Milieu beschermen tegen onkruidverdelgers

14-04-2021

De wettelijke grondslag voor het verbod op het professioneel gebruik van gif tegen onkruid en andere plagen buiten de landbouw wordt hersteld. Dat schrijft staatssecretaris Van Veldhoven in een brief aan de Tweede Kamer.

Het verbod was er al sinds 2017, maar de rechter oordeelde onlangs dat de wettelijke grondslag onvoldoende was. Aanleiding voor het verbod was destijds dat teveel gewasbeschermingsmiddelen en onkruidbestrijdingsmiddelen werden aangetroffen in het oppervlaktewater dat voor drinkwaterbereiding wordt gebruikt, terwijl goede alternatieven voor onkruidbestrijding beschikbaar zijn. Het verbod werkte: de kwaliteit van dat oppervlaktewater is de afgelopen jaren verbeterd. Met de nieuwe wet wordt de wettelijke grondslag voor een dergelijk verbod op verzoek van de Tweede Kamer hersteld. Het verbod op gebruik van gewasbeschermingsmiddelen door bedrijven en organisaties (buiten de landbouw) kan hiermee weer van kracht worden, na behandeling in de Tweede en Eerste Kamer.

Van Veldhoven: “Ik vind dat we onze gezondheid en het milieu tegen onnodig gifgebruik buiten de landbouw moeten beschermen, zeker met voldoende alternatieven tegen onkruid in de schappen. Met deze wet herstellen we de juridische basis voor een verbod, gericht op bedrijven en organisaties buiten de landbouw, op gebruik van gif tegen onkruid of tegen ongewenste planten en struiken.”

Milieuvriendelijke alternatieven

Met name voor ondernemers die veel geïnvesteerd hebben in niet-chemische alternatieven en terreinbeheerders is het van belang dat er zo snel mogelijk duidelijkheid komt of en wanneer het verbod weer van kracht wordt. Dat is nu allereerst aan de Tweede Kamer. Van Veldhoven heeft naast het verbod op professioneel gebruik ook op andere manieren het gebruik van schadelijke onkruidverdelgers de afgelopen jaren verder proberen terug te dringen om het milieu te beschermen. Zo is het sinds 1 april 2020 alleen bij hoge uitzondering toegestaan voor beheerders van sportterreinen om gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken op sportvelden. Dat kan sindsdien alleen nog wanneer er geen werkend alternatief voorhanden is, zoals tegen bepaalde plagen veroorzaakt door schimmels en kevers. Andere uitzonderingen op het verbod zijn per 1 april 2020 van de baan.

 

Nog geen verbod particulier gebruik onkruidverdelgers

Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen – zoals onkruidverdelgers met glyfosaat - door particulieren in onze tuinen loopt al jaren terug. Hoe minder gebruik, hoe beter dit is voor het milieu en voor onze gezondheid. Daarom is afgesproken om onder meer door goede voorlichting in de winkel, aanpassingen in het assortiment en duidelijke productverpakkingen dit gebruik te minimaliseren. Met succes: het RIVM concludeerde onlangs dat het gebruik van de schadelijke onkruidbestrijdingsmiddelen met glyfosaat met 70% is afgenomen. Het wetsvoorstel dat naar de Tweede Kamer is gestuurd, regelt ook de wettelijke grondslag voor een eventueel verbod op gewasbeschermingsmiddelen in particulier gebruik in de toekomst. Het besluit of zo’n particulier verbod er moet komen, is nog niet genomen. Via www.levendetuin.nl, een initiatief van onder andere de hoveniers en Tuinbranche Nederland, zijn handvatten te vinden voor duurzaam tuinieren met oog voor bijen, vlinders, vogels en water.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

 

Nieuws IenW

Welkom bij het nieuwsplatform van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Hier vind je persberichten, toespraken en optredens.

Volg ons via

        Logo Facebook

 
Cookie-instellingen