Q&A stralingsbescherming: hoe zit dat precies?

11-03-2022

In verband met de oorlog in Oekraïne leven er vragen over de voorbereiding op een eventueel kernongeval/incident naar voren. Hoe bereidt Nederland zich voor?

1. Hoe is Nederland voorbereid op een kernongeval/incident in het buitenland?

Als er in het buitenland een gebeurtenis plaatsvindt waarbij straling vrijkomt die Nederland zal bereiken, is Nederland daarop voorbereid via het Landelijk Crisisplan Straling

In Nederland monitort de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) continu, samen met het IAEA (Internationaal Energie Atoom Agentschap) en de EU, de technische en radiologische situatie in de wereld.

Als er een ongeval/incident plaatsvindt, worden alle lidstaten in de Europe Unie hier via het IAEA over geïnformeerd. Op dat moment komt het Crisis Expert Team straling en nucleair in actie. Dit Crisis Expert Team, wat valt onder de ANVS, brengt in geval van een nucleaire aanval ergens ter wereld de radiologische gevolgen voor Nederland in kaart en adviseert de overheid over de te nemen maatregelen.

De aard van het stralingsincident en de grootte van de verspreiding, bepalen welke maatregelen dit moeten zijn. Het kan bijvoorbeeld zijn dat mensen binnen moeten blijven met gesloten ramen en deuren of dat er maatregelen moeten worden getroffen om voedsel- en drinkwater veilig te houden. 

2. Wat is de betrokkenheid van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat?

Stralingsgevaar door oorlogshandelingen tegen Nederland (en ook de eventuele inzet van nucleaire wapens door Rusland) is een zaak van het ministerie van Defensie.

De minister van IenW is volgens de Kernenergiewet verantwoordelijk voor de coördinatie van de voorbereiding op stralingsongevallen, zowel met objecten binnen Nederland als met ongevallen in het buitenland (bijv. een kerncentrale in Oekraïne).

Deze coördinerende verantwoordelijkheid heeft betrekking op de voorbereiding, respons, de besluitvorming over stralingsbeschermende crisismaatregelen, de uitvoering daarvan en de crisiscommunicatie bij een daadwerkelijk incident.

Bij de portefeuilleverdeling is deze verantwoordelijkheid bij de staatssecretaris van IenW belegd.
 

3. Wat kunnen mensen zelf doen?

Kijk hiervoor op:

Hoe kan ik mezelf beschermen bij een kernongeval (kernramp)? | Rijksoverheid.nl

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

 

Nieuws IenW

Welkom bij het nieuwsplatform van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Hier vind je persberichten, toespraken en optredens.

Volg ons via

        Logo Facebook

 
Cookie-instellingen