Verkeerscampagne maximumsnelheid weer van start

09-05-2023

De jaarlijkse landelijke verkeerscampagne is weer van start gegaan. De campagne is bedoeld om automobilisten beter aan de maximumsnelheid te laten houden, vooral binnen de bebouwde kom en op provinciale wegen.

Automobilisten houden zich hier niet goed aan de snelheidslimieten. Veertig tot zestig procent van de automobilisten rijdt zelfs regelmatig te hard.

Minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat): “Het aantal verkeersdoden is flink gestegen ten opzichte van voorgaande jaren. Dat zijn pijnlijke cijfers. Ook al krijgen we er de slachtoffers niet mee terug, het benadrukt de noodzaak om extra in te zetten op verkeersveiligheid. Daarbij is veilig gedrag in het verkeer cruciaal. Houd je dus aan de maximumsnelheid en houd rekening met je omgeving.”

De campagne richt zich vooral op automobilisten die 10 tot 15 kilometer te hard rijden. Zulke kleine overschrijdingen kunnen grote gevolgen hebben, zeker binnen de bebouwde kom. Op 30-, 50- en 60 km-wegen vindt de meeste interactie plaats tussen automobilisten en kwetsbare verkeersdeelnemers en zijn de gevaren het grootst.

Bij een hogere snelheid is de remweg langer, de reactietijd korter en een botsing harder. Bij 40 km per uur bijvoorbeeld is de remweg van een auto ruim zes meter langer dan bij 30 km per uur. Op een natte weg is het nog twee meter extra.

Daarnaast raadt de campagne automobilisten ook aan om langzamer te rijden als de situatie daarom vraagt, zoals in de omgeving van een school, bij drukte of bij slecht weer. Mensen rijden vaak onbewust te hard.

Naast gemeenten, provincies en het kabinet dragen ook andere partijen bij aan de campagne zoals Veilig Verkeer Nederland en Team Alert.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

 

Nieuws IenW

Welkom bij het nieuwsplatform van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Hier vind je persberichten, toespraken en optredens.

Volg ons via

        Logo Facebook

 
Cookie-instellingen