Mededeling van het Kabinet van de Koning: Ontslag staatssecretaris van IenW

09-07-2021

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, drs. S. van Veldhoven-van der Meer, heeft vrijdag 9 juli 2021 Zijne Majesteit de Koning verzocht haar perĀ 19 juli 2021 ontslag te verlenen in verband met de aanvaarding van een andere functie per 1 september 2021.

De Koning heeft dit ontslag, op voordracht van de minister-president, op de meest eervolle wijze verleend, onder dankbetuiging voor de vele gewichtige diensten door de staatssecretaris aan hem en het Koninkrijk bewezen.

Zolang niet in de benoeming van een nieuwe staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat is voorzien, zal de minister van Infrastructuur en Waterstaat, drs. C. van Nieuwenhuizen-Wijbenga, de taken van de staatssecretaris overnemen.

De staatssecretaris wordt vice-president/directeur Europa voor het World Resources Institute. Zij zal daar per 1 september 2021 met haar werkzaamheden beginnen.

Ten behoeve van de resterende demissionaire periode zal een nieuwe staatssecretaris worden gezocht afkomstig uit de kring van D66.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

 

Nieuws IenW

Welkom bij het nieuwsplatform van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Hier vind je persberichten, toespraken en optredens.

Volg ons via

        Logo Facebook

 
Cookie-instellingen