Prinsjesdag: nieuwe investeringen in toekomstbestendige infrastructuur

20-09-2022

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil Nederland bereikbaar, veilig en leefbaar houden. Voor 2023 is daarvoor 12,9 miljard euro beschikbaar, waarmee we belangrijke dingen doen.

Want of het nu gaat om een veilige en snelle route naar je werk, het vervoer van goederen over land, zee en in de lucht, zorgen dat nieuwe woonwijken bereikbaar worden, IenW werkt eraan. En dat is niet alles. We zorgen voor gezonde lucht en maken onze bodem schoon. We beschermen het land tegen water door onze dijken te onderhouden. We werken aan het schoner maken van ons wegverkeer door elektrisch autorijden en fietsen te stimuleren.

Onderstaand vier in het oog springende investeringen voor 2023.

Stevige investering in onderhoud

Onze wegen, vaarwegen en ons spoor hebben onderhoud nodig. Daar trekken we fors geld voor uit. Minister Harbers en staatssecretaris Heijnen investeren hier het komende jaar 4 miljard euro in. Er gaat 2 miljard naar spoor, 1 miljard naar wegen, 500 miljoen naar vaarwegen en 500 miljoen naar waterbeheer zoals dijken.

Minister Harbers: “Onze wegen, ons spoor, onze vaarwegen, ze worden iedere dag intensief gebruikt. We gebruiken ze voor onze reis naar ons werk, studie, familie en vrienden en voor een dagje uit. Ook de goederen die we elke dag gebruiken, worden vervoerd over spoor, weg en water. Ze zijn voor iedere Nederlander van groot belang en daarom moeten we zorgen dat ze goed onderhouden worden en veilig zijn. Zo houden we Nederland goed bereikbaar.”

Bereikbaarheid van woningen

De woningnood is hoog. In de komende jaren wil het kabinet daarom veel nieuwe woningen bouwen, zodat starters weer een kans maken en jonge gezinnen kunnen doorstromen op de woningmarkt. Nieuwe woonwijken moeten goed bereikbaar zijn. Harbers en Heijnen maken daarvoor in 2023 900 miljoen euro vrij, in het najaar komt daar nog geld bovenop naar aanleiding van de MIRT-overleggen. Dat geld gaat naar het verbeteren van bestaande wegen of OV-verbindingen, maar ook naar slimme ideeën vanuit gemeenten. Zoals een extra fietstunnel of een rotonde.

Staatssecretaris Heijnen: "Een woonwijk is meer dan rijtjes huizen achter elkaar. Inwoners maken de wijk, ze ontmoeten er elkaar en helpen elkaar. Goede verbindingen van en naar je woonwijk zijn daarbij van groot belang. Iedereen wil makkelijk naar werk, sport, school of familie kunnen. Daarom vind ik het van groot belang dat we hier samen met gemeenten heel gericht in investeren."

Ook na 2023 blijft IenW bezig met de nieuwe woningen. Van de 7,5 miljard die in het coalitieakkoord is afgesproken voor de bereikbaarheid van nieuwe woningen, is een deel uitgegeven en na 2023 nog ongeveer 6 miljard euro beschikbaar. Daarnaast is het belangrijk om rekening te houden waar de woningen worden gebouwd. Het ministerie werkt op dit moment uit hoe ons water- en bodemsysteem sturend moet zijn in de keuzes waar we wat gaan bouwen de komende jaren.

Veiligheid op de weg

Minister Harbers investeert komend jaar 25 miljoen in meer veiligheid op Rijks-N-wegen. Op N-wegen vallen relatief veel verkeersslachtoffers. Door bijvoorbeeld de berm aan te pakken, kan de veiligheid op de weg beter worden. Harbers trekt hiervoor ook na 2023 geld uit, de totale investering bedraagt 200 miljoen euro over de periode 2023 tot en met 2026.

Beter milieutoezicht

Staatssecretaris Heijnen investeert 18 miljoen euro voor het versterken van het stelsel van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). Vergunningverlening en het toezicht op milieugebied gebeurt in Nederland vooral door provincies en gemeenten die hiervoor omgevingsdiensten inzetten. Uit onderzoek door de commissie Van Aartsen is gebleken dat het milieutoezicht bij bedrijven beter kan en moet. Heijnen wil met versterkt, onafhankelijker en beter milieutoezicht ons milieu en onze gezondheid beter beschermen, en schade voorkomen in plaats van achteraf te moeten herstellen. Daar zijn we hard mee aan de slag. Ook de jaren na 2023 staat er elk jaar 18 miljoen euro voor dit doel gereserveerd.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

 

Nieuws IenW

Welkom bij het nieuwsplatform van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Hier vind je persberichten, toespraken en optredens.

Volg ons via

        Logo Facebook

 
Cookie-instellingen