Nieuwe Stationsagenda wijst IenW, ProRail en NS Stations de weg

09-02-2023

Bijna een miljoen mensen reizen iedere dag via een van de bijna 400 Nederlandse treinstations. Tegelijkertijd zijn die stations veel meer dan een plek waar je op de trein stapt.

In de stad zijn het belangrijke knooppunten waar verschillende vormen van mobiliteit bij elkaar komen. Dat brengt nieuwe vraagstukken mee en daarom is de Stationsagenda opgesteld. Deze agenda geeft een toekomstvisie voor 2040 en zal als leidraad gaan gelden voor de verdere ontwikkeling.

In de Stationsagenda wordt ingegaan op thema’s als veiligheid, toegankelijkheid, fietsparkeren, deelmobiliteit en duurzaamheid. Aan de hand van deze beleidsagenda werken IenW, NS Stations en ProRail samen aan het behouden en verder verbeteren van de kwaliteit van de stations. Ook is er een uitvoeringsagenda opgesteld die beschrijft welke stappen de komende jaren gezet worden om de ambities waar te maken.

Naast dat stations belangrijke knooppunten voor mobiliteit zijn, hebben ze ook een maatschappelijke functie. In de Stationsagenda wordt hier nadrukkelijk aandacht aan besteed. Ook heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 120.000 euro subsidie verleend aan Vereniging Station Lokaal (VSL). Met dit geld kan de vereniging een netwerk oprichten waarin initiatiefnemers en experts kennis kunnen uitwisselen over het inrichten van maatschappelijk initiatieven op of rondom een station.

Op dit moment hebben zo’n negentig maatschappelijke initiatieven al tijdelijk of permanent een plek gekregen op stations door heel Nederland. Zo geven bijvoorbeeld vrijwilligers Nederlandse taallessen op station Kapelle-Biezelinge, huist in station Schin op Geul het kleinste spoorwegmuseum van Nederland en worden op station Winterswijk herintreders begeleid om terug te keren in de maatschappij met klussen op en rond het station. Partijen die willen deelnemen op een station kunnen zich aanmelden via www.oponsstation.nl.

Voor meer informatie over de Stationsagenda, klik hier

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

 

Nieuws IenW

Welkom bij het nieuwsplatform van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Hier vind je persberichten, toespraken en optredens.

Volg ons via

        Logo Facebook

 
Cookie-instellingen