Reactie staatssecretaris Heijnen op RIVM-rapport over uitstoot op terrein Tata Steel

21-01-2022

Reactie staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat):

"Het nieuwe RIVM rapport laat zien dat de staalproductie op het terrein van Tata Steel de belangrijkste bron van de uitstoot van een aantal metalen en kankerverwekkende PAK-stoffen (Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen) is in de IJmond. Dat vermoeden bestond al langer bij omwonenden, maar is nu ook door het RIVM bevestigd.

Daarmee onderstreept dit onderzoek de noodzaak om snel de gezondheidsrisico’s voor omwonenden van Tata Steel te verminderen.

Uit metingen van het RIVM blijkt ook dat er meer metalen en PAK in de lucht zitten dan je op basis van berekeningen met de emissies die Tata Steel in de Emissieregistratie moet opgeven zou verwachten. Deze conclusie baart mij zorgen. Ik vind het daarom belangrijk dat er naar de registratie van de emissie van het terrein van Tata Steel en de achterliggende systematiek wordt gekeken. Het RIVM doet aanbevelingen om deze registratie te verbeteren.

De provincie Noord-Holland is verantwoordelijk voor de vergunningen en het toezicht op Tata Steel. Zij zijn ook samen met de IJmondgemeenten de opdrachtgever van dit onderzoek. Ik verwacht dat de provincie zo snel mogelijk aan de slag gaat met de aanbevelingen van het RIVM en waar nodig wil ik hierbij ondersteuning bieden.

Voor mij staat de gezondheid van omwonenden voorop. Wij zijn het aan hen verplicht om iets te doen aan deze situatie. Als overheid hebben wij hier een rol in, maar ik spreek het bedrijf ook aan op haar verantwoordelijkheid.

Als staatssecretaris van milieu vind ik het belangrijk om samen met lokale en regionale bestuurders, de inwoners en het bedrijf het grote vraagstuk van de toekomst van Tata Steel aan te pakken. Ik wil niet over de regio besluiten, maar met de regio. Het plan van aanpak dat door mijn voorganger is opgesteld biedt goede houvast om gezamenlijk te werken aan een duurzamere staalindustrie in de IJmond. Volgende week bespreek ik de aanpak hiervan met de Tweede Kamer.”

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

 

Nieuws IenW

Welkom bij het nieuwsplatform van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Hier vind je persberichten, toespraken en optredens.

Volg ons via

        Logo Facebook

 
Cookie-instellingen