Nieuwe verkeersmodellen wijzen uit: mobiliteit blijft groeien

29-06-2021

Zowel het personen- als goederenvervoer blijven de komende jaren groeien. Dit als gevolg van zowel demografische als economische groei in combinatie met dalende kosten van autogebruik. Dit staat in de vandaag gepubliceerde Integrale Mobiliteitsanalyse (IMA-2021).

Het nieuwe kabinet beschikt hiermee over de meest recente lange termijn mobiliteitsgegevens voor het personen- en goederenvervoer. Op basis van actuele verkeers- en vervoersmodellen is inzichtelijk gemaakt waar tot 2040 knelpunten dreigen te ontstaan. De IMA-2021 is een verbeterde versie van de Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse (NMCA) en wordt eens in de vier jaar gemaakt. Voor het eerst zijn ook verkeersveiligheid, de bereikbaarheid van banen, de ontwikkeling van verschillende emissies én de effecten van klimaatverandering op infrastructuur in kaart gebracht. Deze integrale aanpak doet recht aan de toenemende verwevenheid van maatschappelijke opgaven en is toekomstbestendiger.

De bestaande plannen die in het Meerjarenprogramma Ruimte en Transport (MIRT) staan, wijzigen met deze analyse niet. Sterker nog, de analyse gaat ervan uit dat deze plannen worden uitgevoerd.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

 

Nieuws IenW

Welkom bij het nieuwsplatform van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Hier vind je persberichten, toespraken en optredens.

Volg ons via

        Logo Facebook

 
Cookie-instellingen