Ontwerp Nationaal Water Programma geeft richting aan Nederland waterland

18-03-2021

Water is voor Nederland van levensbelang. Water heeft invloed op waar en hoe we wonen, onze natuur, drinkwater, scheepvaart, landbouw en industrie.

Om ons land ook voor de komende generaties veilig en aantrekkelijk te houden, is het Nationaal Water Programma 2022-2027 (NWP) ontwikkeld. Het Ontwerp NWP ligt per 22 maart ter inzage voor iedereen.

Het NWP beschrijft de hoofdlijnen en ambities van het nationale waterbeleid en het beheer van de rijkswateren en rijksvaarwegen. Voor het waterbeleid is het NWP een uitwerking van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI).

Klimaatverandering, milieuverontreiniging en ruimtedruk vormen de komende jaren grote uitdagingen. Ook moet infrastructuur zoals bruggen en sluizen in stand worden gehouden en waar nodig vervangen of gerenoveerd. De wateropgaven staan niet op zichzelf; een integrale aanpak met andere opgaven in de fysieke leefomgeving zoals de energietransitie, woningbouw en de landbouw is noodzakelijk.

Het NWP beschrijft hoe we hiermee omgaan en hoe we zorgen dat water een leidend principe is in de ruimtelijke inrichting van Nederland. Zo zal er een nationale watersysteemanalyse uitgevoerd worden. Daarnaast start het rijk een onderzoeksprogramma over de impact van klimaatverandering en hoe we bijhouden dat dit verbetert.

Minister Van Nieuwenhuizen: “We willen dat onze wateren veilig, goed bevaarbaar en schoon zijn. Het Nationaal Water Programma helpt ons om dat goed te regelen voor de komende jaren. We besteden hierbij veel aandacht aan klimaatverandering, milieuverontreiniging en ruimtedruk.”

Het rijk kan de ambities van het NWP niet alleen realiseren. Voor een integrale aanpak van nationale en regionale opgaven doet het rijk dit samen met medeoverheden, maatschappelijke organisaties, sectorpartijen, (drinkwater)bedrijven en burgers. Deze partijen hebben ook meegewerkt aan de ontwikkeling van het Ontwerp NWP.

Reactie op het Ontwerp NWP mogelijk

Van maandag 22 maart 2021 tot en met dinsdag 21 september 2021 liggen de ontwerpteksten voor het NWP ter inzage via www.platformparticipatie.nl/nationaalwaterprogramma. Belanghebbenden kunnen hier reageren op het Ontwerp NWP, en ook op alle bijbehorende documenten, zoals de stroomgebiedbeheerplannen, het overstromingsrisicobeheerplan en het Programma Noordzee inclusief de Mariene Strategie. Voor het NWP is ook een milieueffectrapport (PlanMER) en een Passende beoordeling opgesteld. In maart 2022 wordt het definitieve Nationaal Water Programma 2022-2027, inclusief alle onderdelen, vastgesteld en gepubliceerd.

De Rijksoverheid stelt iedere zes jaar een Nationaal Water Plan en een Beheer en ontwikkelplan voor de rijkswateren op. Voor de periode 2022 – 2027 worden deze twee plannen samengebracht in één programma.

Meer informatie:
Ward Bezemer, woordvoerder minister Van Nieuwenhuizen
0625172161|ward.bezemer@minienw.nl

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

 

Nieuws IenW

Welkom bij het nieuwsplatform van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Hier vind je persberichten, toespraken en optredens.

Volg ons via

        Logo Facebook

 
Cookie-instellingen