Compensatie voor eigenaren en gebruikers van de Stint

10-07-2023

Vandaag is de internetconsultatie gepubliceerd over de compensatieregeling voor eigenaren en gebruikers van de Stint. Partijen zoals kinderopvangorganisaties en postbedrijven hebben in 2018 financiële schade geleden, doordat het voertuig destijds plots van de weg is gehaald vanwege de veiligheid.

De partijen kunnen nu via een internetconsultatie reageren op een voorgestelde compensatieregeling.

Inhoud van het voorstel

De compensatieregeling is beschikbaar voor eigenaren en gebruikers van een Stint die kunnen aantonen dat zij op 2 oktober 2018 (de dag dat de Stint van de weg is gehaald) deze Stint gebruikten of in eigendom hadden. De voorgestelde regeling compenseert voor twee soorten schade.

  1. Allereerst maken alle gebruikers aanspraak op een vaste vergoeding van € 3500,- als zij kosten hebben gemaakt om alternatief vervoer te regelen.
  2. Daarnaast kunnen voormalig eigenaren van een Stint een vergoeding krijgen voor de waardevermindering, die is ontstaan nadat de Stint van de weg werd gehaald. De hoogte van deze vergoeding is een percentage van de waarde dat afhankelijk is van het bouwjaar. Op basis van die berekening is het maximaal € 8500,-.

Na 21 augustus worden de reacties beoordeeld, wordt de regeling definitief vastgesteld door de minister en wordt de regeling gepubliceerd. Partijen kunnen tot twee maanden na publicatie compensatie aanvragen.

De schadeposten en bedragen in de compensatieregeling zijn mede op basis van gesprekken met vertegenwoordigers van de kinderopvangsector en leasebedrijf Friesland Lease tot stand gekomen. Eenieder kan van 10 juli tot en met 21 augustus reageren op deze regeling via de internetconsultatie.

Verschillen tussen Stints van 800 watt en Stints van 1200 watt

Gebruikers en eigenaren van alle typen Stints kunnen met dit voorstel aanspraak maken op compensatie, zoals hierboven aangegeven tot maximaal € 12.000,-. Eerder oordeelde de Raad van State dat de Staat aansprakelijk is voor de onrechtmatige toelating van de Stint van 800 watt. De Raad van State heeft de Staat toen ook opgeroepen om te kijken of het mogelijk was om één compensatieregeling op te stellen voor Stints van zowel 800 watt als 1200 watt.

Voor de Stints van 800 watt is een hogere vergoeding dan € 12.000,- mogelijk, als de gebruikers of eigenaren kunnen aantonen meer schade te hebben geleden dan hetgeen op basis van de regeling wordt vergoed. Dit geldt niet voor gebruikers van de Stint van 1200 watt, aangezien de vergoeding voor hen een coulance vergoeding is.

Specifiek voor de Stints van 1200 watt geldt als voorwaarde dat aanvragers een eventuele vordering op derden overdragen aan de Staat. Dit heet een cessie. Dat betekent dat het ministerie eventueel het geld kan terugvorderen op een partij die aansprakelijk is voor het ongekeurd op de markt brengen van Stints van 1200 watt.

Voorgeschiedenis

Bij het dodelijk ongeluk in Oss in 2018 kwamen vier kinderen om het leven en vielen twee zwaargewonden. Een zeer verdrietige gebeurtenis die bij velen in het geheugen is gegrift. Na dit ongeluk is de Stint van de weg gehaald.

Eind 2021 heeft de Raad van State geoordeeld dat de oorspronkelijke Stint van 800 watt nooit op de weg had mogen worden toegelaten, omdat de keuring destijds niet juist was uitgevoerd. De Raad van State oordeelde dat de Staat daarom aansprakelijk is voor de onrechtmatige toelating van deze Stint en daarmee voor de schade die is ontstaan door het weer van de weg halen van deze Stints.

Voor de Stint van 1200 watt oordeelde de Raad van State dat deze nooit voor keuring is aangeboden en daarom ook nooit is goedgekeurd. Dit had wel gemoeten. De Raad van State houdt de Staat dan ook niet aansprakelijk voor de schade die gebruikers van deze niet-aangewezen typen Stints hebben geleden.

Omdat het de eigenaren en gebruikers niet te verwijten valt dat zij een niet-toegelaten type Stint kochten, deed de Raad van State de oproep aan het ministerie om te kijken of het mogelijk was om één compensatieregeling op te stellen voor beide groepen gebruikers.

Meer informatie?

Liz Zoetekouw, woordvoerder verkeersveiligheid
06 21 67 39 87 of liz.zoetekouw@minienw.nl

X (voorheen Twitter)

 

Nieuws IenW

Welkom bij het nieuwsplatform van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Hier vind je persberichten, toespraken en optredens.

Volg ons via

        Logo Facebook

 
Cookie-instellingen