Minister Van Nieuwenhuizen spreekt tijdens klimaattop president Biden

22-04-2021

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) neemt vandaag deel aan de Leaders Summit on Climate.

De top is een initiatief van de Amerikaanse president Joe Biden en de minister levert een bijdrage aan de ministeriële break-out sessie over Adaptation and Resilience, voorgezeten door US Secretary of State for Agriculture Tom Vilsack.

Direct na zijn aantreden als president in januari liet Biden weten dat de VS zich opnieuw achter het klimaatakkoord van Parijs schaart. De speciale klimaatgezant van de Verenigde Staten John Kerry kondigde dit aan tijdens de Climate Adaptation Summit (CAS) op 25 en 26 januari in Den Haag. Van Nieuwenhuizen, gastvrouw van deze conferentie, was in 2018 ook mede-initiatiefnemer van de Global Commission on Adaptation (GCA), met als doel het belang van aanpassing aan klimaatverandering hoger op de politieke agenda te krijgen.

Focus van de Leaders Summit on Climate is onder andere momentum kweken op weg naar de klimaattop COP26 in november in Glasgow. Hier moeten de nieuwe klimaatplannen worden gemaakt om te zorgen dat de afspraken van Parijs in zicht blijven. Daarnaast vraagt de top aandacht voor het voorkomen van schade door klimaatverandering, waaronder het stijgen van de zeespiegel, vooral in kwetsbare landen.

Belangrijke thema’s die de minister tijdens de sessie zal belichten zijn de oproep om financiering voor adaptatie op gelijk niveau te krijgen als financiering voor mitigatie en extra inzet op capaciteitsopbouw en kennisdeling. Ook zal zij ingaan op de rol van water vooral in de regio’s die het grootste risico lopen om onevenredige effecten van een veranderend klimaat te ervaren.

Minister Van Nieuwenhuizen: ‘Negentig procent van de klimaatrampen heeft te maken met water. Water is een cruciale factor in klimaatadaptatie. Daarom moeten we meer  en sneller oplossingen uitwisselen op dit gebied. Alleen zo kunnen we van koers veranderen.’

Daarom zal Nederland zich samen met het Verenigd Koninkrijk en de Alliance for Global Water Adapatation richting COP26 actief inzetten om het belang van focus op water in nationale adaptatieplannen te vergroten.

Na de CAS past dit optreden in een reeks van activiteiten van de mondiale inzet van Nederland om actie op adaptatie te versnellen richting COP26. Eerder deze week sprak de minister hierover met Anne-Marie Trevelyan (UK’s International Champion on Adaptation and Resilience for the COP26 Presidency) en dit komt ook aan bod tijdens de Informele milieuraad waar de EU adaptatiestrategie wordt besproken. Ook bilateraal wordt de samenwerking op gebied van klimaatadaptatie en duurzame mobiliteit versterkt, zoals deze week is afgesproken in een overleg tussen de minister en haar Amerikaanse collega Secretary Buttigieg van Transport.

Meer informatie:
Ward Bezemer, woordvoerder minister Van Nieuwenhuizen
ward.bezemer@minienw.nl | 06 25172161

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

 

Nieuws IenW

Welkom bij het nieuwsplatform van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Hier vind je persberichten, toespraken en optredens.

Volg ons via

        Logo Facebook

 
Cookie-instellingen