Maatregelen ter verbetering medische rijgeschiktheid rijbewijshouder

08-07-2022

Na een uitgebreid onderzoek en na een consultatie met met relevante partijen zijn zes maatregelen naar voren gekomen die de huidige manier waarop het CBR de medische rijgeschiktheid van rijbewijshouders controleert, moeten verbeteren. De maatregelen worden nu verder uitgewerkt.

De maatregelen zijn naar voren gekomen na een consultatie met o.a. het CBR, medici, handhavingsexperts, patiënten- en ouderenorganisaties en een grote groep burgers (rond de 7.000 mensen).

Experts zijn van mening dat de maatregelen bijdragen aan de verkeersveiligheid en risicogestuurdheid en aan meer bewustwording en kennis over medische rijgeschiktheid onder rijbewijshouders.

Daarnaast blijft de verantwoordelijkheid voor de medische rijgeschiktheid bij de rijbewijshouder zelf liggen en wordt deze niet verlegd naar anderen zoals artsen of CBR.

De maatregelen worden hieronder toegelicht.

Meldplicht voor de rijbewijshouder

In het huidige stelsel is het de eigen verantwoordelijkheid van de rijbewijshouder om bij twijfel een melding te maken bij het CBR. In de toekomst worden rijbewijshouders wettelijk verplicht zich bij het CBR te melden met een gezondheidsverklaring, na de diagnose van één van de meest risicovolle aandoeningen voor de verkeersveiligheid. Welke en hoeveel dit zijn, wordt nog uitgewerkt.

Informatierol voor de arts

Naast de meldplicht voor rijbewijshouders moet er ook een informatierol voor de arts komen. De arts kent de medische situatie van de patiënt het beste en kan de patiënt informeren over de wettelijke meldplicht.

Een laagdrempelige 75+ screening

In plaats van de huidige 75+ leeftijdskeuring wordt iedereen die 75 jaar of ouder is, gescreend met drie eenvoudige tests op cognitie, motoriek en visus. Er wordt nog bekeken of er naast artsen nog meer BIG-geregistreerde zorgprofessionals dan nu de screening kunnen uitvoeren.

Bewustwording bij verlenging rijbewijs

Voorafgaand aan en tijdens het verlengen van het rijbewijs in het gemeentehuis moet er bewuster worden geïnformeerd over de regels voor medische rijgeschiktheid. Nu wordt er op het moment van het verlengen zelf in het gemeentehuis nog niet gewezen op medische rijgeschiktheid.

Verbeteren proces voor melding naasten

Er is op dit moment een mogelijkheid voor naasten om zich te melden bij het CBR als er ernstige zorgen zijn over de rijgeschiktheid van een direct familielid. Dit proces leidt in de huidige vorm zelden tot ongeschiktheid. Samen met het CBR wordt verkend hoe dit proces verbeterd kan worden.

Bevorderen bewustwording medische rijgeschiktheid

Om de bewustwording over medische rijgeschiktheid te bevorderen, komt er publiekscommunicatie gericht op onder meer rijbewijshouders met een aandoening of medicijngebruik die van invloed zijn op de rijgeschiktheid.

Hoe verder?

De komende tijd worden de maatregelen verder uitgewerkt. Hierbij wordt onder meer gekeken naar eventuele financiële consequenties van de maatregelen en/of wat de gevolgen zijn voor de uitvoering en mogelijk juridische vereisten.
Naar verwachting wordt hierover meer bekend in het vierde kwartaal van 2023.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

 

Nieuws IenW

Welkom bij het nieuwsplatform van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Hier vind je persberichten, toespraken en optredens.

Volg ons via

        Logo Facebook

 
Cookie-instellingen