Rijk en provincie Zeeland pakken samen schadelijk PFAS aan

29-03-2022

Minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat, en Dick van der Velde, gedeputeerde provincie Zeeland, gaan nauwer samenwerken om PFAS in de provincie Zeeland aan te pakken. Twee coördinatoren gaan helpen bij besluitvorming en acties om de uitstoot van PFAS terug te dringen.

PFAS zijn schadelijke chemische stoffen die onder meer via de lucht of het afvalwater van fabrieken in het milieu terecht komen. Zeeland heeft te maken met PFAS problemen in de Westerschelde en het kanaal van Gent naar Terneuzen. De concentratie PFAS leidt bijvoorbeeld tot problemen met vis uit de Westerschelde.

Invulling coördinatorschap

Om de PFAS-problematiek in Zeeland aan te pakken, hebben zowel het Rijk als de provincie een coördinator aangesteld die vandaag bekend zijn gemaakt. Liz van Duin (directeur Waterkwaliteit, Ondergrond en Marien) zal ministeries en rijksinstellingen aanspreken en Maarten de Hoog (voormalig directielid DCMR Milieudienst Rijnmond) neemt de coördinatie van provinciale taken op zich. Ze hebben een gelijke verantwoordelijkheid en moeten samen de PFAS-problematiek stroomlijnen en partijen waar nodig aansporen. De beide coördinatoren onderhouden gezamenlijk de contacten met Vlaanderen en bieden een escalatiemogelijkheid om acties snel genoeg tot stand te laten komen en te zorgen voor besluitvorming.

 

Minister Harbers: "Zeeuwen maken zich terecht zorgen over hun leefomgeving, gezondheidseffecten en de waterkwaliteit van de Westerschelde. Goed om vandaag samen met de provincie deze stap te zetten. Ik heb er alle vertrouwen in dat deze coördinatoren gaan helpen om sneller te zorgen dat we PFAS in de Westerschelde terugdringen."

 

Dick van der Velde: "PFAS kan wat mij betreft niet hoog genoeg op de agenda’s staan. Deze versterking van de samenwerking is een opschaling in een dossier waar dat hard nodig is. Ook wordt de samenwerking met Vlaanderen in de aanpak versterkt. Ik heb goede hoop dat deze stap die we vandaag zetten de problematiek gaat helpen oplossen."

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

 

Nieuws IenW

Welkom bij het nieuwsplatform van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Hier vind je persberichten, toespraken en optredens.

Volg ons via

        Logo Facebook

 
Cookie-instellingen