Afspraken voor schone en stille taxi’s

19-04-2021

Alle taxi’s in Nederland schoon en stil in 2030. En vanaf 2025 in de grote steden. Over die ambitie maakt staatssecretaris Van Veldhoven vandaag afspraken met zes grote steden en diverse partijen uit de taxisector.

Met deze heldere ambitie komt er duidelijkheid voor taxiondernemers, die hierdoor de komende jaren gericht kunnen investeren in schone en stille taxi’s. En het geeft verdere invulling aan de afspraak uit het Klimaatakkoord om transport te verduurzamen.
De afspraken worden de komende tijd verder uitgewerkt.

Vrij van uitlaatgassen en stil
Zes grote gemeenten zetten vandaag hun handtekening onder de ambitie om vanaf 2025 volledig over te gaan op taxi’s die uitstootvrij rijden. Het doel is dat vanaf 2025 in die steden alle nieuwe taxi’s vrij van uitlaatgassen zijn. Het gaat om Amersfoort, Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Rotterdam en Tilburg. In totaal rijdt in deze steden ongeveer driekwart van de in totaal tienduizend consumententaxi’s in Nederland rond. Voor bestaande taxi’s komt een landelijke overgangstermijn. De verwachting is dat er meer steden en partijen volgen.

Staatssecretaris Van Veldhoven: “Dit is een mooie stap. Taxi’s rijden gemiddeld vier keer zoveel kilometers als personenauto’s. Als ze allemaal elektrisch of op waterstof rijden is dat goed voor de schone lucht, het klimaat en is er minder lawaai op straat. Fijn voor de chauffeur, de passagier en  eigenlijk voor alle andere mensen in de stad. Samen met de taxiondernemers gaan we aan de slag om de overstap voor hen mogelijk te maken”.

Op weg naar haalbare overstap
De afspraken van vandaag zijn een eerste stap op weg naar volledig schone taxi’s in heel Nederland. Belangrijk uitgangspunt is dat taxiondernemers de tijd krijgen om de overstap te maken. Een taxi gaat gemiddeld drie tot vijf jaar mee. Veel ondernemers hebben door corona nu geen mogelijkheid om te investeren. Daarom is afgesproken dat er een goede overgangstermijn komt, zodat ze over kunnen stappen op een elektrische taxi of taxi op waterstof wanneer ze daar aan toe zijn. Over deze termijn moet eind dit jaar helderheid zijn.
Ook de randvoorwaarden worden verder uitgewerkt. Zo zijn gemeenten aan de slag om te zorgen dat er voldoende laadpunten zijn voor taxi’s, bijvoorbeeld bij taxistandplaatsen. Het Rijk werkt ondertussen aan regelgeving, zodat straks in alle gemeenten die meedoen dezelfde regels gelden. In 2022 moet hier meer duidelijkheid over zijn.

Realistische routekaart
Een van de ondertekenaars is branchevereniging Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV). Voorzitter KNV zorgvervoer en taxi Bertho Eckhardt: “Wij zetten onze handtekening omdat we dit een realistische routekaart vinden op weg naar zero emissie taxi’s, wanneer aan de randvoorwaarden voldaan wordt. En dat is belangrijk, want een gezonde taxibranche is cruciaal voor al die mensen die op de taxi vertrouwen om thuis, op werk of op school te komen.“

Steeds meer schone taxi’s
De afspraken zijn een bevestiging van een trend die al langer zichtbaar is en waar partijen al langer aan werken. Zo’n 5-10% van de straattaxi’s in Nederland rijdt momenteel uitstootvrij. Veel steden werken aan de overgang naar schone taxi’s. Amsterdam maakte in 2016 al de eerste afspraken met de sector over zero emissie taxi’s binnen de Ring. Alle taxi’s op Schiphol rijden al volledig elektrisch. In Den Haag rijden enkele tientallen taxi’s op waterstof rond. En ook andere chauffeurs stappen over op waterstof of elektrisch. Juist voor taxi’s kan dat economisch relatief snel interessant worden, omdat ze veel kilometers rijden. Uitstootvrij rijden is voor wat betreft ‘brandstof’ per kilometer veel goedkoper dan rijden op diesel. Daarbij komt dat elektrische auto’s in het onderhoud een stuk voordeliger zijn. Afgesproken is dat de betrokken partijen verder uitwerken hoe de overstap van fossiel naar uitstootvrij voordeliger en aantrekkelijker kan worden voor taxiondernemers.

De volgende partijen ondertekenen vandaag de routekaart zero emissie taxi:
Gemeente Amersfoort
Gemeente Amsterdam
Gemeente Den Haag
Gemeente Eindhoven
Gemeente Rotterdam
Gemeente Tilburg

Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV)
Leaseplan
SchipholTaxi
Stichting ElaadNL
Nederlandse Vereniging Duurzame Energie
Uber

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

REACTIES VAN BETROKKEN PARTIJEN


Gemeente Amersfoort. Wethouder Hans Buijtelaar: “We werken met z’n allen in de stad aan schonere lucht. Sinds dit jaar hebben we een autoluwe binnenstad en vanaf 2025 is de bevoorrading in het centrum uitstootvrij. Ook voor de taxi’s, die normaliter veel kilometers maken, is verduurzaming van belang. Dus samen met de chauffeurs gaan we aan de slag om de stappen naar een schone taxibranche te maken.”

Gemeente Amsterdam. Wethouder Egbert de Vries: “Deze landelijke routekaart sluit goed aan bij de ambities en al gemaakte afspraken van de gemeente Amsterdam en de lokale taxibranche om per 2025 met volledig uitstootvrij taxivervoer te rijden binnen de Ring A10. Door op landelijk niveau samen te werken kunnen we echt stappen maken met de transitie naar schoon vervoer en daarmee naar schone lucht voor iedereen.”


Gemeente Den Haag. Wethouder Liesbeth van Tongeren: “Toen ik voor het eerst in een e-taxi stapte dacht ik direct hier is de toekomst. Fijn voor de chauffeurs, de klanten en alle mensen die wonen, werken of wandelen langs de routes van de taxi’s.”

Gemeente Eindhoven. Wethouder Monique List-de Roos: “Eindhoven gaat stapsgewijs op weg naar een centrum zónder uitlaatgassen; van de milieuzone zoals die er nu is, naar een zogenoemde ‘nul-emissiezone’ in 2030. Hiermee verbeteren we de luchtkwaliteit. En tegelijkertijd zorgen we voor meer groen en meer aantrekkelijke en veilige ruimte om te wandelen, fietsen en verblijven. Het sneller verduurzamen van de taxibranche past binnen dit streven. We zijn dan ook erg verheugd om te merken dat gemeentes, ondernemers en het ministerie samen optrekken om dit doel, emissievrij taxivervoer, te bereiken in de gehéle taximarkt.

Gemeente Rotterdam: Wethouder Bonte: "De gezondheid van onze inwoners is in Rotterdam topprioriteit. We trekken daarom alles uit de kast om de luchtkwaliteit in de hele stad te verbeteren. Uitstootvrij taxivervoer is daarin een belangrijke schakel.”


Gemeente Tilburg. Wethouder Oscar Dusschooten: “We zetten in op een duurzame en schone stad met goede luchtkwaliteit. Emissieloos vervoer is daar een belangrijk onderdeel van en wat ons betreft vervult de taxibranche daarin een belangrijke voortrekkersrol. Daarbij willen wij zo veel mogelijk helpen om de overstap te maken en zo voor iedereen helder te krijgen dat het vervoer van de toekomst emissieloos, duurzaam en schoon moet zijn.“

Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV). Voorzitter KNV zorgvervoer en taxi Bertho Eckhart: “Wij zetten onze handtekening omdat we dit een realistische routekaart vinden op weg naar zero emissie taxi’s, wanneer aan de randvoorwaarden voldaan wordt. En dat is belangrijk, want een gezonde taxibranche is cruciaal voor al die mensen die op de taxi vertrouwen om thuis, op werk of op school te komen.“

SchipholTaxi. Directeur Gamis El Bouakili: “De ondertekening van de Routekaart ZE is een kleine stap voor ons als deelnemende partijen, maar het is een enorme sprong in de transitie naar zero-emissie”


Stichting ElaadNL. Directeur Onoph Caron: “Een netwerk van laadpalen voor ZE-taxi’s vergt een proactieve aanpak. Middels een samenwerking tussen de taxibranche, de gemeenten en de netbeheerder kan er rekening gehouden worden met de beschikbare capaciteit van het elektriciteitsnet  en toegewerkt worden naar een planmatige uitrol.”


Nederlandse Vereniging Duurzame Energie. Directeur Olof van der Gaag: “Elektrische taxi’s zijn een gouden kans om heel veel mensen te laten ervaren hoe lekker zero emissie auto’s rijden. Dat gaat vast leiden tot meer elektrische autokilometers en minder CO2-uitstoot. Het verlagen van de uitstoot vanuit de mobiliteitssector is cruciaal voor het halen van de klimaatdoelen.”

Uber. Directeur Noord-Europa Maurits Schönfeld:
"Vandaag bundelen wij onze krachten met duurzame koplopers om de beste infrastructuur voor elektrische voertuigen te creëren en zo te zorgen voor schonere lucht in onze steden. De toekomst van mobiliteit is groen en om hier sneller te komen, ondersteunen wij chauffeurs in de overstap naar een elektrische auto."


 

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

 

Nieuws IenW

Welkom bij het nieuwsplatform van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Hier vind je persberichten, toespraken en optredens.

Volg ons via

        Logo Facebook

 
Cookie-instellingen