Reactie staatssecretaris Steven van Weyenberg (milieu) op nieuw RIVM onderzoek IJmond

02-09-2021

Het nieuwste RIVM rapport over stof in IJmond laat zien dat er meer schadelijke stoffen in de omgeving van Tata Steel te meten zijn dan buiten de IJmond en dat dit ongewenst is voor de gezondheid van kinderen.

Reactie staatssecretaris Steven van Weyenberg (milieu) over het nieuwste RIVM rapport over stof in IJmond: 

"Ik vind dat zeer zorgelijk, dit kan zo niet en moet echt anders. Dit rapport laat de noodzaak zien om scherper aan de wind te varen als het gaat om wat Tata Steel mag uitstoten. Die ruimte biedt dit rapport de provincie ook. De ILT gaat de provincie daar bij helpen. Samen met de provincie Noord-Holland (PNH) gaan we hierover op korte termijn met Tata Steel om tafel.

Ik vind dat de gezondheid van mensen voorop moet staan. Schone lucht is letterlijk van levensbelang. Ik snap heel goed dat omwonenden zich zorgen maken en vind dat de uitstoot van Tata Steel omlaag moet. De toekomst van Tata Steel moet niet alleen duurzamer (minder C02) maar ook schoner en gezonder: gezondheid moet centraal staan bij beslissingen over de koers van Tata. Nu en bij keuzes voor de toekomst. Het RIVM onderzoekt daarom op mijn verzoek wat de effecten voor de leefomgeving en gezondheid zijn van zowel het scenario waarin Tata Steel CO2 gaat opslaan onder de zeebodem als het scenario van FNV 'Groen Staal'. Ik vind dat Tata deze aspecten zwaar moeten meewegen bij het maken van toekomstplannen, want mensen hebben recht op een gezonde leefomgeving. Het is dan ook goed om te zien dat Tata Steel met Roadmap+ de ambitie heeft meer te doen dan wettelijk verplicht is om de impact op het milieu fors in te perken. 

De realiteit is ook dat staal maken in Nederland niet verboden is, maar dit mag niet ten koste gaan van gezondheid van omwonenden. De vergunningen moeten scherper zodat de uitstoot omlaag gaat en daar is PNH mee bezig. Daar waar dat nog strenger kan, moet dat strenger. Dit rapport geeft hiertoe nieuwe aanleiding.

Dit rapport laat wat mij betreft ook zien dat scherpere Europese regels nodig zijn om onze gezondheid beter te beschermen. Ik ben daarom samen met PNH er bij de Europese Commissie op aan het aandringen dat de normerende Europese documenten voor vergunningverlening strenger worden. Hierin zijn Europese milieuvoorschriften voor grote staalfabrieken als Tata vastgelegd. Die documenten vormen een belangrijke basis voor de voorwaarden aan de uitstoot van schadelijke stoffen die de PNH kan stellen in haar vergunningen. Dit moet Europees en dat duurt langer dan we zouden willen. Totdat dit is geregeld moeten in ieder geval de bestaande milieuregels streng nageleefd worden. Het toezicht op Tata Steel ligt bij PNH en de omgevingsdienst. Die zitten er beter en effectiever bovenop dan voorheen. Ik heb ook de ILT gevraagd dit scherp in de gaten te blijven houden, zodat alles wat we vanuit de overheid nu al kunnen doen voor de gezondheid van mensen in de omgeving we ook echt doen.

Tot slot laat dit rapport ook zien dat een snelle uitvoering van de roadmap+ maatregelen door Tata Steel zelf essentieel zijn. Ik verwacht hierop ook alle inzet van Tata Steel zelf, en ga hierover met PNH en Tata Steel op korte termijn om tafel."

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

 

Nieuws IenW

Welkom bij het nieuwsplatform van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Hier vind je persberichten, toespraken en optredens.

Volg ons via

        Logo Facebook

 
Cookie-instellingen