter te verwerken. Het doel is om schade aan de planeet door chemicaliën uit te bannen.

De nieuwe vrijwillige afspraken zijn gemaakt tussen overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.

Chemische stoffen zijn overal. Ze zitten in producten, kunnen tijdens gebruik worden uitgestoten en kunnen na gebruik nog lang aanwezig blijven in ons milieu, bijvoorbeeld als afval. Dat kan schadelijke gevolgen hebben voor mens, dier en milieu. Staatsecretaris Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat) steunde afgelopen week op de internationale conferentie in Bonn (Duitsland) namens Nederland de breed gedragen verklaring.

Meer transparantie leidt tot betere recycling

De afgelopen week zijn een aantal nieuwe en aanvullende afspraken gemaakt. Zo komt informatie over stoffen in producten beter beschikbaar zijn. Ook is er afgesproken dat alle betrokken landen een uniforme manier van het labelen van chemische stoffen gaan invoeren. Dit zal ertoe leiden dat het voor Nederland en Europa makkelijker wordt om gevaarlijke stoffen in producten die worden geïmporteerd te volgen en waar nodig te verbieden. Daarnaast maakt deze informatie het makkelijker om die stoffen op de juiste manier te recyclen. Dit is weer een stap in het circulair maken van chemische stoffen.

Staatssecretaris Heijnen: “Deze internationale afspraken zorgen ervoor dat we meer transparantie krijgen in de levensloop van een chemische stof. Met deze kennis zijn we bijvoorbeeld beter in staat om producten te recyclen. Nu is dat niet altijd het geval. Ook kunnen we met deze kennis producten makkelijker weren als ze niet voldoen aan onze standaarden. Daarmee zijn deze afspraken niet alleen goed voor mens en milieu, maar zetten we ook weer stappen in de transitie naar een circulaire economie.”

Ook effecten buiten Europa

Nederland heeft een grote chemische industrie en maakt veel gebruik van producten met chemische stoffen. De markt voor producten met chemische stoffen is internationaal, en ook de uitstoot van chemische stoffen gaat over landsgrenzen heen. Daarom is het belangrijk dat er internationale afspraken worden gemaakt over chemische stoffen en afval. De nieuwe afspraken hebben vooral gevolgen voor producenten buiten Europa: binnen Europa bestaan al strenge regels. Voor de industrie in Nederland zal dit leiden tot een beter gelijk speelveld.

De nieuwe regels gaan er ook voor zorgen dat schadelijke stoffen niet in andere landen gedumpt mogen worden en gaan illegale handel tegen. Het wordt mogelijk om een meldingsplicht in te stellen voor stoffen die gexporteerd worden naar plekken waar die niet gebruikt mogen worden. Ook kan er in een vergelijkbaar geval een verbod op export komen.

Financiering

Met de inhoudelijke afspraken zijn ook financiële toezeggingen gemoeid. Zowel de private sector als betrokken overheden zullen bijdragen aan de uitvoering en de monitoring van de afspraken. In het raamwerk zijn daarom ook afspraken gemaakt over hulpmiddelen om te zorgen dat alle landen een goede regelgeving krijgen en de afspraken kunnen uitvoeren. Hulpmiddelen zijn bijvoorbeeld het delen van goede ervaringen, het opstellen van hulpdocumenten. Om landen te ondersteunen met de uitvoering van de afspraken heeft Nederland  200.000 euro toegezegd. 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

 

Nieuws IenW

Welkom bij het nieuwsplatform van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Hier vind je persberichten, toespraken en optredens.

Volg ons via

        Logo Facebook

 
Cookie-instellingen