Reactie minister Harbers op het Rli-advies over waterkwaliteit

11-05-2023

Minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) reageert op het advies van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) inzake het halen van Europese waterkwaliteitsdoelen. Deze eisen zijn vastgelegd in de Kaderrichtlijn Water (KRW) en moeten in 2027 zijn behaald.

Minister Harbers: “Van schoon water kunnen we gezond drinkwater maken, we kunnen er veilig in zwemmen en we kunnen ervan genieten tijdens vaartochten door ons waterland. Bovendien is schoon water van groot belang voor de biodiversiteit. Daarom vind ik het cruciaal dat onze rivieren, meren, beken, en ook ons grondwater, schoon en gezond zijn.

Ik ben dan ook blij met dit advies van de Rli, want het benadrukt de urgentie om hard aan de slag te gaan. Bovendien biedt het waardevolle handvatten voor de extra inspanningen die ik wil verrichten. Ik zet alles op alles om die Europese eisen wél te halen, daarom heb ik in maart ook aangekondigd dat we een schep bovenop de huidige inspanningen gaan doen.

Op dit moment worden er dus extra maatregelen uitgewerkt. Wat al vast staat:

  • Voor de beekdalen komt er in het Transitiefonds 800 miljoen beschikbaar om de meststoffen vanuit de landbouw te verminderen;
  • Voor chemische stoffen gaan we zowel bij de producenten als bij de waterzuiveringen extra inspanningen doen;
  • Ik organiseer een tweemaandelijks voortgangsoverleg met alle waterbestuurders, zodat hobbels in de uitvoering direct kunnen worden aangepakt. Zo wil ik meer grip krijgen op dat de gemaakte afspraken daadwerkelijk worden uitgevoerd;
  • Waar mogelijk wil ik de KRW-doelen beter verankeren in de regelgeving.

Ik blijf me dus onverminderd inzetten voor een verbetering van de waterkwaliteit. Het doel is dat de inspanningen van het Rijk, de waterschappen, de provincies en gemeenten voldoende zijn om in 2027 aan de KRW te voldoen.

De Tweede Kamer ontvangt zo snel mogelijk een uitgebreide reactie namens het kabinet, die ik zal afstemmen met de andere bewindspersonen waaraan het advies is gericht.”

Lees hier het volledige advies van de Rli.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

 

Nieuws IenW

Welkom bij het nieuwsplatform van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Hier vind je persberichten, toespraken en optredens.

Volg ons via

        Logo Facebook

 
Cookie-instellingen