Miljoenen voor aanpak asbestverontreiniging in bodem Oost-Nederland

16-12-2022

Een bodem zonder asbest. En daarmee een gezondere leefomgeving en minder zieke mensen.

Met dat doel maken staatssecretaris Heijnen, zeven Twentse gemeenten en de provincie Overijssel vandaag nieuwe afspraken over het opruimen van asbest in de bodem van de gemeenten Borne, Haaksbergen, Hellendoorn, Hof van Twente, Rijssen-Holten, Twenterand en Wierden. Uiterlijk in 2030 moet hiermee de meest omvangrijke asbestverontreiniging in de bodem vanuit de asbestindustrie in ons land aangepakt zijn. Staatssecretaris Vivianne Heijnen trekt hier de komende twee jaar 16 miljoen euro voor uit.


Staatssecretaris Heijnen: “Asbest kan voor een hoop ellende zorgen en hoort simpelweg niet thuis in onze tuinen. Ik wil dat iedereen daar met een gerust hart kan tuinieren en kinderen er fijn kunnen spelen. Daarom ben ik blij met deze afspraken met provincie en gemeenten. We ruimen de grootste asbestverontreiniging in onze bodem op, en dat geeft een goed gevoel.”

Grootste bron van asbestverontreiniging 

In de plaats Goor in de gemeente Hof van Twente produceerde de Eternitfabriek tot 1993 producten met asbest, zoals golfplaten en andere bouwmaterialen. Omdat asbest vormvast en brandwerend is, waren er vele mogelijke toepassingen. Medewerkers van de fabriek mochten decennialang gratis het losse asbestafval ophalen. Fundering voor een schuurtje, ondergrond voor een weg, of het dempen van een sloot: asbestafval was bijzonder bruikbaar. Hierdoor is asbest in een grote straal rondom de fabriek in de bodem terecht gekomen. Pas later werd duidelijk dat asbest een sluipmoordenaar is.

De afgelopen jaren is op bijna 1250 openbare plekken in de zeven gemeenten, zoals campings, sportterreinen en speeltuinen, de verontreiniging opgespoord en zo nodig verwijderd. De aandacht gaat nu verschuiven naar tuinen bij woningen in de zeven gemeenten.

Gratis onderzoek en sanering

Huiseigenaren worden benaderd door het projectbureau dat de werkzaamheden coördineert. Ze kunnen dan gratis meedoen aan bodemonderzoek. Daarbij worden grondboringen gedaan die geanalyseerd worden in een laboratorium. Zit er asbest in de bodem, dan wordt dat opgeruimd. De kosten, die daarmee gemoeid zijn, komen voor rekening van de overheid. Het kan gaan om tienduizenden euro’s per perceel. Eventuele herinrichtingkosten voor de tuin zijn voor rekening van de huiseigenaar. Ook lokale overheden en bijvoorbeeld projectontwikkelaars betalen mee aan het opruimen van asbest in de bodem in geval van ontwikkeling, bijvoorbeeld woningbouw of bij werkzaamheden met betrekking tot de infrastructuur. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het aanleggen van kabels en leidingen.


Gedeputeerde Tijs de Bree: “We werken al jaren aan het saneren van asbestdaken en het verwijderen van asbest uit de bodem. Met het voortzetten van het saneren van de bodem rond de Eternitfabriek wordt er weer asbest op een aantal risicovolle plaatsen opgeruimd. Goed voor onze en toekomstige generaties."

Opruimen is nodig

Van asbestvezels kun je ernstig ziek worden en zelfs overlijden, ook nog vele jaren nadat je in contact bent geweest met asbest. En omdat je losse asbestvezels met het blote oog niet kunt zien, is het moeilijk te zien waar de bodem is vervuild en waar niet.

In de gebieden rond de voormalige asbestfabriek zijn bovengemiddeld veel mensen met asbestgerelateerde ziekten, zoals stoflongen of asbestkanker.

Samen aanpakken

Gemeenten, provincie en Rijk pakken de vervuiling in Goor en omgeving samen aan. In de wet bodembescherming is vastgelegd dat bij grootschalige vervuilingen waarvoor geen duidelijke veroorzaker is, het Rijk de kosten draagt. Waarbij het Rijk financiert en de zeven gemeenten en provincie met een gezamenlijk projectbureau zorgen voor de uitvoering. Meer informatie over bodemasbestsanering is te vinden op de website www.bodemasbestsanering.nl.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

 

Nieuws IenW

Welkom bij het nieuwsplatform van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Hier vind je persberichten, toespraken en optredens.

Volg ons via

        Logo Facebook

 
Cookie-instellingen