Van Veldhoven en Thijssen: ‘volgend kabinet veel aandacht voor circulaire economie’

12-07-2021

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven en Ingrid Thijssen (VNO-NCW) willen dat een nieuw kabinet durft te kiezen voor circulaire economie als onderdeel van de klimaatopgave en voor het verdienvermogen van Nederland.

Die oproep doen zij vandaag aan een volgend kabinet in een gezamenlijk interview in het Financieel Dagblad. De twee zien dat Nederland op een kantelpunt staat en vinden dat een volgend kabinet samen met het bedrijfsleven grote slagen moet maken om de koploperspositie die Nederland heeft op circulaire economie (CE) te verzilveren.

Van Veldhoven: “Voor onze planeet en voor een gezonde toekomst van onze kinderen moeten we veel meer overgaan tot hergebruik van grondstoffen. We zitten daarvoor op een kantelpunt. Nederland moet hier nu vol voor gaan en het gaat niet vanzelf. Daar vragen we samen nadrukkelijk de aandacht voor. Beloon bedrijven die door gerecycled plastic te gebruiken een C02-reductie behalen en stimuleer hergebruik van de schaarse materialen die we nodig hebben in bijvoorbeeld windmolens en elektrische auto’s.”

‘First mover’ voordeel in Nederland

Volgens Van Veldhoven en Thijssen heeft Nederland in het verleden met wind op zee in eerste instantie de boot gemist, is het met laadpalen voor elektrische auto’s wel gelukt en hebben we die kans voor circulaire economie nu ook. Bij wind op zee hadden we de kans om echt voorop te lopen met productie van windmolens. Nu komen veel windmolens van elders, terwijl dat een geweldige nieuwe industrie voor Nederland had kunnen zijn. Met de circulaire economie staan we op hetzelfde kantelpunt. Willen we de koploperspositie die Nederland heeft op circulaire economie verzilveren dan is daadkrachtig kiezen hiervoor nodig. Een andere les is dat toen eenmaal wel was besloten te kiezen voor wind op zee, het ook erg snel kon gaan door een duidelijke stip op de horizon, een goede subsidiemethodiek, sterke kostendaling en een gezamenlijke aanpak met het bedrijfsleven. Eenzelfde publiek-private aanpak is nodig voor circulaire economie, zodat we dit keer wel het ‘first mover’ voordeel in Nederland terecht laten komen.

 

Alles in stelling brengen voor grote sprongen

VNO-NCW en de staatssecretaris zien concreet drie zaken die nodig zijn:

1) Programmatische aanpak overheid en bedrijfsleven van de meest relevante ketens, zoals in de industrie met de chemische recycling van plastic.

2) Goede EU-regels en normering; om de vraag naar circulaire grondstoffen en producten te stimuleren met bijvoorbeeld meer bijmenging, circulair aanbesteden als gewoonte en met meer aandacht voor re-use bij het ontwerp van producten.

3) Belonen en  innovatie; terugdringen van CO2 uitstoot belonen door gebruik van circulaire producten te stimuleren. Ook zijn middelen, waaronder extra innovatiebudget, nodig.

 

Grote stappen 

Volgens VNO-NCW en de staatssecretaris heeft Nederland nu nog alles in huis om een voorsprong te nemen voor een echt circulaire economie. Met onze industrie, onze logistiek, onze wetenschappelijke kennis -van chemie en logistiek tot agro- en bijvoorbeeld onze goede infrastructuur voor recycling hebben we een ijzersterke uitgangspositie wereldwijd. Ook hebben we de afgelopen jaren dankzij talloze projecten veel geleerd: van circulaire bedrijfskleding tot nieuwe matrassen maken van oude matrassen. Een nieuw kabinet zou vanuit dit vertrekpunt met het bedrijfsleven samen de slag moeten maken voor veel meer grootschalige nieuwe bedrijfsprocessen en businessmodellen. Dan gaat het CE-beleid meer bijdragen aan de klimaatdoelen en ontstaan nieuwe economische kansen voor Nederland.

Thijssen: “De overgang naar een circulaire economie is een geweldige kans voor Nederland. Heel veel bedrijven zijn er al intensief mee bezig. Met onze basisindustrie, onze goede recycling-infrastructuur en onze kennis op gebied van onder andere biochemie en logistiek kunnen we zorgen voor structurele duurzame bedrijvigheid en banen. Dat gaat hand in hand met het bereiken van de klimaatdoelen. Die kans moeten we pakken.”

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

 

Nieuws IenW

Welkom bij het nieuwsplatform van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Hier vind je persberichten, toespraken en optredens.

Volg ons via

        Logo Facebook

 
Cookie-instellingen