Neerslag geeft mogelijk verlichting, maar watertekort blijft

31-08-2022

De effecten van de droogte blijven voelbaar. De waterstand in de rivieren is laag, de grondwaterstand daalt, de waterkwaliteit gaat achteruit en de natuur verdroogt. De komende weken wordt er neerslag in de stroomgebieden van de Rijn en Maas én in Nederland verwacht. Dit geeft enige verlichting, maar is bij lange na geen structurele oplossing voor alle problemen. Daarvoor is veel langdurige neerslag nodig.

Vorige week besloot het Managementteam Watertekorten (MTW) om bij stuw Driel-Amerongen extra water door te laten om zo verhoging van het waterpeil van de Nederrijn te realiseren. Dit is succesvol geweest, hiermee is optimaal gebruik gemaakt van het extra water dat via Duitsland ons land in kwam. Dit heeft afgelopen week geleid tot enige verlichting voor de scheepvaart, het tegengaan van verzilting en tot wateraanvoermogelijkheden.

Regionale maatregelen

In de gebieden waar geen water aangevoerd kan worden nemen de effecten van de droogte verder toe. Dit geldt met name voor de natuur en de landbouw. Beken vallen droog en de waterkwaliteit verslechtert. In veel regio’s blijven sproeiverboden gelden en hebben inmiddels drie waterschappen onttrekkingsverboden voor grondwater ingesteld om schade aan de natuur te beperken.

De waterschappen en Rijkswaterstaat hebben in de afgelopen weken veel maatregelen genomen voor de wateraanvoer, het vasthouden van water en het voorkomen van schade. Zo beregent Waterschap Aa en Maas in Cuijk bijvoorbeeld lokaal de dijken om droogteschade tegen te gaan.

De organisatie van de waterverdeling is een samenwerking tussen Rijkswaterstaat, waterschappen, drinkwaterbedrijven, provincies en betrokken ministeries (LNV, EZK en IenW).

Bekijk de laatste droogtemonitor.

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

 

Nieuws IenW

Welkom bij het nieuwsplatform van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Hier vind je persberichten, toespraken en optredens.

Volg ons via

        Logo Facebook

 
Cookie-instellingen