Het belang van klimaatadaptatie met het oog op klimaatverandering

28-02-2022

Vandaag publiceert de VN-organisatie voor klimaatverandering, het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), hun rapport over de effecten van klimaatverandering en klimaatadaptatie.

Minister Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) geeft een eerste reactie, een uitgebreide kabinetsappreciatie volgt later.

Afgelopen zomer waarschuwde het IPCC in het eerste rapport dat de aarde sinds de industriële revolutie met 1°C is opgewarmd. Dat zorgt voor hittegolven, droogte en zware regenval in alle delen van de wereld. Het huidige tweede rapport beschrijft de impact van de opwarming van de aarde en de rol die klimaatadaptatie hierin kan spelen.

Minister Harbers: “Klimaatverandering is hier en nu. Dat tonen de huidige overstromingen in Australië en de recente watersnood in Limburg. Daarom investeren we met het kabinet structureel 0,25 miljard euro extra in het Deltafonds om de uitvoering van het Nationale Deltaprogramma te versnellen. Daarnaast is voor maatregelen in de beekdalen van zijrivieren van de Maas en daarmee samenhangende klimaatadaptatie eenmalig 300 miljoen euro voor 2023-2025 gereserveerd. Hiermee willen we ons land ook voor de toekomst waterveilig maken met voldoende zoet water, waarbij water en bodem sturend worden bij ruimtelijke planvorming. Rapporten zoals die van de IPCC onderstrepen de noodzaak van de maatregelen die we binnen het Deltaprogramma nemen.”

Extra investering in klimaatadaptie

Onder andere door de recente watersnood in Limburg wordt het belang erkend dat we naast klimaatmitigatie ook verder aan de slag moeten met klimaatadaptatie en gaat het kabinet Rutte IV extra investeren in het Deltafonds om de uitvoering van het Nationale Deltaprogramma te versnellen. Voor beheer, onderhoud en renovatie van infrastructuur wordt 1,5 miljard gereserveerd voor het Mobiliteitsfonds en structureel 0,25 miljard euro voor het Deltafonds.

Klik hier voor het hele bericht en de beleidssamenvatting van het rapport.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

 

Nieuws IenW

Welkom bij het nieuwsplatform van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Hier vind je persberichten, toespraken en optredens.

Volg ons via

        Logo Facebook

 
Cookie-instellingen