Veel minder kleine plastic flesjes in zwerfafval sinds invoering statiegeldsysteem

26-06-2023

Nederland heeft aanzienlijke vooruitgang geboekt in het terugdringen van zwerfafval, zo blijkt uit de nieuwste halfjaarlijkse Zwerfafvalmonitor die staatssecretaris Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat) vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

In het rapport staan de trends en ontwikkelingen in de hoeveelheid drankverpakkingen in het zwerfafval. De resultaten laten zien dat de inspanningen van overheid, bedrijven en burgers vruchten beginnen af te werpen.

Een van de opvallendste resultaten is dat de sterke afname van kleine plastic flesjes in het zwerfafval doorzet. Sinds de invoering van statiegeld op kleine plastic flesjes op 1 juli 2021 is een daling van maar liefst 51% ten opzichte van 2020 geregistreerd. Het statiegeldsysteem heeft daarmee een belangrijke bijdrage geleverd aan het verminderen van plastic vervuiling in Nederland. Ook de grote plastic flessen  zijn minder te vinden in het zwerfafval, met een afname van 33% in vergelijking met 2020. Daarnaast is er een daling van 55% waargenomen in het aantal drankenkartons sinds de nulmeting in 2016/2017. De laatste jaren is sprake van een gestage afname.

Sinds 1 april 2023 is in Nederland het statiegeldsysteem voor blikjes operationeel. Het effect hiervan zal naar verwachting pas merkbaar zijn in de monitoring van 2023, met name in de tweede helft van dat jaar. In 2022 werden nog steeds veel blikjes buiten gevonden. Vergeleken met het voorgaande jaar 2021 was er zelfs een stijging van 17%.

Staatssecretaris Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat): “Ik ben blij te zien dat we successen boeken in de strijd tegen zwerfafval. De cijfers laten een sterke afname zien van plastic flesjes en drankenkartons. Het systeem van statiegeld op kleine plastic flesjes werpt dus zijn vruchten af en dat is fijn om te zien! Ondertussen is er ook statiegeld ingevoerd op blik, ik verwacht dat dat ook zal leiden tot minder zwerfval in onze leefomgeving. Wat mij betreft geldt voor zwerfafval wat voor veel zaken in het leven geldt: liever voorkomen dan genezen, of opruimen in dit geval!"

Om een vollediger beeld te verkrijgen, maakt de Zwerfafvalmonitor niet alleen gebruik van gegevens van Rijkswaterstaat, maar ook van informatie uit andere bronnen, waaronder de bekende Zwerfinator. Hoewel de gebruikte methoden verschillen, bevestigen de gegevens van de Zwerfinator over het algemeen de bevindingen van de Zwerfafvalmonitor.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

 

Nieuws IenW

Welkom bij het nieuwsplatform van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Hier vind je persberichten, toespraken en optredens.

Volg ons via

        Logo Facebook

 
Cookie-instellingen