IenW duurzaamheidsverslag: Laden op zon, elektrisch verkeersmanagement en energieneutrale snelweg

18-05-2022

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) werkt niet alleen aan duurzaam beleid, maar ook aan verduurzaming van de eigen bedrijfsvoering en uitvoering. De resultaten daarvan staan in het jaarlijkse duurzaamheidsverslag. Het zevende duurzaamheidsverslag is vandaag gepubliceerd.

Het duurzaamheidsverslag is hier te vinden: Http://WWW.IenWDuurzaamheidsverslag2021.NL

Secretaris-generaal van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Jan Hendrik Dronkers: “De signalen van ‘buiten’ zijn niet te negeren. De overstromingen in Limburg, België en Duitsland in de zomer van 2021 lieten zien dat de gevolgen van klimaatverandering in ons leven inmiddels heel dichtbij gekomen zijn. Daar mogen we niet van wegkijken. Ook bij het ministerie van IenW zijn we bezig met het verduurzamen van de bedrijfsvoering en de uitvoering. Niet zonder resultaat, want de uitstoot van onze bedrijfsvoering is sinds 2009 al met 46% verminderd.

Resultaten

Het ministerie van IenW werkt op verschillende fronten aan verduurzaming van de eigen bedrijfsvoering. Bijvoorbeeld met het project ‘Laden op Zon’, waarbij niet alleen meer dan 3000 zonnepanelen op tientallen IenW-gebouwen worden geplaatst, maar deze ook gekoppeld worden aan 400 nieuwe laadpalen voor elektrische auto’s voor bijvoorbeeld de voertuigen in het wegverkeersmanagement. Uit een proef in 2021 is gebleken dat de officieren van dienst in het wegverkeersmanagement ook met een elektrische auto goed hun werk kunnen doen, waardoor dit in 2022 in werking kan worden gezet.

Ook in de uitvoering zet IenW duurzame stappen. Met de 50 miljoen euro steun van het kabinet kunnen 34 lopende aanleg-, beheer- en onderhoudsprojecten worden verduurzaamd. Een voorbeeld is het zonnepark langs de A1 bij Deventer dat er voor zorgt dat het traject A1 Apeldoorn-Azelo energieneutraal wordt. Dit betekent dat er net zo veel energie wordt opgewekt als dat er wordt verbruikt op dit traject. Ook de uitbreiding van de sluis Eefde is een energieneutraal proces, door energiebesparing en opwekking met zonnepanelen.

Daarnaast stelt het Rijk voor de komende 10 jaar 180 miljoen euro beschikbaar aan ProRail, Rijkswaterstaat en het Rijksvastgoedbedrijf voor circulaire en emissieloze aanbestedingen die het verduurzamen van de uitvoering ten goede komen.

Uitdagingen en dilemma’s

In 2021 is IenW dichter bij het uiteindelijke doel gekomen: een klimaatneutraal IenW in 2030. Dat wil niet zeggen dat er nog uitdagingen zijn. De totale CO2-uitstoot van IenW ten opzichte van 2020 is met 6% toegenomen. Dit komt met name door de ingebruikname van een tweede emergency response & towing vessel door de Rijksrederij. Dit schip zorgt ervoor dat de windparken op zee beschermd blijven tegen op drift geraakte schepen. Met de komst van een windpark op de Tweede Maasvlakte, dat IenW gaat voorzien in de volledige energievoorziening, wordt de CO2-uitstoot de komende jaren weer omlaag gebracht.

Duurzaamheidsverslag

Het jaarlijkse duurzaamheidsverslag beschrijft hoe het ministerie van IenW in het dagelijkse werk rekening houdt met de effecten op klimaat en energie en op het verbruik van grondstoffen en hiermee een invulling geeft aan het Klimaatakkoord. Het doel is om een voortrekkersrol te hebben op het gebied van duurzaamheid in de bedrijfsvoering en in de uitvoering.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

 

Nieuws IenW

Welkom bij het nieuwsplatform van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Hier vind je persberichten, toespraken en optredens.

Volg ons via

        Logo Facebook

 
Cookie-instellingen