Mededeling van het Kabinet van de Koning: Ontslag minister van IenW

31-08-2021

De minister van Infrastructuur en Waterstaat, drs. C. van Nieuwenhuizen-Wijbenga, heeft Zijne Majesteit de Koning verzocht haar per 31 augustus 2021 ontslag te verlenen in verband met de aanvaarding van een andere functie per 1 oktober 2021.

De Koning heeft dit ontslag, op voordracht van de minister-president, op de meest eervolle wijze verleend, onder dankbetuiging voor de vele gewichtige diensten door de minister aan hem en het Koninkrijk bewezen.

De Koning heeft vervolgens, op voordracht van de minister-president, drs. B. Visser op de meest eervolle wijze ontslag verleend als staatssecretaris van Defensie en met ingang van 31 augustus 2021 benoemd tot minister van Infrastructuur en Waterstaat.

Van Nieuwenhuizen wordt voorzitter van Vereniging Energie-Nederland. Zij zal daar per 1 oktober 2021 met haar werkzaamheden beginnen.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

 

Nieuws IenW

Welkom bij het nieuwsplatform van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Hier vind je persberichten, toespraken en optredens.

Volg ons via

        Logo Facebook

 
Cookie-instellingen