Overheid komt met duidelijke regelgeving voor lichte elektrische voertuigen

13-07-2021

Vandaag informeert minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen, de Kamer over nieuwe eenduidige regelgeving voor lichte elektrische voertuigen (LEVs).

Hiermee komt er helderheid voor consumenten, fabrikanten en wegbeheerders over de wijze van toelating, de technische eisen en het veilig gebruik van LEVs.

Cora van Nieuwenhuizen, Minister van Infrastructuur en Waterstaat: “Er bestaan al veel lichte elektrische voertuigen en er komen er alleen maar meer bij. Deze nieuwe voertuigen kunnen bijdragen aan maatschappelijke doelen als bereikbaarheid, recreatie en duurzaamheid, mits de veiligheid goed geborgd is. Het voorliggende LEV-kader is het resultaat van een intensief onderzoeks- en consultatietraject waarbij alle relevante stakeholders en experts zoals de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) en de RDW nauw zijn betrokken.”

Achtergrond

In tegenstelling tot de fiets, brommer, snorfiets en speed-pedelec, is voor LEVs geen Europese regelgeving voor voertuigeisen. Deze mogen alleen op de weg gebruikt worden als ze voldoen aan de nationale Beleidsregel aanwijzing bijzondere bromfietsen. De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) heeft aangegeven dat behoefte is aan meer duidelijkheid voor verschillende soorten LEVs en daarbij te onderzoeken of elektrische (bak-)fietsen ook onder een nieuw nationaal toelatingskader zouden moeten vallen.

Doel van het kader is het borgen van veiligheid en helderheid naar consumenten, fabrikanten en wegbeheerders, over welke LEVs wel of niet op de weg mogen rijden, aan welke technische eisen het voertuig moet voldoen en hoe deze veilig gebruikt moeten worden binnen het bestaande verkeer.

Nieuwe regels

  • Grote elektrische bakfietsen worden gecontroleerd door de RDW voor ze de weg op mogen.
  • De voertuigen zijn maximaal één meter breed.
  • Maximaal acht kinderen kunnen mee als passagier.
  • Voor personen- en goederenvervoer is een rijbewijs AM nodig, geldt de minimale leeftijd van 18 jaar, heeft het voertuig een kenteken en geldt een verzekeringsplicht.
  • In kleine elektrische bakfietsen mag je een beperkt aantal kinderen meenemen.
  • E-steps en de grotere LEVs hebben een kenteken en moeten verzekerd zijn.

Naar verwachting treedt het LEV-kader 1 januari 2023 in werking. Voor LEVs, die onder dit kader komen te vallen en volgens de huidige regels toegelaten zijn tot de weg en nu al rondrijden, gaan alleen de gebruikerseisen gelden. Consumenten kunnen dus met deze LEVs op de weg blijven rijden met nieuwe regels voor het gebruik. Ook fabrikanten en verkopers krijgen tijd om zich aan te passen aan het nieuwe LEV-kader.

Omdat de markt voor LEVs nog volop in ontwikkeling is, zal het kader twee jaar na inwerkingtreding worden geëvalueerd.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

 

Nieuws IenW

Welkom bij het nieuwsplatform van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Hier vind je persberichten, toespraken en optredens.

Volg ons via

        Logo Facebook

 
Cookie-instellingen