Staatssecretaris Heijnen stelt burger centraal in nieuw Platform Spoorgoederenvervoer

06-06-2023

Na de zomer start het nieuwe Platform Spoorgoederenvervoer. Dit onafhankelijke platform zal worden opgericht op verzoek van staatssecretaris Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat).

Doel van dit platform is om verschillende partijen, waaronder vertegenwoordigers van bewonersorganisaties, bij elkaar te brengen om de verschillende kansen en dilemma’s rond spoorgoederenvervoer te bespreken.

Spoorgoederenvervoer is een uitdagend thema waar veel belangen bij elkaar komen. Als duurzaam transportmiddel is het aan de ene kant een belangrijke manier om onze klimaatambities waar te maken. Gebruik van het spoor zorgt ook voor een afname van vrachtwagens op de weg en daardoor voor het beperken van files. Aan de andere kant kunnen mensen in de omgeving van het spoor overlast ervaren van bijvoorbeeld trillingen of geluid van treinen. Ook maken mensen zich zorgen over het vervoer van gevaarlijke stoffen.

Het is belangrijk om de dilemma’s en afwegingen die gemaakt moet worden met elkaar te bespreken. Met dit platform kunnen de deelnemers meedenken, zorgen en wensen benoemen. De voorzitter zal de staatssecretaris hier over informeren en kan daarbij, gevraagd en ongevraagd, reflecties en adviezen meegeven. Het Platform zal ook formeel betrokken worden bij de uitwerking van de Visie spoorgoederenvervoer. Hier wordt momenteel door staatssecretaris Heijnen en belanghebbenden aan gewerkt.

Staatssecretaris Heijnen: “Ik vind het heel belangrijk om burgers te betrekken bij wat de overheid doet. Spoorgoederenvervoer is zo’n onderwerp waar veel om te doen is en dat snap ik ook. Met dit platform wil ik mensen een stem geven op dit onderwerp. Luisteren naar elkaar is altijd de moeite en tijd waard. Ik ben blij dat ze spoedig bij elkaar komen en ben benieuwd om te horen wat er binnen deze groep leeft.”

Het Platform Spoorgoederenvervoer zal vier tot vijf keer per jaar bijeenkomen en telkens onderwerpen bespreken die een relatie hebben met het belang van bewoners die dichtbij het spoor wonen. Het platform wordt ondergebracht bij het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL). Het OFL is onafhankelijk en heeft veel ervaring met het betrekken van burgers op dit soort onderwerpen. Johan Remkes zal, als één van de voorzitters van het OFL, het platform voorzitten.

Naast vertegenwoordigers van bewonersorganisaties zullen ook vertegenwoordigers uit de spoorgoederensector, medeoverheden, en de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Economische Zaken en Klimaat in het platform plaatsnemen. Na de zomer zal de definitieve lijst van vertegenwoordigers bekend worden gemaakt.

 
Meer informatie?

Jaap Steensma, persvoorlichter
06 21 10 19 15 of jaap.steensma@minienw.nl

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

 

Nieuws IenW

Welkom bij het nieuwsplatform van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Hier vind je persberichten, toespraken en optredens.

Volg ons via

        Logo Facebook

 
Cookie-instellingen