Toekomst voor de fiets: regio en rijk bouwen verder aan Nederland fietsland

08-03-2021

Snel en veilig doorfietsen in het hele land. Met op handige plekken goede fietsenstallingen, waar je kunt overstappen op bus, trein, tram of auto.

Zodat iedereen in Nederland op tijd en gemakkelijk met fiets naar het werk of naar school kan en de fiets een aantrekkelijke optie is naast de auto en het openbaar vervoer. Met die ambitie presenteren gemeenten, provincies, vervoerregio’s en het Rijk, verenigd in het fietssamenwerkingsverband Tour de Force, vandaag het Nationaal toekomstbeeld fiets op hoofdlijnen. Het plan bevat een eerste inventarisatie van mogelijke fietsinvesteringen in heel Nederland voor de komende jaren. Staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) en Henk Brink (voorzitter Tour de Force) hebben het plan zojuist gepresenteerd.

Potentie fiets benutten
Staatssecretaris Van Veldhoven: “Ik vind het mooi dat we als Nederland fietsland samen vooruit willen. Ondanks dat veel fietsritten naar het werk zijn weggevallen, zijn we in coronatijd toch meer gaan fietsen. Fietsen zit in ons DNA. En de voordelen zijn evident: fietsers zijn minder vaak ziek, nemen weinig ruimte in op de weg en houden de lucht schoon. De komende jaren komen er veel huizen bij in ons land, vaak in de binnenstad. Dan is de fiets een ideale optie, maar ook daarvoor zijn investeringen nodig. Heel goed dus dat alle partijen gezamenlijk hun schouders eronder zetten om de potentie van de fiets nog beter te benutten.”

Eerste inventarisatie
Dit toekomstbeeld is een schets op hoofdlijnen. Gemeenten, provincies en vervoerregio’s hebben de afgelopen maanden voor hun regio op een rijtje gezet wat er mogelijk is om een landelijk dekkend netwerk van hoofdfietsroutes met goede fietsenstallingen te realiseren. Dat heeft een eerste inventarisatie opgeleverd, waarin voor enkele miljarden aan mogelijke investeringen opgesomd staan. Voor de aanleg van ontbrekende schakels van een landelijk dekkend hoofdfietsroutenetwerk staan op deze eerste groslijst voor 1 miljard aan mogelijke maatregelen tot en met 2025. De komende tijd gaan de betrokken partijen met elkaar aan de slag om samen te kijken welke maatregelen het meest kansrijk zijn, en wat het meest prioriteit heeft. In het najaar verwachten ze met een nader uitgewerkt toekomstbeeld fiets te komen, als basis voor toekomstige investeringsbeslissingen. De primaire verantwoordelijkheid voor veel fietsinvesteringen ligt bij gemeenten, provincies en vervoerregio’s. Voor wat betreft het Rijk zijn beslissingen uiteraard aan een volgende kabinet.

Uitdagingen in beeld
Henk Brink, voorzitter van de Tour de Force waarin 23 partijen samenwerken aan de toekomst van de fiets: “Ik ben trots op deze samenwerking van overheden en andere fietspartijen. Wij hebben nu in beeld waar de uitdagingen liggen. We zijn er klaar voor en moeten aan de slag om samen versneld te investeren in de fiets.”

Zwolle als goed voorbeeld
Brink en Van Veldhoven presenteren het Toekomstbeeld op hoofdlijnen vanmiddag in Zwolle. In Zwolle opende Van Veldhoven eerder vanmiddag de nieuwe fietsenstalling. Het station in Zwolle is met deze stalling een voorbeeld van een station van de toekomst, waar reizigers snel kunnen overstappen en de fiets makkelijk een onderdeel van de reis is.

Fiets in ons DNA
De fiets is zo Nederlands als kaas, tulpen en de Elfstedentocht. Nederlanders fietsen jaarlijks gezamenlijk 440.000 keer de wereld rond, en we hebben meer fietsen dan mensen. Fietsen uit Nederland worden wereldwijd verkocht. Bijna de helft van de autoverplaatsingen is op dit moment korter dan 7,5 kilometer en met de elektrische fiets worden steeds langere afstanden bereikbaar.

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

 

Nieuws IenW

Welkom bij het nieuwsplatform van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Hier vind je persberichten, toespraken en optredens.

Volg ons via

        Logo Facebook

 
Cookie-instellingen