Droogtemaatregelen blijven van kracht, tijdelijke verlichting door stijging Rijn

24-08-2022

De droogte in Nederland houdt aan en blijft voor de natuur, landbouw, scheepvaart en economie zorgelijk. Er worden diverse regionale maatregelen getroffen, maar een nieuwe landelijke maatregel is door het Managementteam Watertekorten vandaag genomen.

De hoeveelheid water in de Rijn is de afgelopen dagen gestegen. Het MTW heeft besloten dat dit water zodanig wordt ingezet dat er op diverse terreinen verlichting ontstaat en een aantal voorgenomen maatregelen voorlopig wordt uitgesteld. De stijgende rijnaanvoer betekent onder meer dat de vorige week aangekondigde mogelijke maatregel om éénrichtingverkeer op de IJssel in te voeren, komende week naar verwachting nog niet nodig is.

Besloten is om bij stuw Driel extra water door te laten op de Nederrijn om zo de verhoging van het waterpeil van de Nederrijn te realiseren. Stuw Driel wordt ook wel de ‘kraan van Nederland’ genoemd omdat het een van de punten in het hoofdwatersysteem is waar we water goed kunnen verdelen. Deze stuw heeft altijd een belangrijke functie, maar is in deze tijden onmisbaar. De verhoogde waterstand op de Nederrijn is te realiseren zonder dat dit ten koste gaat van de stand in omliggende wateren.

Naast een verlichting van de scheepvaart zorgt het extra water ook voor het tegengaan van verzilting. Rijkswaterstaat heeft vorige week stuw Hagestein in de Lek tijdelijk opengezet om op de Lek extra tegendruk te creëren tegen instroom van zout water. Nu het waterpeil van de Rijn stijgt, zorgt dat voor meer tegendruk tegen het zoute water vanuit zee en kan de Stuw Hagestein weer worden gesloten.

Regionale maatregelen

Deze maatregel komt bovenop andere, regionale maatregelen die op dit moment in gang gezet zijn. Zo geldt voor de Veluwe een beperking voor het gebruik van grondwater, om onomkeerbare schade aan de natuur te voorkomen. In deze regio golden al sproeiverboden met oppervlaktewater. Het sproeiverbod wordt met ingang van 26 augustus uitgebreid voor het gebied bij het Valleikanaal.

Op dagelijkse basis wordt gekeken wat de verschillende partners in het waterbeheer kunnen doen om de overlast van de droogte zoveel mogelijk te beperken.

Voorzitter MTW, Michele Blom: “De verschillen in Nederland zijn nog steeds groot, waardoor in sommige delen van het land de boeren, landbouw, natuur en scheepvaart meer last ondervinden van de droogte en toegepaste maatregelen. De oproep aan iedereen om zuinig om te gaan met drinkwater blijft onverminderd van kracht.”

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

 

Nieuws IenW

Welkom bij het nieuwsplatform van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Hier vind je persberichten, toespraken en optredens.

Volg ons via

        Logo Facebook

 
Cookie-instellingen